Курсова робота «Планування собівартості продукції (робіт, послуг) на прикладі ВАТ "Калуський завод будівельних машин"», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.03.2011 19:07 · від Kevin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Методика аналізу і планування собівартості продукції (робіт, послуг) 1.1. Суть собівартості продукції (робіт, послуг) та особливості її формування на підприємстві 1.2. Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня собівартості продукції (робіт, послуг) 1.3. Методика планування і аналізу показників рівня собівартості продукції (робіт, послуг) ІІ. Аналіз та оцінка собівартості продукції (робіт, послуг) 2.1. Загальна характеристика підприємства: галузева приналежність та вид діяльності, організаційно-виробнича структура і матеріально-технічна база підприємства 2.2. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства 2.3. Аналіз динаміки, складу та структури собівартості продукції (робіт, послуг) 2.4. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) по калькуляційних статтях 2.5. Прогнозування величини прибутку підприємства ІІІ. Розробка планової собівартості продукції (робіт, послуг) Висновки Список використаної літератури

Висновок

Курсове проектування має на меті перевірку і закріплення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні спеціальних дисциплін, а також набуття практичних навичок і знань у галузі економіки і управління виробництвом у відповідних підприємствах нафтової і газової промисловості, машино- та приладобудування.

Дана курсова робота стосується машинобудівного підприємства - ВАТ «Будмаш», що знаходиться в м. Калуші, Івано – Франківської області, по вул. Хмельницького, 79.

Слід зауважити, що дане підприємство пройшло через різні організаційно-правові форми, пережило розпад Радянською Союзу, і має майже півстолітній досвід роботи в галузі машинобудування.

Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї промислової продукції підприємства. Проте перш, ніж розпочати процес безпосереднього планування необхідно всебічно вивчити діяльність підприємства за останні кілька років.

Діяльність підприємства є прибутковою. Розмір чистого прибутку у 2009 році склав 2 млн 151 тис. грн., це на 539 тис. грн. менше рівня 2008 року, проте більше рівня 2007 року вдвічі. На підприємстві працює 278 чоловік. Кількість працівників підприємства зростає. ВАТ «Будмаш» також збільшує обсяги виробництва, якщо в 2007 році виручка від реалізації складала 17061,1 тис. грн., то в 2008-му вона зросла на 10755,3 (63%) тис. грн 27816,4 тис. грн., а в 2009 році зросла ще на 6441,6 (37% по відношенню до 2007) і склала – 34258 тис. грн.. Всі ці показники свідчать про те, що товариство розширює свою діяльність.

В другому розділі даної роботи було проаналізовано склад, структура та динаміка собівартості продукції за економічними елементами та за статтями калькуляції. В розрізі витрат найбільшу частку займають матеріальні затрати: витрати на сировину та матеріали, допоміжні матеріали, паливо та енергію на технологічні цілі. Частка таких витрат протягом аналізованого періоду складала зростає з 68% (складу повної собівартості) у 2007 році до 74,35% у 2009 році. Другу частину посідають витрати на оплату праці з відрахуваннями, які 2007 році складали 12% повної собівартості, у 2008 – 9%, а в 2009-му опустилися до позначки 8%. Зниження витрат на оплату праці в структурі собівартості при збільшенні обсягів випуску свідчить про зростання продуктивності праці працівників, що свідчить про краще використання та організацію праці на виробництві.

Частка прямих витрат у повній собівартості продукції 80%, накладних – 20%, тобто на 4 одиниці прямих витрат припадає 1 одиниця накладних витрат. Виробнича собівартість — це витрати підприємства, пов'язані з процесом виробництва продукції. Фактично виробнича собівартість збігається з цеховою собівартістю. Частка виробничої собівартості у складі повної собівартості протягом аналізованого періоду знаходилася на рівні 89%.

Вивчивши поведінку надходжень та витрат підприємства було спрогнозовано розмір чистого прибутку у 2010 році, який склав 3129,39 тис. грн., що на 978,45 тис. грн. (45%). більше рівня 2009 року. Збільшення чистого прибутку – це позитивна тенденція оскільки свідчить про успішну діяльність підприємства. Проте, слід мати на увазі, що спрогнозовані дані є суто теоретичними і не враховують всіх факторів впливу, які на практиці можуть суттєво скоригувати прогнозований рівень. Тому, планово-економічному відділу підприємства слід коригувати одержані дані в процесі безпосередньої діяльності підприємства.

Проаналізувавши діяльність підприємства у 3 розділі було запропоновано впровадити ряд заходів, а також розраховано факторним методом їх вплив на собівартість продукції. В результаті було доведено їх економічну доцільність для підприємства, оскільки планова чисельність витрат на 1 грн товарної продукції знижується на 0,07 грн або 6,36% до рівня 1,07 грн. Також було складено плановий кошторис повної собівартості продукції на 2010 рік.

Коментар модератора

68 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення