Дипломна робота «Формування у старших дошкільників бережного ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 31.03.2011 19:40 · від dimon4uk · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Шляхи розв’язання завдань природоохоронної роботи з дітьми 1.1. Необхідність ознайомлення дітей з природою та природоохоронною діяльністю людини 1.2. Виховання бережливого ставлення до природи, під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини 1.3. Ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини, засобами художніх творів про природу Розділ ІІ. Експерементальна методика з формування у старших дошкільників бережного ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини 2.1. Аналіз стану сформованості про природу та природоохоронну діяльністю у старших дошкільників (констатувальний експеримент) 2.2. Шляхи формування бережного ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини (формувальний експеримент) 2.3. Оцінка ефективності розробленої системи формування бережливого ставлення до природи старших дошкільників під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини (контрольний експеримент) Висновки Додатки Література

Висновок

Узагальнення результатів проведення теоретико-експерементального дослідження з проблем бережного ставлення до природи дітей старшого дошкільного віку, мета якого була досягнута, поставленні завдання вирішені, дає підстави зробити наступні висновки:

- для того, щоб підвищити рівень знань дітей про природу і бережливе ставлення до неї, потрібно створювати оптимальні умови, поєднувати їх з ігровою, комунікативною діяльністю в одне ціле як на заняттях, так і під час режимних моментів у навчально-виховному процесі;

- ми вважаємо, що формування бережливе ставлення до природи відіграє у процесі виховання у подальшому розвитку значну роль. Тому слід розширювати «життєвий простір дітей», збільшувати кількість прогулянок, екскурсій, частіше змінювати обстановку в якій діти граються і виховуються;

- вихователям дошкільних закладів необхідно подбати про створення оптимальних умов для успішного засвоєння бережливого ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини. Дуже важливо поєднувати методи і прийоми в різних видах діяльності під час навчально-виховного процесу;

- під час роботи з дітьми в період формування бережливе ставлення до природи педагогам слід використовувати надбання народної педагогіки, використовувати твори усної народної творчості, розвивати у дітей ігрові та комунікативні навички;

- констатувальним експериментом доведено, що дошкільники експериментальної групи і контрольної групи пройшли період знань дітей про природу рідного краю та природоохоронну діяльність людини, але в більшості дітей ці процеси розвинуті на середньому рівні;

- не розроблена чітка система з питань бережливого ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини не використовуються належним чином існуючі форми і методи роботи з дітьми, батьками, вихователями, тому рівень підготовки вихователів і рівень обізнаності батьків знаходяться на даний момент на середньому рівні також;

- у процесі підготовки вихователів до реалізації методик «Формування у старших дошкільників бережного ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини» їх рівень знань з питань бережливого ставлення до природи значно підвищився, вони навчилися свідомо обирати шляхи рішення проблем бережливого ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку. Під час проходження формування бережливого ставлення до природи старшого дошкільного віку, вихователі намагаються полегшити цей процес, використовуючи в роботі прості, доступні для розуміння дітей наочні посібники, екскурсії, працю в природі, заняття, дидактичні ігри, спостереження та інше. У ході експериментально-пошукової діяльності вони накопичили певний практичний досвід, який допоможе їм у подальшій роботі;

- у багатьох батьків після знайомства з методикою « Формування у старших дошкільників бережного ставлення до природи під час ознайомлення з природоохоронною діяльністю людини » виникло бажання допомогти вихователям у підготовці проведення позадошкільної виховної роботи.

Формування бережливого ставлення до природи відіграє у процесі виховання у подальшому розвитку особистості значну роль. Тому корисно розширювати «життєвий простір», дітей, доцільно організовувати спеціальні заходи щодо збагачення їх життєвого досвіду: збільшувати кількість прогулянок, екскурсій.

Після проведеного опитування підійшли до висновку: важливо, щоб актуальність завдань природоохоронної діяльності та виховання була усвідомлена вихователями, адже вони повинні:

- познайомити дітей із світом природних цінностей, показати значення природи в житті людини, виробити етичні норми поведінки по відношенню до природи;

- викликати почуття стурбованості шляхом введення в доступній розумінню дітей формі характер взаємозв'язків в оточуючій природі;

- на основі знань сформувати усвідомленість і практичну причетність до справи охорони природного довкілля;

- враження й відчуття від сприймання природи будуть яскравішими і конкретнішими, коли будуть отримані під час безпосереднього спілкування з нею;

- у процесі спостереження слово дорослого спирається на дійове відчуття дітей і допомагає їм правильно сприйняти і зрозуміти бачення, пов'язати його з власним досвідом;

- прикладом у формуванні знань природоохоронної діяльності може бути тільки поцінувальне ставлення до природного довкілля дорослих.

Вихователям дошкільних закладів слід ставити перед собою такі завдання:

- зачаровувати світом природи;

- розкрити взаємозв'язки та взаємозалежності у природі;

- організовувати посильну трудову діяльність у природі;

- розширювати коло уявлень про природоохоронну роботу в природі;

- розвивати пізнавальні інтереси;

- виховувати допитливих натуралістів;

- виховувати бережливих господарів землі;

Природа повинна відкритися перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, уміннями та навичками розумного використання природи, примноження її охорони і багатства.

Дорослі повинні вчити дітей берегти та примножувати красу, багатство рідного краю. Діти до природи мають іти з чистими думками, безкорисними думками і любов'ю - такого ж щирого, як до матері. Тоді ми будемо менше говорити про дефіцит милосердя і співчуття в нашому суспільстві і про екологічні катастрофи. Тоді буде Життя.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?