Курсова робота «Економічна оцінка виробництва виробу», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.03.2011 14:41 · від Натали Поташная · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Опис виробу 4 2. Оцінка ринку збуту 5 3. Розрахунок витрат на виробництво. Розрахунок собівартості і ціни виробу 6 3.1. Розрахунок витрат на основні матеріали і напівфабрикати власного виробництва 7 3.2. Розрахунок витрат на покупні комплектуючі і напівфабрикати 7 3.3. Розрахунок основної заробітної плати 8 3.4. Додаткова заробітна плата 10 3.5. Відрахування на соціальні заходи 10 3.6. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 11 3.7. Загальновиробничі витрати 11 3.8. Втрати від браку 11 3.9. Інші витрати 11 3.10. Адміністративні витрати 11 3.11. Витрати на збут 11 4. Визначення вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань.13 4.1. Розрахунок вартості виробничих фондів 13 4.2. Розрахунок вартості нематеріальних активів 19 4.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань 20 5. Оцінка показників ефективності використання виробничих фондів 25 6.Розрахунок показників по праці і заробітній платні 33 7.Оцінка ризику і страхування 36 8. Фінансовий план 37 9. Оцінка стратегії фінансування і економічної ефективності інвестицій 40 9.1. Економічний ефект у виробника 40 9.2. Економічний ефект у споживача 40 9.3. Оцінка економічної ефективності розробки виробу 43 Висновок 48 Список джерел інформації 49 Додаток А «Структура основних виробничих фондів підприємства» 50 Додаток Б «Структура оборотних коштів підприємства» 50 Додаток В «Початкові дані» 51

Висновок

У даному курсовому проекті виконана економічна оцінка виробництва виробу (прокатного двигуна) на підприємстві. Були виконані наступні розрахунки: розрахунок потреб у матеріалах, у заробітній платні, показників ефективності використання виробничих фондів, показників по праці та заробітній платі, при цьому був врахований ризик та страхування. Також був складений фінансовий план та побудований графік беззбитковості. В заключенні були проведені розрахунки економічного ефекту у виробника та споживача, проведена оцінка економічної ефективності розробки виробу, виконані розрахунки по кредитуванню та побудований графік повернення кредиту.

Результати проведених розрахунків в різних розділах були неоднозначними. Так, у базовому виробі вартість матеріалів, втрати від браку та економічний ефект у виробника є нижчими у порівнянні з показниками при виробництві нового виробу. Але в той же час вартість покупних комплектуючих та заробітна плата є нижчими при виробництві нового виробу. Прибуток, отриманий від реалізації, є вищим для нового виробу ніж від реалізації базового виробу. Слід також відзначити, що термін служби нового виробу зріс та збільшився об’єм робіт споживача, ціна продажу є вищою у порівнянні з базовим виробом. Враховуючи те, що при виробництві нового виробу економічний ефект у споживача та чиста дисконтована вартість є від’ємними величинами, можна зробити висновок, що більш ефективним для підприємства буде випуск базового виробу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?