Дипломна робота «Фінансові проблеми соціального захисту населення», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 22.03.2011 10:28 · від Аля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. теоретико-методологічні основи соціального захисту населення 9 1.1. Сутність, особливості та необхідність соціального захисту в умовах 9 1.2. Інструменти та джерела формування коштів на соціальний захист населення 31 1.3. нормативно-правове забезпечення соціального захисту населення 40 1.4. Зарубіжний досвід соціального захисту населення 48 розділ 2. аналіз фінансування основних видів соціального захисту в україні 62 2.1. Фінансування соціального захисту населення на загальнодержавному рівні 62 2.2. Структура та динаміка видатків бюджету вінницької області на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 82 2.3. Соціальні гарантії та компенсації ветеранам війни та праці 90 2.4. Державна допомога сім’ям з дітьми. 95 2.5. Адресні допомоги окремим категоріям населення. 110 розділ 3. шляхи вдосконалення фінансування соціального захисту населення 116 висновки 141 список використаної літератури 146

Висновок

Прагнення України увійти в Європейську співдружність країн та у Європейський союз неможливе без створення системи правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та організацій, що впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної стабільності в суспільстві, створенню умов для зростання добробуту населення, забезпечення належного рівня та якості життя населення.

Процес поглиблення інтеграції в світове економічне співтовариство передбачає багато істотних змін в системі управління державою, складовою якої є соціально-економічна система, на основі ідеї сполучення економічної ефективності як результату дієвості ринкових сил та соціального компромісу. Наявність дієвої, ефективної системи соціального захисту – це свідоцтво рівня розвитку держави, його відповідності вимогам часу. Чим вищий рівень життя членів суспільства, тим більш розвинутим може вважатися суспільство.

Стратегічна мета інтеграції України до складу європейського співтовариства потребує серйозної роботи щодо удосконалення захисту прав і свобод людини, демократизації всіх складових суспільного життя, економічного зростання та забезпечення механізмів і умов для створення матеріального та духовного добробуту населення. Найважливішим аспектом цієї проблеми, віддзеркаленням місця людини в системі державної політики є стан її соціального захисту та надання соціальних гарантій.

Існує необхідність створення ефективного механізму управління соціальними процесами в країні, зокрема, шляхом здійснення моніторингу соціально-економічного розвитку держави та суспільства.

В умовах незалежної держави створення національної системи соціального забезпечення населення має першочергове значення. Найважливішими напрямами створення цих гарантій у нашій країні є:

– реалізація прав громадян на працю і на допомогу з безробіття;

– оплата праці та мінімального розміру заробітної плати;

– підтримання життєвого рівня населення шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах зростання цін на споживчі товари і послуги;

– надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям, які виховують дітей;

– матеріальне забезпечення у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової чи постійної втрати працездатності, втрати годувальника тощо.

Принципово нова соціально-економічна ситуація, що склалася в нашій країні, зумовлює необхідність формування адекватної системи соціального забезпечення населення. В умовах ринкової економіки джерелом підвищення добробуту громадян мають стати ефективна праця, трудова активність та підприємницька ініціатива. З перших років незалежності у країні проводиться робота по створенню законодавчої бази, яка б відповідала новим соціально-економічним умовам країни. Розроблено та постійно удосконалюються напрями соціального захисту населення. Стаття видатків бюджету на соціальний захист є однією із домінуючих у бюджеті. Створено і налагоджено роботу соціальних фондів, за рахунок яких проводиться основна частина виплат у сфері соціального захисту населення. Слід відмітити ефективну роботу Пенсійного фонду за останні два роки, що дало змогу повністю погасити заборгованість з виплат пенсій.

Поступово проводиться робота по реорганізації сфери соціального захисту. Прийнято закони, які регулюють перехід на страхову основу усіх видів соціального захисту, зокрема:

– пенсійного забезпечення;

– соціального страхування;

– медичного страхування.

Розвиток страхового ринку державного та приватного секторів дасть можливість якісніше проводити перерозподіл коштів. Система обов'язкового соціального страхування засновується на принципі солідарності, за яким здійснюється перерозподіл коштів від працездатних непрацездатним, від здорових хворим, від працюючих безробітним тощо. Добровільне страхування забезпечує додатковий рівень матеріального забезпечення громадян. Держава, в даному випадку, має забезпечити гарантії виплат та додержання законності по договорах страхування як державних так і недержавних страхових компаній.

