Дипломна робота «Аналіз фінансового результату операційної діяльності підприємства ІДП «Норіс-Україна»», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 24.03.2011 10:30 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретико методичні засади управління фінансовим результатом операційної діяльності підприємства 1.1. Сутність фінансового результату операційної діяльності підприємства 1.2. Зміст основних етапів політики управління фінансових результатів діяльності підприємства Розділ ІІ. Дослідження фінансового результату операційної діяльності підприємства ІДП «Норіс-Україна» 2.1. Аналіз обсягів та динаміки формування фінансового результату операційної діяльності підприємства 2.2. Дослідження факторів, які впливають на фінансовий результат операційної діяльності підприємства 2.3. Оцінювання ефективності формування фінансового результату операційної діяльності підприємства Розділ ІІІ. Обґрунтування політики управління фінансовим результатом операційної діяльності підприємства 3.1. Оцінювання обсягу необхідного фінансового результату операційної діяльності підприємства 3.2. Розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності операційної діяльності підприємства та забезпечення отриманих цільових фінансових результатів Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

В роботі було зроблено наступні висновки та пропозиції.

1. Торговельний прибуток представляє собою виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення торговельної діяльності, що представляє собою різницю між сукупним доходом та сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.

Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу, доход підприємства, рівень використання ресурсів, величина витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності та інтереси власників підприємства.

2. Фактори, що впливають на обсяг прибутку торговельного підприємства, є різноманітними за ознаками та дією впливу. Одна група цих факторів визначає передумови до росту капіталізованої частини прибутку; інша група, навпаки, схиляє управлінські рішення на користь збільшення частки, яка використовується. За характером виникнення всі фактори, що впливають на формування фінансових результатів від операційної діяльності торговельного підприємства, можна розподілити на дві групи: зовнішні (які генеруються зовнішніми умовами діяльності підприємства); внутрішні (які генеруються особливостями господарської діяльності даного підприємства).

3. Дослідження сучасного стану формування прибутку здійснюється на прикладі підприємства - ІДП «Норіс-Україна». Основними видами діяльності ІДП «Норіс-Україна» є: оптова торгівля нержавіючим металобрухтом. Середньоспискова чисельність працівників – 15 чоловік.

4. Оцінка формування фінансових результатів ІДП „Норіс-Україна” показала, що:

1) дохід (виручка) від реалізації товарів: за І кв. 2008 р. дорівнював 18346,00 тис. грн. і зріс в ІІ кв. 2008 р. порівняно з І кв. 2008 р. на 1111,00 тис. грн. (6,06%), за ІІІ кв. 2008 р. дорівнював 21578,00 тис. грн. і зріс в ІІІ кв. 2008 р. порівняно з ІІ кв. 2008 р. на 2121,00 тис. грн. (10,90%), зріс в ІV кв. 2008 р. порівняно з ІІІ кв. 2008 р. на 641,00 тис. грн. (2,97%) і дорівнював 22219,00 тис. грн. Отже, дохід (виручка) від реалізації товарів, продукції (наданих послуг) зростав протягом аналізуємого періоду;

2) чистий дохід (виручка) від реалізації товарів: за І кв. 2008 р. дорівнював 15288,33 тис. грн. і зріс в ІІ кв. 2008 р. порівняно з І кв. 2008 р. на 925,83 тис. грн. (6,06%), за ІІІ кв. 2008 р. дорівнював 17981,67 тис. грн. і зріс в ІІІ кв. 2008 р. порівняно з ІІ кв. 2008 р. на 1767,50 тис. грн. (10,90%), зріс в ІV кв. 2008 р. порівняно з ІІІ кв. 2008 р. на 534,17 тис. грн. (2,97%) і дорівнював 18515,83 тис. грн. Аналіз свідчить, що чистий дохід (виручка) від реалізації товарів протягом 2008 р. зростав, що є позитивним фактором розвитку;

3) собівартість реалізації товарів, яка зростала у відповідності зі зміною обсягів реалізації, закупівельних цін на товари. В ІV кв. 2008 р. порівняно з І кв. 2008 р. вона зросла на 1942 тис. грн.;

4) валовий прибуток: за І кв. 2008 р. дорівнював 3609,33 тис. грн. і зріс в ІІ кв. 2008 р. порівняно з І кв. 2008 р. на 799,83 тис. грн. (22,16%), за ІІІ кв. 2008 р. дорівнював 5086,67 тис. грн. і зріс в ІІІ кв. 2008 р. порівняно з ІІ кв. 2008 р. на 677,50 тис. грн. (15,37%), зменшився через зростання собівартості товарів в ІV кв. 2008 р. порівняно з ІІІ кв. 2008 р. на 191,83 тис. грн. (3,77%) і дорівнював 4894,83 тис. грн. Коливання даного показника свідчить про не достатньо ефективне управління валовим прибутком, але, в цілому, за весь досліджуваний період валовий прибуток зріс на 1285,5 тис. грн. (35,6%), що свідчить про розвиток підприємства.

