Дипломна робота «Витрати підприємства та їх вплив на формування операційного прибутку», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 27.03.2011 01:33 · від Кириленко Ирина Витальевна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методичні засади управління витратами на малому підприємстві 6 1.1. Сутнісна характеристика, класифікація витрат, принципи та функції управління витратами на малому підприємстві 6 1.2. Методологічні засади формування та інструменти аналізу витрат на малому підприємстві. 15 1.3. Комп’ютеризація управління витратами на малому підприємстві 34 Розділ ІІ. Аналіз управління витратами в ТОВ „Цунамі Медіа Україна” 46 2.1. Загальна характеристика ТОВ „Цунамі Медіа Україна" 46 2.2. Інструментарій управління витратами та його вплив на формування операційного прибутку ТОВ „Цунамі Медіа Україна” 63 2.3. Аналіз системи управління витратами в ТОВ „Цунамі Медіа Україна” та дослідження зв’язку „витрати-конкурентоспроможність” в контексті такої системи 75 Розділ ІІІ. Обґрунтування напрямків ефективного управління витратами та їх вплив на формування операційного прибутку в ТОВ „Цунамі Медіа Україна” 88 3.1. Розробка альтернативних варіантів оптимізації витрат в системі ефективного управління ними та відображення їх на формуванні операційного прибутку. 88 3.2. Економічне та управлінське обґрунтування вибору найбільш прийнятної альтернативи 96 3.3. Оцінка впливу реалізації обраної альтернативи на основні параметри діяльності 99 Висновки 112 Список використаних джерел 115 Додатки 118

Висновок

Як підсумок, необхідно зазначити, що тема даного дослідження є досить актуальною не тільки для даного підприємства, а й для будь-якого підприємства, особливо у сфері малого бізнесу. Адже від рівня й динаміки витрат залежать не лише фінансові результати окремих підприємств та їхніх структурних підрозділів, а й ефективність формування національного доходу на рівні держави загалом. Таким чином, управління витратами є однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур.

В ході написання даної дипломної роботи були виконані основні завдання, які зводились до досягнення головної мети – розробки напрямків удосконалення управління витратами на малому підприємстві (на прикладі ТОВ «Цунамі Медіа Україна»).

Так, в теоретичній частині дипломної роботи було визначено сутність та природу витрат, їх групування за певними класифікаційними ознаками; розглянуто таку базову категорію як собівартість та її структуру, з’ясовано механізм здійснення калькуляції собівартості, визначено типову номенклатуру статей її калькулювання.

Також, було розглянуто основні інструменти аналізу, обліку та контролю витрат на малому підприємстві. Детально було розглянуто сутність та механізм здійснення управлінського та податкового обліку на малих підприємствах.

Новизною теоретичної частини даної дипломної роботи було розгляд питання щодо комп’ютеризації управління витратами на малому підприємстві, а саме, визначення передумов та сутності комп’ютеризації управління витратами, характеристика сфери та забезпечення комп’ютеризації управління витратами, а також, визначення джерел ефективності комп’ютеризації управління витратами на малому підприємстві.

Аналітична частина даної дипломної роботи є свідченням виконання поставлених завдань. Так, було здійснено загальну характеристику підприємства (ТОВ «Цунамі Медіа Україна»), було визначено мету та основні види його діяльності, проаналізовано основні показники діяльності, розглянуто структуру власників, проведено аналіз середовища функціонування підприємства, його сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, визначено тенденції та перспективи розвитку підприємства на ринку контент-послуг, було здійснено аналіз його основних конкурентів та визначено основні конкурентні переваги та ключові фактори успіху.

Також, було ґрунтовно досліджено інструментарій управління витратами на малому підприємстві ТОВ «Цунамі Медіа Україна», здійснено аналіз його системи управління витратами та розглянуто взаємозв’язок витрат та конкурентоспроможності продукції підприємства в рамках даної системи.

Проведений аналіз інструментарію управління витратами в ТОВ «Цунамі Медіа Україна» доцільно конкретизувати наступними висновками, які є важливими для досягнення мети даного дослідження:

- собівартість одиниці продукції не є визначальним компонентом при формуванні прибутку даного підприємства; головна увага зосереджена на обсягах реалізації продукції (контент-послуг), так як від їх розміру залежить розмір прибутку підприємства;

- витрати на збут займають особливе місце під час аналізу витрат підприємства, так як безпосередньо впливають на обсяги реалізації контент-послуг; вони можуть бути прогресуючими, пропорційними та дегресуючими, залежно від стадії життєвого циклу підприємства/продажу контент-послуг;

- система управління витратами даного підприємства слабо розвинута, перебуває на початковому етапі свого становлення; організаційний аспект в межах системи управління витратами розвинений слабо, тобто, відсутня процедура визначення місць формування витрат і центрів відповідальності за їх дотримання;

- витрати не впливають на величину ціни одиниці контенту, як і не впливає на ціну виробнича собівартість одиниці контенту;

- виробнича собівартість одиниці контенту суттєво перевищує продажну ціну такої ж одиниці контенту;

- ціна одниці контенту є суто ринковою, тобто, визначається на основі співвідношення ринкового попиту та пропозиції в даній галузі;

- якість є визначальним компонентом конкурентоспроможності продукції.

Завершальним етапом дослідження є конструктивна або проектна частина даної дипломної роботи, в якій було розроблено та обґрунтовано напрямки ефективного управління витратами ТОВ «Цунамі Медіа Україна» (побудова економіко-математичної моделі, розробка альтернативних варіантів оптимізації рівня витрат („директ-костинг”, нормативний розподіл постійних витрат), а також застосування такого методу оптимізації витрат, як операційний ліверидж). Також, було здійснено оцінку впливу запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства. Як наслідок, вони спричинили позитивний ефект, сприяли покращенню ключових параметрів діяльності підприємства та формуванню гарних перспектив для його розвитку на ринку в даній галузі.

Коментар модератора

робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?