Дипломна робота «Формування ціннісних орієнтацій особистості засобами духовної культури українського козацтва», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 16.03.2011 16:31 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Феномен духовності: генеза та еволюція поняття. 1. Естетико-філософський аспект понять: «духовність», «цінності», «ціннісні орієнтації». 2. Духовність як відображення рівня ментальності українського народу. ІІ. Своєрідність українського козацтва в контексті духовної культури України. 1. Духовна культура козацтва: історіографія питання. 2. Архаїчні елементи козацького культурного комплексу. ІІІ. Психолого-педагогічні основи формування ціннісних орієнтацій школярів на матеріалі українського козацтва. 1. Педагогічна модель формування ціннісних орієнтацій особистості. 2. Алгоритм формування ціннісних орієнтацій школярів на матеріалі українського козацтва. Висновки. Використана література

Висновок

В ході роботи було визначено стан дослідження проблеми ціннісних орієнтацій особистості підлітка сучасними зарубіжними та вітчизняними вченими. Важливість засвоєння загальнолюдських, етичних, художніх і естетичних цінностей життя вимагає посилення гуманістичної спрямованості освіти, оновлення змісту та якості навчання та виховання учнів на засадах гуманізації, особистісної зорієнтованості, творчості. Ціннісні орієнтації є основою життєвих орієнтацій особистості, оскільки критерії, що ґрунтуються на виявленні прекрасного й піднесеного в людині, найчастіше діють не окремо, а в поєднанні з моральними та соціальними принципами й нормами.

В ході дослідження було з’ясовано сутність та зміст понять «духовність», «цінності», «ціннісні орієнтації» у категоріальній сфері філософії, педагогіки, психології, соціології та інших наук. Обираючи ту чи іншу цінність людина формує свого роду довгостроковий план поведінки й визначає тривалу смислову перспективу діяльності. Цінності визначають значущість явищ, предметів реальної дійсності з погляду відповідності їх потребам суспільства, соціальних спільнот, груп й окремої особи. Ціннісні орієнтації – це відносно стійка система певних цінностей особистості, що виражається у здатності суб’єкта до цілісного переживання, усвідомлення явища або предмета й здійснення вибіркової оцінної діяльності. Отже, ціннісні орієнтації – це внутрішній компонент свідомості й самосвідомості особистості.

Розкрито феномен духовної культури українського козацтва. Обґрунтовано психолого-педагогічні основи формування ціннісних орієнтацій особистості на уроках естетичного циклу засобами духовної культури українського козацтва, вивчено механізми формування ціннісних орієнтацій на уроках художнього циклу.

Під час проведення експерименту було розроблено критерії рівнів сформованості ціннісних орієнтацій, побудовано педагогічну модель процесу формування ціннісних орієнтацій учнів засобами духовної культури українського козацтва. Експеримент дав можливість виявити ступінь сформованості ціннісних орієнтацій школярів 10-х класів ЗОШ та перевірити ефективність розробленої нами моделі формування ціннісних орієнтацій. У учнів експериментального класу значно підвищився рівень духовної культури, естетичного сприймання, переживання та аналізу творів, що сприяло підвищенню ефективності формування ціннісних орієнтацій.

Слід зазначити, що проблему формування ціннісних орієнтацій молоді засобами духовної культури українського козацтва не вичерпано, вона лише починає набувати належного осмислення в педагогічній науці й практиці.

Коментар модератора

52 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?