Курсова робота «Аналіз сильних та слабких сторін компанії Skype Limited», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 24.03.2011 15:51 · від Lexxan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Сутність аналізу 3 1.1. Види аналізу 3 1.2. Методи аналізу 7 1.3. SWOT-аналіз 10 Розділ 2. Аналіз компанії Skype Limited 16 2.1. Огляд компанії 16 2.2. SWOT-аналіз компанії Skype Limited. Зовнішнє середовище 19 2.3. SWOT-аналіз компанії Skype Limited. Внутрішнє середовище 24 Розділ 3. Рекомендації щодо вирішення проблем 29 Висновки 34 Список літератури 36

Висновок

В курсовій роботі нами було проведено дослідження методів аналізу сильних та слабких сторін підприємства. В процесі дослідження була визначена сутність аналізу та об’єкти, що підлягають аналізу – в нашому випадку до них були віднесені крім слабких та сильних сторін підприємства ще фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Також були показані складові зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, наведені найпоширеніші підходи до їх класифікації.

В роботі були представлені різні методи аналізу сильних та слабких сторін підприємства, а саме PEST, VRIO, LOTS, SNW, та SWOT аналізи. Ці методи хоча і мають єдину мету, але кожен з них має свої особливості, певні переваги та недоліки. Як базовий метод дослідження був обраний SWOT-аналіз. Серед представлених методів він є найкращим для виконання цілей роботи, оскільки при його проведенні аналізуються всі чотири групи факторів впливу на підприємство.

Були досліджені особливості проведення SWOT-аналізу, а саме групи факторів, що підлягають огляду, порядок їх дослідження, умови необхідні для успішного здійснення SWOT-аналізу та інше. Була визначена форма, в якій мають бути представлені результати проведеного аналізу – матриця SWOT та описані принципи та підходи до розробки рекомендацій, заснованих на аналізі. Вони були узагальнені у формі матриці кореляційного аналізу, що містила не лише перелік сильних та слабких сторін підприємства разом із впливами зовнішнього і внутрішнього середовища, а і заходи, необхідні для підвищення ефективності діяльності підприємства.

В якості прикладу був здійснений SWOT-аналіз компанії Skype Limited, яка працює у сфері ІР телефонії. Згідно методів та принципів, викладених у теоретичній частині, було проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, визначені сильні та слабкі сторони її діяльності. В результаті цього була сформована SWOT таблиця компанії Skype Limited, яка містила перелік переваг та недоліків, можливостей і загроз компанії. До переваг були віднесені гарні технічні характеристики основного продукту компанії, програми Skype, та її лідируюче положення на ринку. Недоліками стали порівняно дорогі дзвінки всередині країни, відсутність мобільного клієнту, низька рентабельність. Можливості компанії полягали в розширенні ринку та збільшення кількості потенційних споживачів, загрози – у посиленні конкуренції та тиску з боку урядів різних країн світу.

На основі проведеного дослідження факторів впливу на компанію була створена матриця SWOT, що містила рекомендації для вирішення проблем компанії. Основні заходи, що дозволили б компанії Skype Limited уникнути загроз та якнайкраще використати свої переваги, полягали у зниженні тарифів в деяких регіонах, розгортанні рекламної кампанії, диверсифікації продукції та об’єднанні зусиль з іншими компаніями.

На нашу думку, виконання компанією Skype Limited рекомендацій, запропонованих в роботі, значно покращить її становище і дозволить досягти значного успіху на ринку Інтернет-комунікацій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?