Курсова робота «Спадкування за законом та за заповітом», 2008 рік

З предмету Право · додано 19.03.2011 12:46 · від илейка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ і. Загальні положення спадкового права 1.1. Понятя спадкування 5 1.2. Види спадкування та склад спадщини 6 1.3. Відкриття спадщини 8 1.4. Спадкоємці та право на спадщину 1 1.5. Спадкування окремих видів майна 13 Розділ іі. Спадкування за заповітом 2.1. Загальна характеристика спадкування за заповітом 16 2.2. Форма заповіту та посвідчення його нотаріусом 18 2.3. Здійснення секретних заповітів 19 2.4. Заповідальний відказ 20 2.5. Право на обов’язкову долю у спадщині 22 2.6. Тлумачення заповіту та його виконання 23 2.7. Зміна та відміна заповіту 24 2.8. Недійсність заповіту 25 Розділ ііі. Спадкування за законом 3.1. Принципи спадкування за законом 27 3.2. Черга спадкування за законом 27 3.3. Зміна черги отримання права на спадкування 30 3.4. Спадкування за правом представлення 30 3.5. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом 31 Розділ іv. Оформлення права на спадщину 4.1. Право спадкоємця на отримання свідоцтва на право спадщини 33 4.2. Строк видачі свідоцтва 34 4.3. Державна реєстрація права на спадщину 35 Висновки 36 Список використаних джерел та літератури 38

Висновок

У даній курсовій роботі були проаналізовані загальні положення спадкового права, дана всестороння характеристика спадкуванню за заповітом та за законом згідно з діючим українським законодавством. Крім того, розглянуте спадкування окремих видів майна та оформлення права на спадщину.

Актуальность теми спадкування на сьогоднішній день очевидна.

В умовах ринкової економіки зростає значення спадкування взагалі і спадкування за заповітом, зокрема. Заповіт — найдавніша форма спадкування, вона пройшла тривалий і складний шлях розвитку. Нині може йтися, що це найбільш надійна, доступна і така, яка забезпечує таємницю заповіту, форма спадкування. Новий Цивільний кодекс України, як закон ринкової економіки, спадковому праву, у тому числі і спадкуванню за заповітом, приділив належну увагу. Спадковому праву відведено шосту книгу, яка складається з 7 глав і 92 статей. Цивільний кодекс УРСР спадкуванню відводив 40 статей. Але істотна відмінність спадкового права за новим ЦК від ЦК УРСР полягає не тільки у кількості статей, а й у новій методології спадкування. Спадкове право за новим ЦК — це право ринкової економіки, що позначилося на всьому змісті правового регулювання спадкування.

Спадкування за ЦК України стало більш демократичним, доступнішим і надійним. У ньому враховані сучасні реалії буття, зарубіжного досвіду і досягнення правової науки. Спадкування за новим ЦК більшою мірою спрямоване на охорону прав та інтересів саме спадкоємців, у ньому немає норм, які проголошували б державу спадкоємицею у багатьох випадках шляхом обмеження кола спадкоємців за законом. Спадкування за заповітом зазнало істотних змін. Новий ЦК зберіг традиції, правила спадкування за заповітом і разом з тим врахував сучасні фактори ринкової економіки.

Така нова форма, як секретний заповіт, має опасність, яка полягає в тому, що людина, яка вирішила письмово оформити своє волевиявлення на випадок смерті, може бути не знайом з правилами написання та складання заповіту. Навіть після пояснень нотаріуса помилок у складанні заповіту можуть уникнути небагато людей.

Тоді складається така сітуація: громадянин написав секретний заповіт та впевнений, що після його смерті він буде виконан, але після відкриття спадщини з’ясовується, що заповіт складений з порушенням ряду норм, а це означає, що він повинен бути визнан недійсним.Таким чином, воля спадкодавця не буде виконана.

Так як складання секретного заповіту – явище нове для нашої країни, судова практика, звісно відсутня. Тому обов’язок по впорядкуванню української правозастосовуючей практики буде полягати на судову ситстему.

Треба підкреслити, що норми діючого Цивільного кодексу значно розвивають та конкретизують положення минулого Кодексу (наприклад, поширен принцип свободи заповіту, зроблено уточнення відносно того, що при складанні заповіту можуть використовуватись технічні засоби, більш детальніше розкрит зміст поняття «заповідальний відказ».

Правове регулювання спадкових правовідношень відповідає як діючим потребам, так і задачам розвитку відношень приватної власності.

Аналізуючи правові норми, регулюючі відношення у сфері спадкування, треба відмітити, що норми діючого Цивільного кодексу у більшості усувають присутні у минулому законодавстві суперечки та прогалини, та більше відповідають системі майнового обороту теперішнього дня. Вони більш продумані, проработані, зрозумілі та відповідно більш зручні для використання ніж ті, що були раніше.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали