Курсова робота «Статистика продукції будівництва», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 17.03.2011 16:10 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Теоретична частина ІІ. Розрахункова частина Загальні висновки Використана література

Висновок

Отже, будівництво – одна з найстаріших галузей народного господарства. Рівень розвитку будівництва говорить про економічний розвиток країни та рівень життя її населення. Будівництво – дуже чутливий показник стану економіки країни.

У процесі вивчення і реалізації будівельної продукції я виявила, що статистика розв’язує певні завдання. Перш за все визначає обсяги виконаних робіт по спорудженню об’єктів, визначає натуральні і вартісні показники обсягу будівельної продукції. По-друге, вивчає виконання виробничих планів та договірних зобов’язань по здачі об’єктів. По-третє здійснює аналіз динаміки виробництва будівельної продукції і якість робіт, характеризує рівномірність та ритмічність будівельного виробництва.

Будівництво об’єднує підрядні будівельні, монтажні, спеціалізовані організації і ті, які виконують роботи господарськими способами. Розвиток будівельної індустрії залежить від обсягів і темпів розвитку ряду галузей промисловості, зокрема, чорної металургії, машинобудування, енергетики, промисловості будівельних матеріалів, дерево-обробної промисловості та ін., що зумовлює складні міжгалузеві зв’язки капітального будівництва.

Аналізуючи продукцію будівництва я дійшла висновку, що до її складу як галузі матеріального виробництва, включається прямий, корисний результат діяльності будівельних, монтажних, геологорозвідувальних і проектно-пошукових організацій, який складається з робіт будівельних, монтажних, робіт по проектуванню, пошуку, геологорозвідці. Наведені загальні ознаки, якими характеризується будівельна продукція, береться за основу в методології її обліку та визначення найважливіших показників обсягу. Проте, в економічній літературі зустрічаються і інші тлумачення категорії будівельної продукції, згідно яких дещо розширюються межі складників цього показника.

Основне завдання комплексу – створення та оновлення основних фондів народного господарства. Частка будівельного комплексу в народному господарстві досить значна. В Україні питома вага у ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у народному господарстві; з них 6% – у будівництві.

Досліджуючи тему продукція будівництва я виявила її тісний взаємозв’язок з іншими галузями. За її участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту.

Виконуючи розрахункову частину роботи я перевірила просте і комбінаційне групування. Мені вдалося визначити, що найбільша чисельність робітників (7326 чол.) і вартість ОВФ (51,4 млн. грн.) складає на заводах, величина укладених договорів яких коливається від 3 до 15,125. Таких заводів 16. Найменша чисельність робітників (1100 чол.) вартість ОВФ (8,7 млн. грн), величина укладених договорів (35,9 млн. грн) у групі з величиною укладених договорів 27,25-39,375. Група, величина укладених договорів якої коливається від 39,375-51,5 має, відповідно, найбільшу величину укладених договорів, як сукупну (145,7 млн. грн) так і у розрахунках на одного робітника (63,07 тис. грн) та на одну гривню ОВФ (6,42 грн). Таких БМУ 3шт., а чисельність робітників рівна 2310 чол.

Для розрахунків я використовувала метод групувань за 1 і 2 ознаками, а також метод середніх величин, який відображає кількісне співвідношення соціально-економічних явищ.

Якщо вдаватися до конкретизації то варто сказати, що в розрахунковій частині я будувала ряд розподілу будівельно-монтажних робіт за різними показниками. Використовуючи ряд розподілу обчислювала моду, медіану та середнє лінійне відхилення, розмах варіації, дисперсію, будувала кореляційну таблицю, виконувала аналітичне вирівнювання ряду по прямій, розраховувала граничну помилку вибірки та розв’язувала багато інших взаємопов’язаних між собою завдань.

Отже, я отримала нові знання про статистику продукції будівництва. Закріпила свої навики аналізу закономірностей розподілу, структури та структурних зрушень, оцінки варіації та концентрації явищ, оцінки щільності та істотності зв’язку за даними аналітичних групувань, оцінки інтенсивності динаміки тенденцій розвиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?