Курсова робота «Управлінський облік основних засобів на матеріалах ВАТ "ЕТМ"», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.03.2011 13:19 · від Маряна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського обліку 4 1.1. Управлінський облік як інформаційна система 4 1.2. Економічна суть, визначення, класифікація основних засобів 8 1.3. Управлінський облік та контроль основних засобів 14 Розділ 2. Управлінський облік основних засобів на підприємстві ват «етм» 19 2.1. Характеристика підприємства ВАТ «Електротермометрія» 19 2.2. Первинний облік основних засобів на ВАТ «ЕТМ» 23 2.3. Аналітичний облік основних засобів 28 Розділ 3. Аналіз основних засобів на ват «етм» 33 3.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та їх стану 33 3.2. Аналіз беззбитковості ВАТ «ЕТМ» 37 Розділ 4. Бюджетування основних засобів на ват «етм» 39 Розділ 5. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень 42 Висновки та загальні рекомендації щодо організації управлінського обліку 47 Список використаних джерел 49 Додатки 51

Висновок

На відміну від бухгалтерського обліку, що ведеться відповідно до регламентованих принципів та правил, які встановлюються на державному рівні, владними органами у вигляді стандартів, положень, інструкцій i є обов’язковими для виконання, принципи та правила управлінського обліку обираються керівництвом підприємства i повинні бути найкориснішими, адже вони забезпечують якісною інформацією під час прийняття управлінських рішень.

Підвищення ефективності використання основних фондів у даний час, коли в країні спостерігається спад виробництва, має величезне значення. Підприємства, які використовують у своїй діяльності застарілі основні засоби, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.

Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей і основних фондів, повинний передбачати забезпечення росту обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок більш повного й ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш повного використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння знову введених у дію потужностей.

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов’язана із використанням основних виробничих засобів на підприємстві.

В даному курсовому проекті ми належним чином дослідили та проаналізували основні аспекти управлінського обліку на прикладі підприємства ВАТ ”ЕТМ”. Детально розглянули систему обліку основних засобів, проаналізували витрати на виробництво продукції і бюджетне планування, релевантність управлінської інформації.

Прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансово-господарську, виробничу діяльність підприємства. Саме за виконання цього завдання відповідає бухгалтерська служба підприємства. Оскільки на даному підприємстві не впроваджений управлінський облік, тому доцільним буде прийняття на дане підприємство працівника на посаду бухгалтера – аналітика, який би аналізував, оцінював, та планував необхідні роботи підприємства.

Для підвищення ефективної діяльності підприємства в майбутньому ми вважаємо за необхідне залучати більше інвестицій, аби використати їх на оновлення активів підприємства.

Також ми провели аналіз варіантів альтернативних рішень та можливість вибору найбільш оптимального для підприємства, який повинен враховувати специфіку виробництва і реалізації. Визначили, на прикладі, що підприємству вигідніше самостійно виробляти магніти для лічильників, а не купляти в сторонньої організації.

Найважливішою вимогою для ефективного функціонування системи управлінського обліку на підприємстві є нормальне в повному обсязі забезпечення інформацією. В процесі запровадження управлінського обліку має бути розроблено Положення з управлінського обліку i звітності або виділено окремий розділ в наказі про облікову політику підприємства.

Отже, в процесі написання курсового проекту ми оцінили і детально проаналізували отримані управлінські показники діяльності ВАТ ”ЕТМ”. Досягнули поставлену мету, довести важливість управлінського обліку як окремої науки та необхідність даного обліку в діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?