Курсова робота «Оцінка ландшафтно-архітектурної структури великих міст України (на прикладі міста Ужгорода)», 2005 рік

З предмету РПС · додано 27.01.2007 19:51 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Науково-методичні засади та підходи до дослідження міст 1.1. Місто як об`єкт комплексного географічного дослідження 1.2. Аналіз термінології cтосовно напрямку дослідження 1.3. Типології і класифікації міст за різними ознаками 1.4. Методичні особливості ландшафтно-архітектурної оцінки Розділ 2. Історико-географічний аналіз розвитку міст України 2.1. Античний період 2.2. Середньовічний період 2.3. Новий та новітній період Розділ 3. Оцінка ландшафтно-архітектурної структури великих міст України (на прикладі міста Ужгорода) 3.1. Історико-географічні відомості про місто Ужгород 3.2. Типи ландшафтно-архітектурних структур міста Ужгорода Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В процесі проведеного дослідження було виконано такі задачі:

1) зібрано та проаналізовано ряд літературних джерел і періодичних публікацій, які стосуються теми і мети нашого роботи. Визначено, що проблемою дослідження міста займається велика кількість науковців різних напрямків, але значну перевагу мають геоурбаністичний та урбоекологічний, а напрямок оцінки ландшафтно-архітектурної структури і розроблення ландшафтно-архітектурного районування практично не охоплений, тому є вільним і актуальним для подальших досліджень.

2) Проаналізовано основні термінологічні поняття за визначеннями різних авторів і з різних підходів („місто”, „міське середовище”, „урбанізація”, „агломерація”, „мегалополіс” тощо). Виявлено, що наповнення визначення терміна залежить від декількох причин: аспекту, з якого розглядається термін, характеру літератури, в якій подається він подається (довідники, науково-популярна, спеціалізована наукова та ін.), суб`єктивної думки автора.

3) Визначено основні особливості ландшафтно-архітектурної оцінки міст, яка являє собою оцінку території з точки зору естетичної характеристики природних і антропогенних об`єктів. Основними факторами, що впливають на ступінь привабливоссті території є три: наявність ділянок природної рослинності (лісових, паркових), відкритих водойм і виразного рельєфа. В залежності від наявності та сполучення між собою виділяють більш детальну класифікацію, а за нею встановлюють ступінь привабливості та сприятливості для життя людини;

4) Проаналізовано формування міської мережі в Україні і виділено основні ландшафтно-архітектурні структури кожного історичного періоду (античного, середньовічного, нового та новітнього) та розглянуто їх особливості за географічним розташуванням міст, структурою їх будування, основними архітектурними стилями та ін.

5) Розроблено та створено карту „Типи ландшафтно-архітектурних структур міста Ужгорода” масштабу 1:10000, на якій показано залежність розміщення житлової забудови (селитебної зони) від характеру рельєфу, особливостей наявності та сполучення елементів природних та антропогенних ландшафтів.

В подальшому планується продовжувати детально досліджувати ландшафтно-архітектури інших великих міст України, які мають різні геомофологічні особливості (з метою їх порівняння і виведення певних закономірностей), складання і створення карт Типів ландшафтно-архітектурних структур цих міст.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?