Дипломна робота «Управління оборотним капіталом (на прикладі ТОВ НВП «Європа»)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.04.2011 15:15 · від sergey · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління оборотними активами підприємства 1.1. Оборотні активи, як об’єкт фінансового управління, їх економічна сутність і класифікація. Принципи фінансування оборотних активів підприємства 16 1.2. Етапи формування системи управління оборотними активами підприємства. 1.3. Особливості управління окремими видами оборотних активів 18 РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності управління оборотними активами на підприємстві ТОВ НВП «Європа» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ НВП «Європа» 44 2.2. Аналіз структури та ефективності використання оборотних активів підприємством ТОВ НВП«Європа» 60 2.3. Оцінка ефективності політики управління оборотними активами, що використовується підприємством ТОВ НВП «Європа» 66 2.4. Аналіз руху грошових коштів підприємства ТОВ НВП «Європа» 72 РОЗДІЛ 3. Основні напрями удосконалення управління оборотними активами на підприємстві ТОВ НВП «Європа» 3.1. Оптимізація джерел фінансування оборотних активів, підвищення їх рентабельності 77 3.2. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів та мінімізації їх втрат 86 Висновки та пропозиції 95 Список використаної літератури 101 Додатки 104

Висновок

Оборотні активи - це економічна категорія, яка приймає різні функціональні вираження, що постійно трансформуються та змінюють свою матеріально-речовинну форму у сфері виробництва та обертання. З іншого боку, необхідно пов'язувати зміну цих функціональних форм з рухом їх речових носіїв, а також розглядати оборотні активи як динамічну категорію.

В процесі виконання наукового дослідження зроблені такі висновки: Перехід економіки України до якісно нової моделі побудови економіки, яка передбачає реформування відносин власності та системи управління господарським механізмом, зумовлює необхідність нового підходу до поглибленого дослідження питань сутності оборотного капіталу і вивчення тих функцій, які він виконує у ринковому механізмі. Для вітчизняної економіки термін “оборотний капітал” є відносно новим. Більш звичним в застосуванні є термін “оборотні кошти”, який фігурує у законодавчих і нормативних актах та у господарській практиці. Проте, в умовах інтеграції українських підприємств у міжнародний економічний простір виникає необхідність єдиного тлумачення і методології дослідження такої різнопланової економічної категорії як оборотний капітал з метою порозуміння різних суб’єктів господарської діяльності в межах країни та за її кордоном.

Зарубіжні науковці вбачають в оборотному капіталі фірми інвестицію в короткострокові активи – готівку, ліквідні цінні папери, товарно-матеріальні запаси і рахунки дебіторської заборгованості. Вони тлумачать оборотний капітал як сукупність активів та поточних зобов’язань, а їх різницю визначають як чистий (власний) оборотний капітал.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?