Курсова робота «Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 25.03.2011 16:56 · від Cлава · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва зерна 5 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 5 1.2. Показники економічної ефективності виробництва зерна і методика їх визначення 10 Розділ 2. Рівень виробництва зерна та його економічна ефективність 19 2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання 19 2.2. Посівні площі, урожайність і валовий збір зерна 31 2.3. Економічна ефективність виробництва зерна 34 Розділ 3. Проект підвищення економічної ефективності виробництва зерна 40 3.1. Обгрунтування рівня безбитковості виробництва зерна 40 3.2. Рівень інтенсивності та продуктивності зернового виробництва 43 3.3. Обгрунтування собівартості і рентабельності виробництва зерна на перспективу 50 3.4. Характеристика ринку зерна України 55 Висновоки та пропозиції 62 Список використаної літератури 67 Додаток 1 69

Висновок

Ринок зерна, незалежно від кризових явищ, достатньою мірою прогресує. 2008 рік був найбільш сприятливим для українського зернового року. В цей період валовий збір зерна становив 53, 3 млн т та рентабельність виробництва зерна склалала 16,4%.

В Україні зернове господарство з давніх давен є провідною галуззю розвитку аграрної сфери, важливим джерелом поліпшення матеріального добробуту народу.

Аналізуючи склад товарної продукції в динаміці за п'ять років, можна сказати, що галузь рослинництва займає найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції - 63,3%, а саме питому вагу займають зернові і зернобобові культури - 42,7% та соняшник - 18,8%.

В даний час провідними виробниками зерна Китай (466,6 млн. т), США (416,2 млн. т), Росія (81,8 млн. т), Франція (59,6 млн. т) та Україна (52,9 млн. т). Водночас провідними його експортерами є США, Бразилія, Аргентина, Україна (4,5 млн. т), Південно-Африканська республіка.

Для України є значні перспективи щодо набуття лідерства серед експортерів зерна кукурудзи до країн Північної Африки та Близького Сходу, зовнішній попит яких оцінюється у 14 – 15 млн. т на рік. Останнім часом Україна найбільше експертує: ячмінь в Саудівську Аравію та кукурудзу в Єгипет.

На основі літературних джерел та досягнутого рівня організації виробництва зерна у СТОВ ім "Щорса" Чорнобаївського району Черкаської області с. Ревбинці та проведеного аналізу можна сказати:

1.СТОВ ім "Щорса" розташоване у сприятливих умовах для ведення ефективного сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинництва. У структурі сільськогосподарських угідь визначне місце займає рілля (98,6%). Це характеризує високу якість земельних угідь і рівень їх використання. Трудові ресурси СТОВ ім "Щорса"за аналізований період (2007-2009 роки) зазнали незначних змін (скоротилася кількість робітників на 7,19%), але збільшився вихід продукції на одного робітника на 23,4% і зменшився коефіцієнт використання річного фонду робочого часу на 10,22%. Вартість основних виробничих фондів з кожним роком зростала. У 2009 році вона збільшився на 96,13%. За рахунок збільшення вартості валової продукції збільшився показник фондовіддачі на 71,25% і знизилась фондомісткість на 13,3%. Усі ці роки СТОВ ім "Щорса" отримувало прибуток. У 2009 році сільськогосподарське товариство збільшило свій прибуток на 47,3%, в тому числі на один гектар с-г угідь – на 48,6% та на одного середньорічного працівника – на 54,9%.

2. Господарство СТОВ ім "Щорса" має зерново-молочний напрям виробництва. Так в 2008 році значно збільшилося виробництво продукції свинарства (20,42%), при цьому зменшився обсяг виробництва зерна(16,61%). У 2009 році, навпаки збільшилося виробництво зерна (21,09 %) та значно зменшилося виробництво молока та продукції свинарства. Нажаль протягом даних трьох років підприємство не має чітко вираженого напряму, кожного року напрям змінюється, але сталим є виробництво зерна, що в 2009 році стало єдиною спеціалізацією даного підприємства.

3. У структурі сільськогосподарських угідь спостерігаються незначні коливання. Площа сільськогосподарських угідь у 2009 році порівняно з 2007 зменшилася на 3,28 %, або на 66 га. Частка площі ріллі у структурі сільськогосподарських угідь не змінилася і стабільно займала у 2009 році 98,6%.

