Курсова робота «Стан та оцінка здійснення інвестиційної діяльності в Україні», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 31.03.2011 15:52 · від юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 6 1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій 6 1.2. Економічні наслідки інвестування для країн-донорів та країн-реципієнтів 11 1.3. Основні суб’єкти інвестиційної діяльності 14 Розділ 2. Стан інвестиційної діяльності в україні 19 2.1. Оцінка основних факторів інвестиційного клімату України 19 2.2. Аналіз динаміки та структури зарубіжних інвестицій 23 2.3. Дослідження ролі зарубіжних ТНК у економіці України 28 Розділ 3. Стратегічні напрями покращення інвестиційного клімату в україні 33 3.1. Залучення прямих іноземних інвестицій у високотехнічній галузі економіки України 33 3.2. Шляхи покращення інвестиційного клімату України 38 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 48

Висновок

За результатами проведеного дослідження щодо зарубіжних інвестицій як фактора економічного розвитку України можна зробити ряд обґрунтованих висновків:

1. Інвестиційний клімат країни формується під впливом політичних, правових, економічних і соціальних чинників. Для оцінки можна використати наступні узагальнюючі синтетичні показники: політична і фінансова стабільність; рівень загальноекономічного розвитку країни; рівень розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктури; ємність внутрішнього ринку; вартість робочої сили; купівельна спроможність населення; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків.

2. Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм з метою отримання доходу або прибутку.

3. Інвестиційна діяльність може відбуватися у формі: приватного інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, об’єднаннями та товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності; державного інвестування, яке фінансується із державного, місцевих бюджетів і державними підприємствами; іноземного інвестування (позикові та кредитні ресурси міжнародних інвестиційних інститутів, зарубіжних корпорацій, спільних підприємств); спільного інвестування коштів і цінностей громадянами та юридичними особами України та іноземних держав.

4. Інвестиційний ринок— це система, що включає: суб'єктів (інвесторів, підрядників, замовників, проектні і науково-дослідні організації та ін.); об'єктів (матеріальні і нематеріальні, права, ліцензії, патенти, ноу-хау та ін.); інфраструктуру ринку (банки, біржі, пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, інженерно-консультаційні фірми, суд, арбітраж та ін.); ринковий механізм; контроль з боку держави за дією ринкового механізму.

5. Одним із найважливіших факторів стабілізації економічної ситуації в Україні є сприятливий інвестиційний клімат. На сьогодні масштаби міжнародного економічного співробітництва, розміри іноземних інвестицій залишаються недостатніми і не відповідають потребам економіки України.

6. Загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України склав понад 19 млрд. дол. США. Разом з тим, за оцінками експертів Європейського центру економічних досліджень, ризикованість інвестування в Україну складає близько 80%, що перешкоджає значному і цілеспрямованому збільшенню обсягів інвестицій та, відповідно, стабільному розвитку і зростанню економіки.

7. До шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі: реформа підприємств, яка передбачає перехід до загальноприйнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної ринкової вартості, суттєве покращення корпоративного управління; страхування майна (особливо великих підприємств); розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інвестиційної сфери заощаджень населення; необхідно активно сприяти розвитку системи житлового іпотечного кредитування та вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитування вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?