Курсова робота «Змішана економічна система та її сучасні національні моделі», 2010 рік

З предмету Політична економіка · додано 30.03.2011 16:31 · від Daria · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Економічна система як цілісне утворення 6 2.Сучасні національні моделі змішаної економіки 16 3.Особливості формування посткризової моделі економічної системи України 25 Висновки 30 Література

Висновок

Виходячи з результатів опрацювання матеріалу з теми курсової роботи, можна зробити наступні основні висновки.

Економічна система – це особливим чином впорядкована система зв’язку між виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг.

За структурою вона включає такі елементи: конкретні форми економічних зв’язків між господарюючими суб’єктами, організаційно-економічні відносини, соціально-економічні відносини, техніко-економічні відносини, господарський механізм.

Об’єктивні взаємозв’язки економічних процесів і явищ втілюються в економічних законах. Економічні закони поділяються на дві групи: загальні – характерні для всіх типів господарства і специфічні – характерні для окремих типів господарства

Основними цілями економічної системи суспільства є економічне зростання, повна зайнятість, макроекономічна (фінансова) стабільність, зовнішньоекономічна рівновага, економічна свобода, економічна безпека і захищеність, економічна справедливість, економічна ефективність.

Людина в економічній системі виступає елементом продуктивних сил, виробником, споживачем,суб’єктом виробничих відносин, кінцевою метою суспільного виробництва.

Існує два основних підходи до класифікації економічних систем: формаційний та цивілізаційний.

Формаційний – розвивається в руслі марксистської теорії, виокремлює види формацій відповідно до панівних форм власності, що лежать в основі певних способів виробництва: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, комуністична.

В цивілізаційному підході еволюція економічних систем розглядається від цивілізації до цивілізації: доіндустріальна, індустріальна, постіндустріальна.

За формою власності і механізмом регулювання економіки економічні системи поділяють на : командну (державна власність і державний контроль і регулювання економіки), ринкову (приватна власність і ринковий механізм саморегулювання економіки) та змішану (різноманіття типів і форм власності, поєднання ринкового саморегулювання з державним регулюванням економіки).

Змішана економічна система сьогодні характерна для більшості держав світу. Вона виступає в трьох основних модифікаціях:

Американська модель (лібералізм ) – незначна питома вага державної власності та мінімальна регулятивна роль держави; прийнятний рівень життя малозабезпечених груп населення;

Японська модель (дирижизм) – високий рівень державного впливу на головні напрями економіки; складання планів розвитку економіки; рівень життя населення відстає від рівня продуктивності праці.

Шведська модель (соціально-орієнтована економіка) – соціальна спрямованість, скорочення майнової нерівності, піклування про малозабезпечені верстви населення; держава активно втручається в процес ціноутворення, установлюючи фіксовані ціни; стабільно низький рівень безробіття;велика роль держави в розподілі і перерозподілі доходів.

У посткризовий період Україні доведеться докласти зусиль для формування нової економічної моделі. Для цього Україні потрібно перейти від фінансової до ринкової економіки. Також основними з завдань є посилення інституційної політики, подолання системних деформацій, усунення соціальної нерівності та бідності в країні. Основна модель подальшого розвитку – це інноваційна модель сталого розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?