Курсова робота «Тенденції й перспективи розвитку Донецького економічного району», 2009 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 28.03.2011 21:24 · від Яна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Роль, значення та місце Донецького економічного районі в системі народногосподарських звязків України 6 2.Загальна характеристика природного-ресурсного та демографічного потенціалу Донецького району 11 3.Динаміка функціонування основних галузей виробництва Донецького економічного регіону 18 4.Проблеми та перспективи розвитку Донецького економічного району 27 Висновки 33 Список використаної літератури 35

Висновок

Працюючи над курсовою роботою « Тенденції й перспективи розвитку Донецького економічного регіону», я детально розглянула цю тему. Ознайомилася з природним, виробничим і трудовим потенціалом регіону, провідними галузями виробництва. Зосередила свою увагу на проблемах та перспективах розвитку Донецького економічного району. Пропоную ряд пунктів, що на мою думку, допоможуть розв’язати проблеми даного економічного району.

– структурна перебудова всього виробничо-територіального комплексу та збалансування розвитку основних галузей спеціалізації з потребами суспільного господарства України;

– комплексна реструктуризація і технічне переоснащення вугільної промисловості;

– технічна реконструкція перспективних підприємств базових галузей промисловості (чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування, енергетики) та розвиток нових галузей (середнього, точного, транспортного машинобудування, електроніки);

– нарощування потужностей легкої і харчової промисловості, ефективне використання відходів виробництва та вторинних ресурсів;

– широке впровадження у виробництво безвідходних та маловідходних технологій, переведення підприємств на оборотне водоспоживання;

– істотне поліпшення екологічної ситуації в регіоні шляхом перепрофілювання підприємств, впровадження екологічно безпечних технологій, здійснення рекультивації порушених земель, ліквідації або зменшення до мінімуму хвосто- і шлакосховищ, різних відстійників, закладання вироблених підземних просторів тощо;

– інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва м'ясо-молочного напряму, інтенсифікація городництва в приміських зонах;

– забезпечення зайнятості населення, зокрема через диверсифікацію виробництва та створення нових робочих місць у шахтарських містах і містечках;

– зміцнення матеріальної бази міського транспорту, комунального господарства, забезпечення стабільного водопостачання.

Назрілим питанням подальшого розвитку господарства, зокрема важкої індустрії Донбасу, є поновлення на. якісно новій матеріально-технічній базі та технологи створеного потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна, і хімічна, промисловість, чорна металургія,, важке машинобудування тощо. Адже виробничий потенціал району формувався, впродовж тривалого часу і поновлювався повільно. В умовах району першочергового значення, набуває необхідність вкладення, коштів у промисловість, передусім, у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств, особливо кам'яновугільних шахт, працевлаштування робітників, що вивільняються, у зв'язку з закриттям нерентабельних підприємств вугільної промисловості.

Необхідні розробки та здійснення обґрунтованих заходів з охорони довкілля і комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів та відходів виробництва, а також вирішення інших першочергових для Донецького економічного району завдань.

В умовах району, розташованого на вододілі в південно-східній посушливій частині України, важливою є проблема водозабезпечення. її реалізація, очевидно, і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою зрошення та використання їх у промисловості та. комунальному господарстві. Доцільно перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію своїх відходів.

Розвинена промислова інфраструктура, величезні вкладення в індустрію, швидко нарощена фінансова міць вивели регіон на лідируючі позиції в українській економіці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?