5) чистий прибуток: за І кв. 2008 р. дорівнював 2707,00 тис. грн. і зріс в ІІ кв. 2008 р. порівняно з І кв. 2008 р. на 599,88 тис. грн. (22,16%), за ІІІ кв. 2008 р. дорівнював 3815,00 тис. грн. і зріс в ІІІ кв. 2008 р. порівняно з ІІ кв. 2008 р. на 508,12 тис. грн. (15,37%), зменшився через зростання собівартості товарів в ІV кв. 2008 р. порівняно з ІІІ кв. 2008 р. на 143,87 тис. грн. (3,77%) і дорівнював 3671,13 тис. грн. Зміна обсягів чистого прибутку свідчить про не достатньо ефективне управління чистим прибутком, хоча, в цілому, за 2008 р. чистий прибуток зріс на 964,13 тис. грн. (35,62%), що свідчить про розвиток підприємства. За ІV кв. 2008 року порівняно з І кв. 2008 р. в ІДП „Норіс-Україна” зріс чистий прибуток на 964,13 тис. грн. (35,62%), що пов’язане з ефективним фінансовим управлінням та зростанням товарообігу.

5. Аналіз структури валового прибутку від операційної діяльності (реалізація за видами товарів) ІДП „Норіс-Україна" за І- ІV кв. 2008 р. показав, що:

- найбільший обсяг валового прибутку від операційної діяльності протягом чотирьох кварталів 2008 р. спостерігався від реалізації брухту та відходів змішаних № 2 (категорія лома 509) (від 19,84% до 20,87% в загальному обсязі);

- також велику частку в загальному обсязі складав обсяг валового прибутку від операційної діяльності за реалізацією брухту та відходів чавунних виробів (категорія лома 506) (від 16,98% до 17,46% в загальному обсязі);

- частка інших товарів в загальному обсязі валового прибутку від операційної діяльності складала від 10,97% до 13,77%;

- в IV кв. 2008 р. порівняно з ІІІ кв. 2008 р. обсяг валового прибутку від операційної діяльності зменшився за реалізацією всіх видів товарів.

6. Оцінка показників прибутковості (рентабельності) підприємства свідчить про те, що підприємство є прибутковим. Протягом 2008 р. на зміну чистого прибутку ІДП „Норіс-Україна” впливали: товарообіг; комерційний дохід; витрати на операційну діяльність (протягом 2008 р. дорівнювали собівартості реалізації товарів).

7. Протягом 2008 р. обсяг чистого прибутку змінювався та зростав в залежності до зростання товарообігу, але в цілому за рік темп зростання чистого прибутку був більшим порівняно із темпом зростання товарообігу, що пов’язане із тим, що на зміну даного показника впливали ще й валовий (комерційний) прибуток і витрати на операційну діяльність (протягом 2008 р. дорівнювали собівартості реалізації товарів). Зміна структури чистого прибутку протягом року відповідала структурі товарообігу, тобто частка кожного з товарів в обсязі товарообігу та чистого прибутку була однаковою, що свідчить про ефективність планування на звітний рік.

8. Протягом 2008 р. обсяг чистого прибутку змінювався прямо пропорційно до зростання комерційного доходу (валового прибутку). Протягом 2008 р. обсяг чистого зріс на 964,13 тис. грн. (35,62%), що викликане зростанням комерційного доходу (валового прибутку) на 1285,5 тис. грн. (35,62%). Зміна структури чистого прибутку протягом року відповідала структурі комерційного доходу (валового прибутку), тобто частка кожного з товарів в обсязі комерційного доходу (валового прибутку) та чистого прибутку була однаковою, що свідчить про ефективність планування на звітний рік.

9. Аналіз показав, що протягом 2008 р. обсяг чистого прибутку зростав відповідно до змін обсягів товарообігу та витрат на операційну діяльність. Протягом 2008 р. обсяг чистого зріс на 964,13 тис. грн. (35,62%), що викликане зростанням витрат на операційну діяльність на 1942,00 тис. грн. (16,63%). Зміна структури чистого прибутку протягом року відповідала структурі витрат на операційну діяльність, тобто частка кожного з товарів в обсязі витрат на операційну діяльність та чистого прибутку була однаковою, що свідчить про ефективність планування на звітний рік.