У 2009 році під зернові культури було відведено 60% усієї посівної площі, у 2008 на зернові припадало 47,4%, у 2007 - 57%, отже бачимо, що площа, відведена під зернові культури протягом трьох років, не зазнала істотних змін.

4. У 2009 році урожайність зернових збільшиться на 49,6% (на 23,5 ц/га), валовий збір збільшиться на 33,39% (на 15752 ц), виручка від реалізації збільшиться на 35,23%. Виробнича собівартість 1 ц зерна зросла на 40,4%.

5. Повна собівартість виробництва 1ц зерна зменшилася на 3,5%, разом з

тим зменшилася ціна реалізації 1 ц на 19%. Виручнка від реалізації зерна зросла на 35,23%. Отже, прибуток на 1 ц зерна у 2009 році зменшився на 40,4% (на 16,53 грн.). Виробництво зерна в СТОВ ім "Щорса" є рентабельним. Рівень рентабельності у 2007 році становив 75,7%, у 2008 році – 76,4%, у 2009 – 46,8%.

6. Мнімальний обсяг виробництва (точка беззбитковості) зерна 11086 ц/га.

Запас міцності вказує на те, що виробництво зернових культур в СТОВ імені «Щорса» не є ризикованим, цей показник знаходиться на рівні вижчому ніж 25% ( 82,4%).

7. Основними показниками, що характеризують ефективність інтенсифікації зернових культур, є: річні витрати на га посіву зернових зросли у два рази; затрати праці на га посіву зернових зросли на 13%; вартість валової продукцї з розрахунку на 1 га посіву зернових, збільшилася на 53%; вартість валової продукцї з розрахунку на 1люд.-год. збільшилася на 34%; собівартість 1 ц зерна зменшилася на 3,5%; окупність виробничих витрат, яка у 2009 році зменшилася на 23%; окупність додаткових витрат – зменшилася на 89% у 2009 році ( у порівнянні з 2008 роком).

Із проведеного аналізу ефективності виробництва зерна в СТОВ ім "Щорса" ми бачимо, що економічна ефективність виробництва зерна в господарстві підвищується, але є нагальна необхідність шукати шляхи для її найшвидшого підвищення.

На основі отриманих даних планується для підвищення економічної ефективності виробництва зерна ввести такі заходи:

1. В одержанні високих врожаїв сільськогосподарських культур важливе місце має займати форма обробітку ґрунту, внесення оптимальних доз мінеральних та органічних добрив ( зараз вносять 6-8 кг добрив, що в 20 разів менше ніж ще в 1991 році), зрошення земель, впровадження високоврожайних сортів культур, запровадження сівозмін.

2. Зменшення втрат урожаю при вирощуванні, збегігаггі і переробці зерна. Цьому сприятиме впровадження технологій з мінімального обробітку ґрунту. Ґрунтозахисна технологія відкриває шлях до повноцінного використання таких переваг:

- зменшення витрат поливу;

- зменшення ущільнення ґрунту під впливом техніки;

- зменшення водної та вітрової ерозії;

- підвищення родючості ґрунту за рахунок збільшення вмісту гумусу, мікроелементів, вуглецю, азоту;

- стабільні врожаї;

- економія робочого часу;

- поліпшення інфільтрації води у грунт, краще насичення ґрунту вологою;

- зростання біологічної активності у ґрунті і на полях;

3. Визначальним фактором розвитку зернового господарства в СТОВ імені «Щорса», має бути інтенсифікація галузі на основі досягнень науково-технічного прогресу та розвитку ринкових відносин. Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою для впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування, забезпечує зростання продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпечення господарств надійною системою машин (тракторів, пристроїв та знарядь, комбайнів та інше) дає змогу якісно і в оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових і значно зменшує втрати зерна при збиранні врожаю.

4. Необхідно зменшити собівартість виробництва та виробничі витрати при вирощуванні зернових культур. Основною умовою зниження затрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліпшення і впровадження нових технологій виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, введення технічно обґрунтованих норм затрат матеріальних цінностей.

Найбільш ефективним шляхом зниження собівартості продукції є впровадження економних технологій виробництва, переймання світового досвіду по зменшенню собівартості.

5. Необхідно приділити увагу організації оплати праці, посиленню матеріальної зацікавленості працівників, підвищенню трудової дисципліни у виробничих підрозділах.

Підвищення економічної ефективності даного підприємства забезпечить зростання доходів господарства, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення культурно-побутових умов працівників галузі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?