Курсова робота «Організація основного виробництва на підприємствах машинобудівного комплексу на прикладі ВАТ "Будмаш"», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.03.2011 23:35 · від Kevin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальна характеристика ВАТ «БУДМАШ», характеристика умов функціонування підприємства та продукції, що випускає товариство 1.2. Організаційна та виробнича структура ВАТ «Будмаш» та його матеріально-технічна база 2. Методичні основи виконання проекту 2.1. Поняття організації основного виробництва на підприємствах. Виробничий цикл та методи його визначення 2.2. Система показників для оцінки ефективності організації виробничого процесу на ВАТ «Будмаш» 2.3. Методика оцінки показники та аналізу показників 3. Аналіз ефективності організації виробництва на підприємстві. 3.1. Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «Будмаш» 3.2. Склад, динаміка та структура основних фондів та оборотних засобів ВАТ «Будмаш» 3.3. Аналіз складу та структури виробничого циклу 3.4. Аналіз ефективності організації виробництва на ВАТ «БУДМАШ» 4. Розробка заходів з удосконалення організації основного виробництва на підприємстві Висновки Список використаної літератури

Висновок

Курсове проектування має на меті перевірку і закріплення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні спеціальних дисциплін, а також набуття практичних навичок і знань у галузі економіки і управління виробництвом у відповідних підприємствах нафтової і газової промисловості, машино- та приладобудування.

Дане курсове проектування стосується машинобудівного підприємства - ВАТ «Будмаш», що знаходиться в м. Калуші, Івано – Франківської області, по вул. Хмельницького, 79.

Слід зауважити, що дане підприємство пройшло через різні організаційно-правові форми, пережило розпад Радянською Союзу, і має майже півстолітній досвід роботи в галузі машинобудування.

Діяльність підприємства є прибутковою. Розмір чистого прибутку у 2008 році склав 2 млн 151 тис. грн., це на 539 тис. грн. менше рівня 2007 року, проте більше рівня 2006 року вдвічі.

На підприємстві працює 278 чоловік. Кількість працівників підприємства зростає. Чисельність робітників, зайнятих в основному виробництві за аналізований період теж зростає, якщо у 2006 році таких налічувалося 128 осіб, то наприкінці цього періоду, а саме у 2008 – уже 140 осіб.

Виробничим циклом називається комплекс робіт і перерв, які необхідні для повного виготовлення та здачі готової продукції, або від моменту початку робіт на об’єкті до повного закінчення та здачі робіт замовнику. Всі елементи, що утворюють виробничий цикл повторюються з кожною одиницею продукції. До складу виробничого циклу входять як різні види робіт, що забезпечують досягнення кінцевого результату, так і перерви, що виникають в процесі роботи і є неминучими при виробництві продукції, інакше кажучи виробничий цикл можна поділити на час виробництва та час перерв, що можуть виникати між окремими процесами чи в середині них.

В процесі курсового проектування було проаналізовано виробничий цикл виготовлення 1 деталі «Ведучий вал» ГОСТ 2950 та встановлено, що його тривалість у календарних днях становить 2,12(за 2008 рік) календарних днів. Графік 3.1 свідчить про те, що за аналізований період тривалість технологічного циклу виготовлення 1 деталі зменшується. Це позитивна тенденція, оскільки свідчить про підвищення продуктивності праці.

Капітальні інвестиції в основні фонди протягом року здійснюються за рахунок фонду розвитку виробництва. В 2008 році розмір капітальних інвестицій становив 758 тис. грн. Це хоч і на 25 тис. грн. менше рівня передуючому йому – 2007 року, проте на 394,1 тис. (на 92%) більше рівня 2006 року.

Товариство є платником податків, зборів та платежів. В 2008 році ВАТ «Будмаш» сплатило 3 млн. 693 тис грн. податку на додану вартість, 717 тис. грн. – податку на прибуток.

ВАТ «Будмаш» розширює свою діяльність. Проце свідчить збільшення кількості основних засобів підприємства. В 2008 році на балансі підприємства налічувалося основних засобів на суму 2 млн 519,5 тис. грн., що на 41% більше рівня 2006 року.

Основною слабкою стороною в діяльності підприємства є велика частка зношеного обладнання, яке потребує капітального ремонту (понад 70%). В даному курсовому проектуванні було проведено розрахунок економічної ефективності модернізації парку верстатів у цеху. Проведений аналіз доводить доцільність проведення такої модернізації.

Важливо також зазначити, що внаслідок глобальної економічної рецесії відчувається зниження попиту на продукцію машинобудівного комплексу. Підприємство відчуває нестачу замовників, і як результат - відбувається скорочення виручки від реалізації. Що згодом може призвести до скорочення виробництва. Вирішення цього питання можливе за рахунок перепрофілювання виробництва на випуск рентабельної продукції. В цьому напрямку вже робляться певні успіхи – зокрема, було укладено договір на виробництво каркасів для сонячних батарей з німецькою компанією “А і Ф Шталь унд Машиненбау”. Підприємство також розширює спектр господарської діяльності, якою займається. Так в останні роки ВАТ «Будмаш» почало надавати послуги перевезення вантажів та відпочинок у Карпатах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення