Дипломна робота «Стратегія розвитку і облік результатів фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Березнегуватського району Миколаївської області (на матеріалах СТОВ "Жовтневе")», 2008 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 04.04.2011 13:07 · від Inna26 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти аналізу стратегії розвитку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств 8 1.1. Основні напрями формування стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні 8 1.2. Еволюція поняття «стратегія підприємства» 24 1.3. Методика прийняття стратегічних рішень 32 Розділ 2. Аналіз та обґрунтування стратегії подальшого розвитку сільськогосподарських підприємств березнегуватського району 40 2.1. Аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Березнегуватського району 40 2.2. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства на прикладі СТОВ «Жовтневе» Березнегуватського району 56 2.3. Основні напрямки аналізу резервів збільшення прибутку підприємства СТОВ «Жовтневе» 100 Розділ 3. Облік фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства стов «жовтневе» 107 3.1. Первинний та зведений облік фінансових результатів діяльності підприємства 107 3.2. Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів діяльності підприємства 111 3.3. Звіт про фінансові результати, шляхи удосконалення фінансових результатів діяльності господарства СТОВ «Жовтневе» 118 Висновки 129 Список використаних джерел 131 Додатки 136

Висновок

За отриманими результатами дослідження можна сформувати наступні висновки.

1. Розглянуто теоретичні основи аналізу та стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Сформовано сутність, завдання та напрями оцінки та побудови стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Діяльність сільськогосподарських підприємств розглянута з урахуванням особливостей сільського господарства.

2. Нами проведемо аналіз умов господарювання сільськогосподарського підприємства СТОВ «Жовтневе» Березнегуватського району. Проведені дослідження показали, що господарство має достатній ресурсний потенціал для здійснення сільськогосподарського виробництва. Аналіз економічної ефективності виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції дав змогу побачити наступні реалії: валові збори є достатньо високими по господарству, а асортимент продукції на продаж є широким, але собівартість продукції залишається високою майже по всіх видах продукції.

3. В структурі собівартості велике відносне значення займають матеріальні затрати, які складають понад 60%. Необхідно шукати резерви зниження собівартості продукції, можливі шляхи виходу на нові ринки збуту. Витрати на виробництво та реалізацію готової продукції постійно зростають і за досліджуваний період склали – витрати на виробництво – 873,8 тис. грн., витрати на реалізацію – 317,1 тис. грн. Собівартість виробленої та реалізованої продукції порівняно з 2008 роком зменшилась, порівняно з 2007 роком зросла.

4. Аналіз фінансових результатів діяльності показав наступні результати: за звітний період виручка від реалізації продукції рослинництва СТОВ «Жовтневе» збільшилася на 1821,4 тис. грн., а від реалізації продукції тваринництва – на 304,5 тис. грн.. Ця зміна є результатом впливу двох чинників: ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури).

Розмір активів підприємства СТОВ «Жовтневе» в 2009 р. порівняно з 2008 р. збільшився на 23,77%. Разом з тим відбулося збільшення необоротних активів на 86,48%, а оборотні активи збільшилися на 1,3%, що й зумовило збільшення розміру активів підприємства. Щодо пасиву Балансу СТОВ «Жовтневе», то в 2009 р. розмір власного капіталу збільшився на 5% в основному за рахунок нерозподіленого прибутку, який, у свою чергу, зріс на 9,76%, що матиме вплив на рентабельність власного капіталу. Відбулося збільшення на (8,54%) поточних зобов’язань підприємства СТОВ «Жовтневе» та з’явилися довгострокові зобов’язання у розмірі 768 тис. грн., яких не було в 2008 році.

Аналізуючи структуру фінансових результатів СТОВ «Жовтневе», було зазначено, що виручка від реалізації в 2009 р. порівняно з 2008 р. зросла на 6,17%, собівартість продукції збільшилася на 38,92%. Для інших показників також характерним є зростання, крім прибутку від операційної діяльності він зменшився на 72,09%. При цьому чистий прибуток підприємства СТОВ «Жовтневе» також зменшився на 86,46%.

5. Обґрунтовано основні резерви збільшення прибутку господарства. Резерви збільшення прибутку за рахунок зростання обсягу реалізації всіх видів продукції становитимуть 16,95 тис. грн. Резерви зростання прибутку СТОВ «Жовтневе» за рахунок зниження собівартості реалізації продукції складуть 24,77 тис. грн., а резерви збільшення прибутку за рахунок підвищення якості продукції (пшениця озима) будуть 27,2 тис. грн..

6. Проаналізовано та розглянуто облік фінансових результатів діяльності та внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку фінансових результатів. Пропозиціями щодо вдосконалень обліку фінансових результатів діяльності СТОВ «Жовтневе» є: використання в обліку П(С)БО 30 «Біологічні активи», відповідне документальне оформлення операцій та запровадження Програми 1 С: Бухгалтерія на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?