Медичне страхування має забезпечити право працюючих громадян і членів їх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування, матеріальне забезпечення у разі захворювання та в інших випадках. Розвиток мережі страхових медичних компаній частково може вирішити питання фінансування медичних закладів. А це в свою чергу поліпшить медичне обслуговування та гарантуватиме соціальний захист населення.

Не залишаються без уваги держави найбільш вразливі верстви населення країни: сім'ї з дітьми, малозабезпечені громадяни, ветерани війни і праці, пенсіонери. На захист цих верств населення в країні прийнято закони, постанови уряду, які регулюють питання забезпечення соціальних гарантій населенню. Політика державного регулювання цін та індексація доходів громадян дає змогу підтримувати на належному рівні рівень матеріального забезпечення населення країни. Таким чином вдається зменшити негативні наслідки переходу економіки країни на ринкові відносини і лібералізації цін.

Політика держави у сфері соціального захисту проводиться з урахуванням реалій нашого життя і є однією з основних складових державної політики взагалі.

Аналіз діяльності фінансового управління міської ради дає змогу оцінити діяльність держави у сфері соціального захисту населення на реальному прикладі. Діяльність управління розкриває весь спектр державної політики у місті, тут яскраво видно всі плюси і мінуси у наданні соціальних гарантій населенню. Особливо гостро стоять питання пенсійного забезпечення, вирішення проблеми безробіття, питання надання пільг та допомоги окремим категоріям населення. Все це вказує на необхідність реформування усіх складових системи соціального забезпечення і соціальних гарантій країни.

Реформування пенсійної системи, системи соціального страхування – уже реальність нашого сьогодення, яка проводиться з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Верховною Радою України постійно приймаються Закони України, спрямовані на удосконалення системи соціального захисту. Всю систему пенсійного забезпечення необхідно перевести на страхову основу. Першими кроками у цій сфері стало поетапне впровадження персоніфікованого обліку зборів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Впродовж останніх кількох років проводиться роз'яснювальна робота серед населення країни через засоби масової інформації. Тільки добре проінформована особа зможе правильно скласти договори страхування, контракти на отримання роботи і самостійно контролювати надходження коштів на персональні рахунки. Це в свою чергу поліпшить стан зайнятості населення і відповідальність громадян перед самими собою і суспільством.

Доцільно було б у системі вищої і середньої спеціальної освіти готувати спеціалістів, які б спеціалізувались саме на питаннях соціального захисту і мали б відповідну підготовку, як у сфері правового захисту, так і у психологічній підтримці громадян.

Важливим напрямком роботи у сфері соціального захисту є створення сучасних інформаційних систем, які зможуть забезпечити всією необхідною інформацією співробітників закладів соціального захисту при оформленні документації на різні види допомог. Взаємодія між органами соціального захисту, Пенсійним фондом України, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, іншими соціальними фондами, Державною податковою адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством статистики дасть змогу вчасно і правильно призначати громадянам різні види допомог і пенсій. На державному рівні можливо буде отримати достатні дані для прогнозування макроекономічних показників системи соціального забезпечення на найближчу та далеку перспективу.

Взагалі саме поняття "соціальний захист" є продуктом ринкової економіки, категорією розподільчих відносин. Тільки соціально захищена людина зможе продуктивно працювати, створювати матеріальні і духовні блага. Держава, в свою чергу повинна створювати умови для працездатних громадян, що сприятиме зменшенню кількості людей, які потребують підтримки з боку держави. Політична і економічна стабільність країни є запорукою миру і злагоди в суспільстві, сходинкою до більш високого ступеню розвитку країни.

Таким чином проведений аналіз стану соціального захисту та можливих напрямів реформування і вдосконалення структурних механізмів забезпечення дієвості системи соціальної підтримки малозабезпечених верств засвідчує про надзвичайну складність та масштабність існуючих на сьогодні проблем, які у найближчий час, а також і у віддаленій перспективі необхідно буде розв’язувати на державному рівні з метою надійного гарантування підвищення життєвого рівня малозабезпечених верств населення шляхом посилення надійності соціальної захищеності громадян України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали