Курсова робота «Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану на виробництві», 2010 рік

З предмету Економіка праці · додано 20.03.2011 13:05 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Суть, фактори і динаміка працездатності 1.1. Працездатність як психофізіологічна і економічна проблема. Сутність і фактори працездатності людини 5 1.2Показники і методи дослідження працездатності 9 1.3Закономірності динаміки працездатності 14 1.4Типи динаміки працездатності і причини, що їх зумовлюють 18 Розділ ІІ. Аналіз та оцінка працездатності працівників 2.1. Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни за окремими функціями 20 2.2. Визначення інтегрального показника працездатності в динаміці робочої зміни методом непараметричної статистики 29 Розділ ІІІ. Проект заходів щодо підвищення працездатності працівників на виробництві 3.1. Основні напрямки підтримання стійкого стану працівників на виробництві 32 3.2. Розробка проекту заходів щодо забезпечення високої працездатності працівників 37 Висновки 42 Список використаних джерел 44

Висновок

Здійснене дослідження дало можливість дійти висновку, що існує дуже багато визначень категорії «працездатність». Але на нашу думку, найбільш загальне формулювання працездатності можна визначити як здатність організму людини витримувати навантаження у процесі праці.

Загальний рівень працездатності конкретної людини визначається такими факторами, як: стан здоров’я, м’язова сила і витривалість та їх співвідношення, властивості нервових процесів, біоенергетичні процеси і резерви організму, психічні функції.

Для оцінки працездатності застосовуються три групи показників, які характеризують результати виробничої діяльності, фізіологічні зрушення і зміни у психічних функціях людини в процесі праці. Це виробничі, фізіологічні і психологічні показники.

При дослідження працездатності працівників використовують різноманітні методики, найвідоміші з них: метод визначення критичної частоти злиття мерехтінь, метод рефлексометрії, динамометрії, координометрії. Для оцінки інтегрального показника використовується також метод непараметричної статистики.

Динаміка працездатності характеризується зміною фізіологічних, психологічних, виробничих показників протягом робочого дня, доби, тижня, року. На основі даних показників, визначених за кожну годину роботи, будують криві працездатності. Криві працездатності будують як по кожному показнику, так і по інтегральному.

Аналізуючи діяльність електромонтажниці, зазначимо, що найвища працездатність спостерігається протягом другої години робочої зміни та з деяким зменшенням даного показника – 5-ї години. Фаза впрацювання характерна для першої години роботи, що характерезується переходом функцій на новий, більш високий рівень інтенсивності. Зменшення працездатності спостерігається протягом 4-ї, 7-ї та 8-ї годин роботи, що характеризується зниженням виробничих показників при наростанні напруженості фізіологічних функцій організму, працівник відчуває стомлення.

Аналізуючи діяльність робітників ливарного цеху, зазаначимо, що їхня праця пов’язана із значними фізичними зусиллями, в несприятливих умовах виробничого середовища (підвищена температура, наявні хімічні отрути, поза стоячи з нахилом, ходіння), що відповідно характеризує зниження працездатності починаючи з моменту перед обідньої перерви і не має підвищення протягом робочого дня. В даному цеху не раціонально використовують робочу силу, що негативно впливає як на самих робітників так і на результати виробництва. Тому необхідно раціоналізувати виробничий процес відповідно до важкості та шкідливості виконуваної роботи.

Для підвищення працездатності робітників ливарного цеху з метою збільшення питомої ваги фази стійкого стану в загальній тривалості робочої зміни потрібно насамперед покращувати умови праці. А саме: впровадження нових технологічних режимів, що дозволяють виводити людей із безпосередньо робочих зон; оздоровленню виробничого середовища, підвищення інтересу до роботи та її результатів; зміна кольорів, звуків, світла, форм, які застосовуються у виробництві, і впровадження у них художніх елементів, що позитивно впливає на самопочуття людини на роботі і сприяє підвищенню результативності праці; запровадити влаштування місцевої вентиляції для відсмоктування шкідливих речовин безпосередньо від місця їх утворення; впровадити контроль за станом повітряного середовища на робочих місцях; застосувати використання індивідуальних засобів (спецодягу, окулярів, шоломів, масок, протигазів та респіраторів, антисептичних паст і т. д.), а також встановлення найдоцільніших режимів праці та відпочинку.

Отже, запровадження даних заходів в ливарному цеху призведе до збільшення продуктивності праці на 0,3%, адже робітники працюватимуть із більшою інтенсивністю на протязі робочої зміни.

Коментар модератора

теорія без посилань, практика цікава.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?