Аналіз показав, що на обсяг і структуру чистого прибутку в ІДП „Норіс-Україна” протягом І-IV кв. 2008 р. позитивно впливали вищезазначені фактори впливу.

10. Проведений аналіз показав, що:

- протягом І-ІV кв. 2008 р. ІДП „Норіс-Україна” мало лише фінансові результати від операційної діяльності;

- чистий прибуток підприємства протягом І-ІV кв. 2008 р. мав тенденцію до зростання, що пов’язане із збільшенням обсягів реалізації та підвищенням конкурентних позицій;

- аналіз основних показників ефективності використання прибутку свідчить про те, що підприємство ефективно здійснює функціонування, але є проблемні аспекти, які потребують удосконалення, а саме: потрібно покращувати використання складових капіталу для збільшення прибутку та вивільнення грошових коштів.

11. Формування прибутку на перспективний період в ІДП «Норіс-Україна» планується здійснювати з використанням методу цільового формування прибутку. Процес формування прибутку на 2009 р. в ІДП «Норіс-Україна» заплановано здійснювати поетапно:

1-й етап - розрахунок меж господарської діяльності;

2-й етап - розрахунок планового розміру чистого прибутку;

3-1 етап – планова оцінка рентабельності підприємства.

12. Планування напрямів та меж господарської діяльності, асортименту товарів в ІДП „Норіс-Україна” потрібно формувати з урахуванням стану кон’юнктури даного ринку. Щоб підприємство ефективно просувало та реалізовувало товари, необхідно здійснити оптимальний вибір їх, які будуть користуватись попитом в плановому періоді. Так, по ІДП „Норіс-Україна” було розроблено планові обсяги реалізації товарів, асортимент яких формується враховуючи: цінову політику; рівень конкуренції; структурні пропозиції. Ціни на товари формуються виходячи з внутрішньої цінової політики та ситуації на ринку металобрухту України на 2009 р. Обсяги реалізації формуються виходячи з потреб підприємства (необхідність збільшення рівня заробітної плати, проведення маркетингових досліджень ринку). Всі ці потреби планується реалізовувати не за рахунок збільшення собівартості реалізації товарів, а за рахунок чистого прибутку підприємства.

13. Були обґрунтовані планові обсяги реалізації в ІДП „Норіс-Україна” на 2009 рік за трьома варіантами розвитку подій (оптимістичний, песимістичний, реалістичний та оптимальний сценарії). Планові обсяги реалізації в ІДП „Норіс-Україна” на 2009 рік за оптимістичним варіантом розвитку подій заплановано на рівні 140% від рівня 2008 р. Планові обсяги реалізації по ІДП „Норіс-Україна” на 2009 рік за реалістичним варіантом розвитку подій заплановано на рівні 130% від рівня 2008 р. Планові обсяги реалізації по ІДП „Норіс-Україна” на 2009 рік за песимістичним варіантом розвитку подій заплановано на рівні 120% від рівня 2008 р.

14. Якщо обирати найбільш ймовірний остаточний варіант, то потрібно керуватись потребою збереження середньорічного темпу росту на рівні не менше 104,6% (за два попередні роки), і відповідно, можливий обсяг реалізації (виручка) складе 85353,6 тис. грн. Розрахунок показав, що плановий обсяг можливого прибутку в 2009 р. в ІДП „Норіс-Україна” складе 18846 тис. грн.

15. Проведені планові розрахунки по ІДП „Норіс-Україна” свідчать про те, що підприємство планує подальше зростання чистого прибутку. В ІДП „Норіс-Україна” плановий обсяг чистого прибутку на 2009 рік порівняно з фактичним за 2008 рік заплановано збільшити на 5346,00 тис. грн. (39,60%). З точки зору реалізації цілей підприємства, достатність планового обсягу прибутку в ІДП „Норіс-Україна” на 2009 роки є високою. Планове зростання обсягу реалізації на суму 7963,92 тис. грн., зростання ціни реалізації на суму 1382,08 тис. грн. та економія витрат на суму 4000 тис. грн. вплине на збільшення обсягу чистого прибутку на суму 5346,00 тис. грн. Ефективне впровадження прогнозних планів дасть можливість підприємству покращити фінансовий стан та рентабельність.

Коментар модератора

95 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?