Курсова робота «Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування на страховому ринку України», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 01.04.2011 16:07 · від Igor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи дослідження медичного страхування 5 1.1. Сутність поняття медичного страхування 5 1.2. Форми, функції та принципи медичного страхування 9 1.3. Нормативно-правова база страхової медицини в Україні 14 Розділ 2 Оцінка сучасного стану та розвитку медичного страхування на страховому ринку україні 19 2.1. Оцінка реального стану фінансування охорони здоров’я України та передумови введення медичного страхування 19 2.2. Динаміка показників ринку медичного страхування в Україні 23 2.3. Характеристика запропонованих моделей функціонування системи медичного страхування в України 31 Розділ 3 Перспективи розвитку медичного страхування на страховому ринку україни 35 3.1. Перспективи та пропозиції щодо введення медичного страхування в Україні 35 3.2. Використання зарубіжного досвіду щодо розвитку системи медичного страхування в Україні 39 Висновки 43 Список використаних джерел 46 Додатки

Висновок

Постає нагальна необхідність реформування системи охорони здоров'я України. Існуюча система викликає справедливі нарікання як з боку медичного персоналу, так і з боку населення, що обслуговується в державних лікувально-профілактичних закладах. Якість медичних послуг залишається низькою, в державних закладах відсутні можливості вільного вибору лікаря, витрати на медичне обслуговування неконтрольовано зростають, при цьому незабезпечені верстви населення фактично позбавлені права на якісну медичну допомогу. Загострюються протиріччя між обсягами державних гарантій щодо охорони здоров’я населення та можливостями їх бюджетного фінансування. При реальній потребі галузі у 56 млрд. грн. державою фінансується лише 59,6 % - тобто 33,4 млрд. грн., при тому що більша частина йде на оплату праці, залишаючи на лікування одного громадянина України лише 112 грн. на рік. Одним із шляхів до забезпечення належної організація охорони здоров’я, яка забезпечувала б право кожного громадянина на одержання медичної допомоги, є розвиток системи страхової медицини.

Отже, виходячи з вищенаведеного огляду, можна зробити лише один висновок, що альтернативи медичному страхуванню немає. Медичне страхування - це єдиний шлях виходу охорони здоров'я України з глибокої економічної й соціальної кризи. Головне, щоб це усвідомили наші політики і почали активно діяти у напрямку створення сприятливих умов для його розвитку.

Першим кроком у цьому напрямку має бути створення і прийняття законодавчої бази, яка б затвердила обов'язкове медичне страхування.

На ринку добровільного медичного страхування необхідно розвивати і конкуренцію серед страховиків, що спеціалізуються на даному виді страхування, від чого має виграти, насамперед, вітчизняний споживач. Оскільки конкурентне середовище в перспективі створить умови для зниження ціни купівлі страхового полісу з добровільного медичного страхування, а також підвищення рівня якості медичних послуг, які пропонуватимуться страховиками страхувальникам.

Водночас розвиток добровільного медичного страхування вимагає також значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній а також підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних працівників.

Така система заходів дозволить створити умови для найбільш повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги, зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети та долю тіньової медицини в системі медичного обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих витрат на надання зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку, підвищить фінансовий стан працівників медичних установ.

Підводячи підсумки, слід відзначити, що в Україні поступово формується перспективна система організації медичного страхування, однак вона потребує суттєвого удосконалення.

Характеризуючи динаміку показників медичного страхування в Україні, можна відзначити незначну, але стабільну динаміку до зростання. За 3 роки частка добровільного медичного страхування серед всіх страхових послуг зросла з 2% у 2006 до 2,7% у 2008 році, а в динаміці сума валових страхових виплат збільшилася практично на 135%, тобто 170 195 тис.грн. у 2008 році, порівняно з 2007 р. досягнувши рівня 655 318 тис.грн. На сьогодні середній рівень виплат по добровільному медичному страхуванні залишається на достатньо високому рівні. Так рівень чистих виплат по страховим ризикам зріс з 64,2 % в 2006р. до 71,7% у 2007 і 72,45% у 2008р. Добровільне медичне страхування на випадок хвороби зменшився з показника 44,1 % до показника 19,9 % в 2008, що пояснюється зменшенням популярності тимчасового медичного страхування та переважанням безперервного. Страхування медичних витрат має дещо схожу динаміку. В загальному динаміка розвитку галузі гальмується через неврегульованість правової бази.

Робота на шляху до цього уже ведеться, про це свідчить наявність кількох законопроектів, які подані на розгляд Верховної ради України та містять плюралістичні бачення схем побудови системи регулювання обов’язкового державного медичного страхування як одного із елементів на шляху до реформування системи охорони здоров’я, що свідчить про пошук оптимальної довгострокової концепцій, яка буде враховувати як фінансово-економічний стан держави, так світовий досвід.

Досвід медичного страхування у європейських країнах продовжує звиватись й вдосконалюватися. Звичайно, повністю калькулювати будь-яку іноземну модель системи охорони здоров'я не варто, а потрібно враховувати всі аспекти українського сьогодення. Необхідно вивчати досвід кількох розвинених держав, рівень медичного обслуговування яких можна взяти собі за зразок та запровадити у вітчизняній практиці. Отже, медичне страхування глибоко укорінене у громадянському суспільстві. Прозорість діяльності його інститутів, солідарність, плюралізм, корпоративність, участь у прийнятті рішень і вільний вибір – це складові успішного виконання покладених на нього завдань. Досвід медичного страхування у європейських країнах продовжує розвиватись й вдосконалюватися. Звичайно, повністю калькулювати будь-яку іноземну модель системи охорони здоров'я не варто, а потрібно враховувати всі аспекти українського сьогодення. Необхідно вивчати досвід кількох розвинених держав, рівень медичного обслуговування яких можна взяти собі за зразок та запровадити у вітчизняній практиці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?