Дипломна робота «Зовнішньоекономічні тенденції регіонального розвитку сільського господарства України.2010 рік», 2010 рік

З предмету ЗЕД · додано 11.03.2011 19:25 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сучасні тенденції світового та вітчизняного сільськогосподарського розвитку 1.1. Основні тенденції розвитку сільського господарства в світі: виробництво та торгівля 1.2. Особливості сільськогосподарського ринку України вцілому та в розрізі регіонів 1.3. Стан інвестування та зовнішньоекономічної діяльності в галузі сільського господарства України Висновки до першого розділу Розділ 2. Аналіз регіонального розвитку сільського господарства 2.1. Аналіз основних показників розвитку сільського господарства Хмельниччини 2.2. Аналіз розвитку рослинництва та тваринництва області 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільського господарства Хмельницького регіону Висновки до другого розділу Розділ 3. Прогноз обсягу та шляхи покращення експорту сільського господарства хмельниччини 3.1. Розрахунок прогнозних даних експорту сільськогосподарської продукції Хмельниччини 3.2. Збільшення експорту сільськогосподарської продукції шляхом впровадження м’ясного фермерського господарства 3.3. Вдосконалення структури експорту рослинництва Хмельницької області Висновки до третього розділу Висновки Список використаних джерел

Висновок

У першому розділі дипломної роботи були визначені основні тенденції сільськогосподарського виробництва світу та України. Таким чином було з’ясовано, що сільське господарство – це галузь матеріального виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Воно включає дві взаємопов'язані великі галузі – рослинництво (його ще називають землеробством) і тваринництво, які поділяються на менші галузі, підгалузі, виробництва.

Основними сучасними експортерами та імпортерами агропродовольчої продукції є переважно розвинені країни є такі країни, як ЄС, США, Канада, а також Аргентина, Бразилія, Китай. Причому для розвинених країн характерна вже не просто орієнтація на експорт, а використання переваг імпорту більш дешевої продукції, що також сприяє зростанню експорту. Найбільшим експортером сільськогосподарської сировини в 2008 році була Західна Європа (44,9%), країни Азії – 19,4%, Північної Америки – 15,8%, Південна і Центральна Америка – 11,7%, країни СНД – 3,6%.

Частка сільського господарства у ВВП України у 2009 році склала 7,1%, що на 0,2% більше ніж в попередньому році. Валова продукція сільського господарства склала 102,1 млрд. грн.

Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі (60% всього світового експорту і понад 80% обсягу соняшникової олії, виробленої українськими заводами). Також вітчизняні аграрії продали за кордон рекордну кількість зернових, що дозволило Україні стати п'ятим у світі експортером зерна. Завдяки суттєвому зменшенню врожаїв у головних виробників ячменю – ЄС, Канади та Росії, Україна зберігає позиції найбільшого світового експортеру ячменю.

У другому розділі роботи було проаналізовано сільське господарство як важливої галузі економіки Хмельницької області. Валова продукція сільськогосподарського виробництва області 4 роки поспіль має позитивний приріст. При чому рослинництво в загальній структурі в 2009 році зайняло 66,7%. Це можна пояснити тим, що лише продукція рослинного походження була рентабельною. Не дивлячись на те, що в 2009 році сільськогосподарський сектор не став збитковим, прибутки від економічної діяльності значно впали.

Посівні площі в 2009 році скоротились. Частка зернових культур залишилась найбільшою, далі технічні і кормові культури (частка останніх в 2009 році в порівнянні з 1990 роком скоротилася на 19,6%). В порівнянні з попередніми роками помітне скорочення як виробництва, так і урожайності основних сільськогосподарських культур. Це відбувається через менш сприятливі погодні умови, скорочення посівних площ і внесення мінеральних добрив й катастрофічний стан сільськогосподарської техніки на сільськогосподарських підприємствах. Що стосується тваринництва, то помітне скорочення поголів’я ВРХ та свиней і, відповідно виробництво м’яса, але через збільшення птиці, лише виробництво яєць мало приріст.

Проаналізувавши зовнішньоекономічну діяльність сільського господарства області, стало відомо, що частка продукції сільського господарства в обсягах Хмельницької області становила у 2009 році 27,7% (246,4 млн. дол. США). В основному експортувалися зернові культури, молоко, яйця, мед та олійні рослини. Імпорт в 2009 році склав 275, 6 млн. дол. США. Найбільше ввезено з-за кордону м’яса, їстівних плодів, горіхів і цитрусових. При чому в порівнянні з 2008 роком обсяги експорту зменшились в 1,7 рази, а імпорту – в майже 2 рази.

Що стосується інвестицій, то до 2008 року спостерігалася активізація інвестиційної діяльності в сільське господарство Хмельниччини, але в 2009 році цей показник склав 325,8 млн. грн. (проти 1 млрд. грн. в 2008), з яких 3,5 млн. грн. за рахунок коштів державного бюджету, 95,23 млн. грн. іноземні інвестиції, інші – за рахунок власних коштів вітчизняних підприємств.

В третьому розділі за допомогою кореляційно-регресійного аналізу побудовано рівняння регресії і на його основі зроблено прогноз експорту сільського господарства на 2010-2012 роки. Не дивлячись на оптимістичні показники, державі потрібно удосконалювати законодавство, яке стосується як особливостей виробництва сільськогосподарської продукції, так і самого експорту, звертати більше уваги на поточний стан факторів, які впливають на експорт продукції, стимулювати розвиток даної галузі економіки, покращувати її оснащеність, брати зарубіжний досвід в становленні й розвитку системи товарообігу.

Зважаючи на світові прогнози дефіциту саме яловичини і швидкого зростання цін на дану продукцію, побудувавши ферму по виробництві яловичого якісного м’яса, якого бракує на внутрішньому ринку. І було з’ясовано, що навіть побудувавши невелику ферму всього на 400 голів, прибуток можна буде отримувати вже через 2 роки при реалізації на внутрішньому ринку, а при реалізації на ринку Європи через 9 місяців, що для сільського господарства є досить незначним терміном.

При збільшенні посівних площ сої за рахунок незасіяної ріллі області до 218,2 тис. га, Хмельницька область отримує досить значний прибуток за рахунок її експорту. При чому при виробничих витратах на 1 га 200 дол. США загальний прибуток значно більший ніж без використання міндобрив та застосування нових технологій (1,95 млрд. грн. проти 935,7 млн. грн.) Відзначимо, розрахунки проводились за умови що світова ціна на сою складає 3200 грн. (така ціна була на світових ринках в 2009 року). Але як показав аналіз ціни будуть зростати (за деякими прогнозами до 500 дол. США), тому і прибуток відповідно зросте.

Коментар модератора

195 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?