Курсова робота «Оплата заробітної плати працівникам на підприємстві ТОВ «Гермес»», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.03.2011 09:09 · від Ляля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Державна політика регулювання і сприяння оплати праці на підприємстві 5 1.1. Суть і функція заробітної плати 5 1.2. Сучасне регулювання заробітної плати 11 1.3. Основні положення та нормативне регулювання виплати заробітної плати 17 Розділ 2. Організація і форми оплати праці на підприємстві 22 2.1. Організація оплати праці на підприємстві 22 2.2. Форми оплати праці на підприємстві 27 2.3. Безтарифні моделі організації оплати праці на підприємстві 32 2.4. Системи премії доплати і надбавки до заробітної плати 34 Розділ 3. Удосконалення системи оплати праці на підприємстві 37 Висновки 47 Список використаних джерел 50 Додатки 52

Висновок

ТОВ «Гермес» працює на ринку м. Києва у сфері торгівлі освітлювальними приладами.

На підприємстві спостерігається тенденція до зростання чисельності працюючих, особливо торговельного персоналу. Така ситуація є зрозумілою, адже для здійснення діяльності підприємства вимагають нових кваліфікованих працівників. Найбільшу питому вагу в складі персоналу ТОВ «Гермес» мають працівники торгового персоналу.

У 2009 р. порівняно з 2008 р. спостерігається збільшення фонду основної заробітної плати на 143,5 тис. грн., або на 25,9% (його частка у структурі фонду оплати праці ТОВ «Гермес» зросла на 1,1%) та збільшення фонду додаткової зарплати на 17,7 тис. грн., або на 15,9% (його частка відповідно зменшилась на 1,1%). У структурі додаткової зарплати переважають премії персоналу (їх частка у 2008 р. склала 14%, а у 2009 р. – 15,6% структури фонду оплати праці персоналу). При цьому спостерігається зменшення соціальних виплат персоналу на 17,4 тис. грн., або на 100%.

У 2009 р. порівняно з 2008 р. зростає обсяг премій за економію ресурсів на 15,5 тис. грн., або на 54,01%, за інноваційні ідеї – на 3,5 тис. грн., або на 37,23%, премій за результатами фінансово-господарської діяльності – на 9,2 тис. грн., або на 30,26% та премій за підвищення продуктивності праці – на 6,9 тис. грн., або на 27,6%. Найбільшу частку у даній структурі премій складають у 2009 р. премії за економію ресурсів (34,37% структури), а у 2008 р. – премії за результатами фінансово-господарської діяльності (32,51% структури).

У ТОВ «Гермес» більш доцільним було б встановлення премій за підвищення продуктивності праці, виходячи з показників діяльності всього трудового колективу, а не окремих індивідуумів. В свою чергу це створює баланс у перерозподілі фонду преміювання як на користь окремих працівників, так і на користь трудового колективу у цілому.

На діючому підприємстві необхідно здійснити передпланові роботи, тобто проаналізувати виконання плану по заробітній платі у звітному періоді. Вивчивши використання фонду заробітної плати, необхідно установити причини його відхилення від планової величини, зіставити темпи зростання заробітної плати одного працюючого із темпами підвищення його продуктивності праці, виявити резерви економії фонду заробітної плати та розробити заходи щодо поліпшення його використання в розрізі окремих категорій працівників.

Пропонується збільшити оплату праці на 10%. Очікується, що внаслідок збільшення заробітної плати персоналу ТОВ «Гермес» зросте обсяг реалізації товарів, що спричинить відповідне зростання продуктивності праці на 30%. Очікується, що у 2010 р. співвідношення темпів зростання продуктивності праці та її оплати покращиться, що сприятиме більш ефективному використанню трудових ресурсів підприємства та підвищення ефективності діяльності ТОВ «Гермес» в цілому.

Удосконалення фонду оплати праці у ТОВ «Гермес» потребує впровадження такої політики оплати праці, за котрою оцінювали б не місцевий результат, а внесок в ефективність підприємства загалом. Таким чином, першочергове завдання політики оплати праці у ТОВ «Гермес» полягає в тому, щоб підвищити конкурентоспроможність підприємства загалом.

Беручи до уваги велике значення стратегічних цілей діяльності ТОВ «Гермес», можна, крім цього, запропонувати поряд із характеристиками успіхів використовувати також як критерії такі характеристики кваліфікації й поведінки, як компетентність працівників, спроможність до кооперації, або сприяння створенню духу співробітництва. Початково орієнтовану на матеріальні стимули політику оплати праці потрібно доповнити нематеріальними стимулами, для котрих характерна триваліша і неослабна дія. Крім цього, слід враховувати різні стратегічні ролі окремих складових ланок підприємства за допомогою гнучкої системи мотивації.

Пропонується більш досконала система матеріального стимулювання, яка враховуватиме особливості діяльності кожного працівника У ТОВ «Гермес». У 2009 році порівняно з 2008 роком внаслідок організації заходів із удосконалення системи матеріального стимулювання праці ТОВ «Гермес» витрати на оплату праці зростуть у частині адміністративних витрат та собівартості. Однак, їх збільшення не вплине негативно на обсяг чистого прибутку ТОВ «Гермес», який у порівнянні з 2009 роком зросте на 798,3 тис. грн., або на 44,31%.

На основі кореляційно-регресійного аналізу визначимо залежність між обсягом витрат на матеріальне стимулювання працівників, загальним обсягом витрат, доходом від реалізації продукції та обсягом чистого прибутку ТОВ «Гермес». Отримані результати обчислень вказують на наявність повної функціональної залежності між обсягом витрат на матеріальне стимулювання працівників, загальним обсягом витрат, доходом від реалізації продукції та обсягом чистого прибутку ТОВ «Гермес», тобто обсяг витрат на преміювання персоналу безпосередньо впливає на загальний обсяг витрат, а відтак і на обсяг чистого прибутку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?