Курсова робота «Організація управлінського обліку», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.03.2011 21:06 · від oksanaztk · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні дослідження з питань організації управлінського обліку4 1.1. Огляд літературних джерел 4 1.2. Нормативно-правове забезпечення 11 Розділ 2. Характеристика об'єкту дослідження 16 2.1. Організаційно-правовий статус підприємства 16 2.2. Облікова політика підприємства 17 Розділ 3. Організація управлінського обліку 23 3.1. Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку 23 3.2. Мета, зміст та завдання організації управлінського обліку 28 3.3. Принципи та функції управлінського обліку 31 3.4. Порядок ведення управлінського обліку на рахунках бухгалтерського обліку 34 3.5. Функції бухгалтерів-аналітиків та їх роль в прийнятті управлінських рішень 39 3.6. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності 41 Висновки та пропозиції 47 Список використаних джерел 49 Додатки 54

Висновок

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» управлінський облік відокремлюється як окрема ланка бухгалтерського обліку і визначається як “система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством”.

Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконанням цього завдання і займається бухгалтерська служба підприємства.

В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності.

Нові економічні відносини вимагають докорінного поліпшення вітчизняної системи обліку. В зв’язку з тим, що бухгалтерський облік є головним постачальником інформації, необхідним є посилення його інформаційної, контрольної, пізнавальної, прогностичної та мотиваційної функцій виходячи із запитів системи управління. Саме система управлінського обліку дасть можливість створити належну інформаційно-аналітичну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на рівні підприємства, контролю за їх виконанням.

Організація розробки і впровадження системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах повинна проходити у поступовому, взаємообумовленому та обґрунтованому втіленні в практичну обліково-аналітичну діяльність ідей управлінської орієнтації. На побудову інформаційних моделей управлінського обліку впливає ряд об’єктивних факторів. Наявність та вплив цих факторів є індивідуальним, тож структура управлінського обліку на кожному підприємстві є єдина у своїй основі. Проте вона перебуває у постійному русі, змінюючись відповідно до потреб управління.

Методологія управлінського обліку повинна бути зорієнтована на одержання спектру альтернативних варіантів управлінських рішень розв’язання проблем, що виникають в ході господарської діяльності підприємства. При виборі методу управлінського обліку в рослинництві необхідно враховувати специфічні галузеві особливості (сезонність виробництва, територіальну розосередженість та ін). Пріоритетним при цьому повинна бути оцінка основної виробничої діяльності структурних підрозділів та оцінка рентабельності вирощуваних сільськогосподарських культур.

Ефективності проведення обліково-аналітичних та контрольних заходів можна досягти лише за умови підвищення їх оперативності – наближення до процесу виробництва, тобто проведення їх безпосередньо в структурних підрозділах, що дозволить своєчасно приймати регулюючі управлінські рішення, активно втручатися в хід виробничих процесів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?