Курсова робота «Локальні норми права», 2009 рік

З предмету Право · додано 29.03.2011 16:58 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття локальної норми права 2. Види локальних норм 3. Реалізація локальних норм права в Україні Висновки Практичне завдання Список літератури

Висновок

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, відзначимо: 1.Локальна норма це - правило загальнообов'язкової поведінки, що попередньо санкціоноване державою і прийняте у встановленому законом порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, організації, діє в його межах.

2. Локальна нормотворчість визначається як засіб заповнення прогалин у трудовому права. Як основні аргументи на користь цього можна навести положення, пов'язані з їхнім застосуванням в:

а) рамках компетенції організації;

б) випадках, обговорених законодавством;

в) сфері трудових відносин, що підпадають під дію принципів трудового права.

У контексті сучасного правового регулювання локальні нормативно-правові акти використовуються для регулювання суспільних відносин, у

частині, яку не врегульовано «нелокальними» актами. При цьому, за певних причин, резонно було б виділити галузь правовідносин, регулювання яких

слід робити винятково за допомогою локальних нормативно-правових актів. Договірний характер локальних норм є не тільки їхньою визначальною ознакою, але й тією особливістю, що впливає на правову природу даних норм і їхнє місце в системі джерел права. Так, держава, визначаючи рамки локального регулювання й встановлюючи основні

принципи такого регулювання, вже не втручається в дану сферу. Подальше регулювання відбувається в рамках пошуку компромісу між законними інтересами основних учасників правовідносин (у сфері праці це працівник і роботодавець). Зазначений компроміс як правило оформляється у вигляді локальної норми права.

Поняття «локальний» має певну багатозначність, що, у свою чергу, впливає на характеристики й правову природу досліджуваного феномена «локальних норм права».

Під локальним нормативно-правовим актом у широкому сенсі варто розуміти нормативний акт, що має загальнообов'язкове застосування на території, що не збігається з територією України.

Під локальним нормативно-правовим актом у вузькому сенсі даного терміну варто розуміти акт, що прийнято у якості нормативного певною організацією, за правилами прийняття нормативних актів, що діють у даній організації, суб'єктами, які мають право приймати подібні акти, і спрямований на врегулювання правовідносин у рамках організації, що прийняла цей акт.

Локальним нормативним актам властиві всі ознаки, характерні для нормативного правового акту, а саме:

вольовий зміст;

офіційний характер;

множинність і ієрархічна побудова;

загальність характеру;

державна легалізація компетенції вповноважених суб'єктів на прийняття даних актів;

документальне оформлення;

призначення для регулювання соціально значимих суспільних відносин.

9. Локальним джерелам права властиві наступні специфічні особливості:

підзаконний характер;

домінуючим суб'єктом локальної нормотворчості є роботодавець;

локальні нормативні акти — це акти, призначені тільки для

внутрішнього використання в рамках конкретної організації;

швидкість реагування локальних норм на зміни в громадській організації праці;

гнучкість у застосуванні трудового законодавства до конкретних умов виробництва й розмаїтість локальних норм;

соціальна спрямованість.

Коментар модератора

36 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?