Дипломна робота «Аналіз та перспективи розвитку міжнародного фінансового лізингу транспортних засобів в Україні (на прикладі «Сканія Кредит Україна»)», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 11.03.2011 19:57 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку міжнародного фінансового лізингу 1.1. Аналіз теоретичних основ розвитку лізингових послуг 1.2. Порівняння міжнародного та вітчизняного досвіду розвитку фінансового лізингу 1.3. Концептуальні підходи до оцінки ефективності розвитку міжнародного фінансового лізингу Висновки до першого розділу Розділ 2. Дослідження процесу розвитку міжнародного фінансового лізингу транспортних засобів в Україні на прикладі підприємства “Сканія Кредит Україна” 2.1. Загальна характеристика ринку міжнародного фінансового лізингу України 2.2. Рівень розвитку міжнародного фінансового лізингу на підприємстві “Сканія Кредит Україна” 2.3. Економіко-математечне моделювання основних показників сфери міжнародного фінансового лізингу в Україні Висновки до другого розділу Розділ 3. Шляхи вдосконалення розвитку міжнародного фінансового лізингу на підприємстві 3.1. Порівняння ефективності використання лізингових засобів та кредитування для придбання транспортних засобів вітчизняними підприємствами 3.2. Шляхи покращення розвитку міжнародного фінансового лізингу на підприємстві “Сканія Кредит Україна” 3.3. Напрями вдосконалення міжнародного фінансового лізингу підприємства на загальнодержавному рівні Висновки до третього розділу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

По результатам магістерського дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Складність відносин, що виникають у зв’язку з лізингом, обумовлена існуванням кількох точок зору щодо його суті та походження. Лізингу притаманні фінансово-комерційні, правові та технічні аспекти. Згідно світової практики лізинг слід розглядати як форму забезпечення вкладень, як прогресивний метод матеріально-технічного забезпечення, як активний інструмент маркетингу, як одну із форм кредитних надходжень, альтернативу банківському кредиту, особливий вид інвестиційної діяльності.

2. У зарубіжній та вітчизняній літературі немає однозначного визначення та тлумачення поняття “лізинг”. На нашу думку, лізинг – це комплекс майнових відносин, що виникають у зв’язку з передачею майна у тимчасове користування. Даний комплекс окрім договору лізингу включає і інші договори, а саме договір позики, договір купівлі-продажу і ін.

3. Проаналізувавши історію розвитку лізингу можна зробити висновок, що з минулих часів і до сьогодні необхідність застосування лізингу підтверджується практикою. Наразі, в цілому, сформована інфраструктура лізингового ринку, що має великі перспективи і потенціал. Однак, на відміну від світової практики, обсяг операцій фінансового лізингу в нашій державі є надзвичайно низьким, що свідчить про наявність впливу негативних чинників, які стримують розвиток лізингу в Україні. З метою регулювання та стимулювання розвитку лізингу для підприємств-перевізників виявили передумови розвитку лізингу: історичні, економічні, організаційно-технічні, суспільно-політичні, науково-дослідні, соціальні, правові та інноваційно-інвестиційні.

4. Консолідуючим фактором інтересу підприємств, що використовують у своїй діяльності транспортні засоби, до лізингу, як до засобу залучення інвестицій, є оцінка реальної ефективності лізингу на якісному й кількісному рівні. Якісна оцінка зводиться до визначення зростання показників обсягу – збільшення обсягів виробництва, продуктивності праці, прибутку, рентабельності, скорочення строку окупності, підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності. Кількісно ефективність лізингу для лізингоодержувача визначається порівнянням двох грошових потоків чистого доходу, що залишається в розпорядженні підприємства, у двох варіантах його стійкого розвитку. В якості результативного шляху щодо розвитку лізингу є обґрунтування методичних підходів до ефективності придбання техніки за лізингом, які враховують визначення ефективності лізингу в порівнянні з іншими засобами залучення інвестицій та передбачають скоординованість платежів з доходами лізингоодержувачів.

5. Фінансовий лізинг автомобілей залишається головною ланкою у галузі фінансового лізингу. На другому місці – лізинг сільськогосподарської техніки. Далі йде лізинг у будівництві, а також сектор послуг, на який припадає дещо більше 4% договорів. Частка транспорту продовжує збільшуватися, водночас питома вага будівництва, АПК і послуг – скорочується.

6. Щодо подальшого розвитку фінансового лізингу транспортних засобів в Україні нами запропоновано відкриття регіональних центрів. Відмічено, що будучи прийнятим професіоналами, фінансовий лізинг залишається в Україні малозрозумілим для рядового користувача і не досить розповсюдженим на роздрібному ринку. Що, звісно, можна розцінювати як великий потенціал розвитку і свободу від конкурентних бар‘єрів. Також, нами запропоновано застосування професійно-складеної бази даних підприємств країни, за допомогою якої компанія може значно розширити свою діяльність у регіонах. Окрім того, на нашу думку, доцільним є створення представництва компанії, які були б зорієнтовані на залучення нових клієнтів у регіонах України. Нами розраховано, що створення принаймні одного представництва у західному регіоні буде економічно вигідним для компанії “Сканія Кредит Україна”, на прикладі якої ми розглядали питання щодо фінансового лізингу.

7. Розвиток фінансового лізингу для підприємств-перевізнків не можливий без формування ефективного та надійного державного регулювання.

Коментар модератора

123 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?