Курсова робота «Бюджетна система України», 2008 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 31.03.2011 17:42 · від Роман · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Теоретичні аспекти формування та розвитку бюджетної системи України: 1.1. Сутність та призначення бюджетної системи країни 6 1.2. Етапи становлення та розвитку бюджетної системи України 8 1.3. Принципи організації бюджетної системи України та її нормативно – правова база 11 2. Аналіз структури бюджетної системи України: 2.1. Характеристика структури бюджетної системи України 17 2.2. Аналіз динаміки та структури зведеного бюджету країни: - державного бюджету України 19 - місцевих бюджетів України 26 3. Перспективи розвитку та напрями реформування бюджетної системи України. 3.1. Світовий досвід розвитку то становлення бюджетної системи країни 30 3.2. Напрями реформування бюджетної системи України 35 Висновки 40 Список використаної літератури 43 Додатки

Висновок

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Провідною ланкою бюджетної системи є бюджет держави. Він є не лише знаряддям мобілізації коштів держави для виконання покладених на неї функцій, а й активно впливає на економічні, соціальні, регіональні процеси в суспільстві. Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань, які здійснюються органами влади всіх рівнів впродовж бюджетного періоду.

У своєму розвитку бюджетна система України пройшла тривалий період становлення, протягом якого відбувались зміни в її побудові відповідно до діючого на той час суспільно-економічного ладу та устрою держави. Історія становлення та розвитку бюджетної системи України досить тривала. В ній можна визначити п’ять етапів розвитку.

Бюджетна система України побудована на таких основних принципах: єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

Реалізація цих принципів в процесі функціонування бюджетної

системи передбачає насамперед чітке визначення їх дії та призначення.

Бюджетна система України – це сукупність державного бюджету й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Зведений бюджет України включає в себе державний бюджет та місцеві бюджети. Державний бюджет є однією з провідних ланок фінансової системи, яка, відображає грошові відносини, що виникають між державою і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави та його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших соціальних потреб.

Місцеві бюджети — це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади управління на відповідній території.

Структура бюджетної системи останніми роками поліпшується і набуває стабільності.

Бюджетна система Україні реформується адекватно змінам, які відбувались за останні роки в економіці країни.

За роки незалежності бюджетна система України зазнала значних змін, стала більш збалансованою і регульованою, проте й дотепер характеризується певними негативними рисами: невизначеність, необ'єктивність, недовиконання, несвоєчасність, непрозорість, неефективність оподаткування.

Проблеми бюджетної системи, напрями її реформування постійно знаходяться у центрі уваги фахівців.

Отже, основні напрями та проблеми, які необхідно вирішити під час здійснення бюджетної реформи, полягають у наступному:

вдосконалення та забезпечення ефективного фінансового прогнозування та бюджетного планування,

вдосконалення та правове закріплення організації бюджетного процесу та бюджетних процедур як на центральному рівні, так і на рівні органів місцевого самоврядування;

законодавче врегулювання виконання бюджетів;

створення економічно та фінансово самодостатніх територіальних громад;

перехід до програмно-цільового методу планування та здійснення видатків;

створення ефективного механізму державних та місцевих за-позичень, обслуговування державного боргу;

організація ефективного фінансового контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів, використанням коштів цих бюджетів, тощо.

На даний час бюджетна система України ще не повністю сформована, вона потребує певного вдосконалення, але розробивши правильну та чітку стратегію реформування, держава може створити стійкий злагоджений механізм регулювання в бюджетній системі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?