Дипломна робота «Дослідження акцентуацій характеру особистості студентів», 2010 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 16.03.2011 17:12 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми акцентуацій характеру 1.1. Історична еволюція поглядів на акцентуації характеру 1.2. Порівняльна характеристика акцентуацій характеру за Лічко та Леонгардом 1.2. Місце психосоціальних факторів та механізм дії емоційного стреса в генезі акцентуаційних проявів 1.3. Динаміка акцентуацій характеру Розділ 2. Емпіричне досліждення акцентуацій характеру студентів коледжу 48 2.1. Методика дослідження сфери акцентуацій характеру 48 2.2. Результати дослідження сфери акцентуацій характеру 50 Висновки 56 Список використаних джерел 61 Додатки 65

Висновок

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Акцентуація характеру, по К. Леонгарда, - це надмірне посилення окремих рис характеру, при якому спостерігаються не вихідні за межі норми відхилення в психології й поводженні людини, що межують із патологією. Такі акцентуації як тимчасові стани психіки найчастіше спостерігаються у підлітковому й ранньому юнацькому віці. Пояснює цей факт автор класифікації так: “При дії психогенних факторів, що адресуються до “місця найменшого опору”, можуть наступати тимчасові порушення адаптації, відхилення в поводженні”.

При подорослішанні дитини особливості її характеру, що виявилися в дитинстві, залишаються досить вираженими, втрачають свою гостроту, але з віком знову можуть виявитися чітко (особливо якщо виникає захворювання). Тип акцентуації вказує на слабкі місця характеру й тим самим дозволяє передбачати фактори, здатні викликати психогенні реакції, що ведуть до дезадаптації, - тим самим відкриваються перспективи для психопрофілактики.

Визначення типу характеру в підлітка може сприяти успіху сімейної терапії, психологічної корекції внутрісімейних відносин. На успішність навчання студентів коледжу впливають багато факторів Абсолютна більшість авторів вважає високу самооцінку й пов’язані з нею впевненість у своїх силах і високий рівень домагань важливими позитивними факторами успішного навчання студентів. Невпевнений у своїх силах студент часто просто не береться за рішення важких завдань, заздалегідь визнає свою поразку. Властивості нервової системи й темпераменту мають генотипову природу й практично не змінюються при житті, але людина з будь-яким темпераментом здатна до будь-яких соціальних досягнень, у тому числі й у навчальній діяльності, але досягається це різними шляхами. Для людей з різним типом темпераменту одні умови є більш сприятливими для успішного навчання, а інші - несприятливими.

Характер - індивідуальне сполучення стійких психічних особливостей людини, що задають типовий для неї спосіб поведінки й емоційного реагування в певних життєвих обставинах. Як і темперамент, характер не впливає прямо на успішність навчання, але може створювати труднощі або сприяти навчанню залежно від організаційних форм, методів викладання, стилю педагогічного спілкування викладача. Насамперед, це стосується людей з так званими акцентуаціями характеру, що створюють «гострі кути», «проблемні зони», що ускладнюють для їхніх власників побудову адекватних взаємин з іншими людьми, у тому числі в навчальній діяльності.

У практичній частині кваліфікаційної роботи ми виявили 8 типів акцентуацій, які домінують у студентів різних рівнів успішності навчання, та індивідуально-психологічні властивості особистості цих студентів. Провівши дослідження, можемо стверджувати, що особистість студента характеризується не однією рисою характеру, а їх сукупністю та рядом акцентуацій. Серед більшості студентів з низьким рівнем успішності навчання явно виражені такі акцентуації як: гіпертимність, емотивність, екзальтованість, циклотимність. Відповідно, у цих студентів спостерігається емоційна нестійкість, замкнутість, поступливість, сором’язливість, мрійливість. Низький рівень суб’єктивного контролю показує, що ці студенти характеризуються як залежні, нерішучі, невпевнені, несамостійні. Серед студентів високого рівня успішності навчання діями визначені акцентуації характеру виражені значно менше. Ці студенти більш відкриті, емоційно стабільні, незалежні, з високим рівнем інтелекту. Високий рівень суб’єктивного контролю пов’язаний з відчуттям своєї сили, гідності, відповідальності за те, що відбувається, із самоповагою, соціальною зрілістю і самостійністю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?