Курсова робота «Дискусійні питання трактування категорії «капітал» та формування його структури», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 17.03.2011 20:12 · від Юрий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність та поняття категорії «капітал» 5 2. Структура капіталу та джерела його формування 17 3. Шляхи вдосконалення формування капіталу підприємства 30 Висновки 36 Список використаних джерел 37

Висновок

Категорію «капітал» вивчали багато вчених протягом досить тривалого часу. Вчені розглядали визначення цього поняття з різних підходів: макроекономічного та мікроекономічного, з точки зору економічної теорії, фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та ін.. Тому й досі, не зважаючи на велику кількість досліджень, немає єдиного та повного визначення категорії «капітал». Спочатку капітал тлумачили як засоби виробництва, засоби праці, запаси, тобто брали до уваги лише матеріалізовану сторону капіталу, або ж, навпаки, лише грошові засоби. Пізніше увага почала приділятися людському та природному капіталу. Проте вчені акцентували свою увагу лише на певних складових капіталу підприємства: на фінансовому, матеріальному чи людському. Сьогодні ж економісти намагаються об’єднати ці складові в єдине ціле, щоб детально розкрити сутність капіталу підприємства.

З точки зору фінансового менеджменту капітал підприємства - це загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих в активи підприємства з метою одержання доходів і прибутку.

Дискусії виникають і у визначенні поняття «структура капіталу», що пов’язано з тим, що її теоретична концепція є базою для вибору напрямків розвитку підприємства та забезпечує зростання його ринкової вартості. При розгляді цього поняття вчені дійшли висновку, що під структурою капіталу слід розуміти співвідношення всіх форм власного та позикового капіталу з різних джерел, що використовується підприємством у господарській діяльності.

При вивченні капіталу особлива увага приділяється джерелам його формування. Адже для ефективного управління, а отже і розвитку підприємства, необхідно визначити оптимальну структуру капіталу, тобто найкраще співвідношення позичкового та власного капіталу. При цьому увага приділяється ефективному використанню власного капіталу та політиці залучення позичкового капіталу, оскільки при виборі правильних інструментів залучення капіталу зросте вартість підприємства, що позитивно відобразиться на його подальшому функціонуванні та розвитку.

Коментар модератора

теоретична робота, гарно пасуватиме до першого розділу дипломної роботи, бо теорія освітлена аналітично з різних підходів

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення