Курсова робота «Ефективність операційної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ фірма «ТЕХКОМП»)», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.03.2011 18:41 · від ірка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади ефективності операційної діяльності підприємства 1.1. Сутність та зміст операційної діяльності підприємства 6 1.2. Фактори впливу на характер операційної діяльності підприємства 10 1.3. Механізм управління операційною діяльністю підприємства 11 Розділ 2. Аналіз ефективності операційної діяльності на промислових підприємствах України 2.1. Стан та динаміка ефективності операційної діяльності. 17 2.2. Діагностика фінансового стану ТОВ фірма «ТЕХКОМП» 19 2.3. Стратегічний аналіз операційної діяльності підприємства як передумова його реформування 34 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності операційної діяльності підприємства 37 Висновки 41 Список використаної літератури 44 Додатки 47

Висновок

Проведене аналітичне дослідження по темі роботи повністю дозволило досягти її мети. З даної роботи зробимо наступні висновки.

В теоретичному розділі досліджується сутність операційної діяльності підприємства.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг), або реалізованої продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Одним з інструментів дослідження ринку й збереження конкурентоспроможності є аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, у тому числі й аналіз його фінансового стану. Порядок і інструментарій аналізу, який здійснюється з метою прийняття фінансових рішень, визначається самою логікою функціонування фінансового механізму підприємства.

Фактори управління для підприємства можуть бути внутрішніми (тоді мова йде про механізм управління підприємством) або зовнішніми (тоді мова йде про механізм взаємодії з іншими підприємствами й організаціями).

До зовнішніх факторів належать природні умови, державне регулювання цін, тарифів, банківських відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій тощо. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть значно впливати на розмір прибутку

Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і якісні показники використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, у свою чергу, можуть підрозділятися на екстенсивні й інтенсивні.

До позавиробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства всі ці фактори перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. «Прямий» вплив на розмір собівартості продукції, а отже, і прибутку пов'язаний з тим, наскільки раціонально й ощадливо витрачаються матеріальні ресурси – адже частка матеріальних витрат у складі собівартості звичайно коливається від 60 до 90%.

Функціонування механізму управління забезпечується адміністрацією підприємства. Орган, що керує виробництвом на підприємстві, зосереджує увагу на кінцевому цільовому результаті і контролює проміжні результати з метою недопущення їхніх відхилень від кінцевого.

Керуючий орган здійснює безперервний контроль, координацію і коригування діяльності працівників на підвідомчій ділянці з метою своєчасного одержання заданого результату. Система управління являє собою єдиний механізм, кожна ланка якого виконує відповідну функцію, яка є взаємозалежною з функціями інших ланок.

В другому розділі роботи було досліджено методику дослідження ефективності операційної діяльності обєкта дослідження..

Проведений аналіз показав, що протягом аналізуємого періоду обсяг основних засобів постійно зменшувався: в 2007 році обсяг основних засобів зменшилася на 8,89 %, а в 2008 – на 6,2 %. Це може свідчити про зменшення обсягів виробничої діяльності або про перевагу вибуття основних засобів над їх оновленням. З розрахунків також видно, що обсяг оборотного капіталу підприємства в 2007 році зріс на 17,7 %, а в 2008 зменшився на 1,77 %. Це є свідченням про збільшення виробництва і реалізації продукції підприємством. Це підтверджує збільшення обсягу реалізації продукції ТОВ фірма «ТЕХКОМП» в 2007 році на 13,49 %, а в 2008 на 54,75 %. Поряд з цим зростає собівартість виробленої продукції відповідно на 7,56 % та 63,24 %. Але, в 2006 – 2007 роках підприємство діяло збитково. За рахунок зростання обсягів реалізації, в 2007 році збиток підприємства зменшився на 27,02 %, а за результатами діяльності 2008 року підприємство вийшло на позитивний фінансовий результат діяльності – 7,6 тис. грн. прибутку. Поряд зі зростання виручки зростають показники продуктивності праці та фондовіддачі. Позитивним є зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції, що свідчить про доцільність підприємству нарощувати обсяги виробництва і реалізації продукції.

Проведені розрахунки показників діяльності ТОВ фірма «ТЕХКОМП» засвідчують мінімальний ризик до банкрутства. Отже, хоча підприємство і діяло збитково в 2006-2007 роках, а в 2008 році отримало прибуток, все ще залишається ризик до банкрутсва. На наш погляд для покращення ефективності діяльності підприємства необхідно провести реструктуризацію капіталу через залучення позикового капіталу шляхом випуску нових акцій для продажу інвестору. Даний захід дозволить:

- збільшити капітал підприємства не погіршуючи його фінансову стійкість;

- підвищити ефективність управління підприємством через збільшення позикового капіталу.

Були розділі розроблено дієві заходи покращення процесу управління операційною діяльністю підприємства. Було зясовано, що основною проблемою підприємства що дуже негативно впливає на його процедуру виходу з кризового фінансового стану є збиткова діяльність в 2006 – 2007 рр. В даному періоді підприємство отримувало великі збитки за підсумками діяльності і через це капітал підприємства щороку зменшував своє значення. Тобто, за рахунок збиткової діяльності підприємство значно понижувало свій економічний потенціал. Як видно з аналізу фінансових результатів, щороку підприємство збільшувало обсяг реалізації продукції, знижувало свої збитки і в 2008 р. вийшло на беззбитковий рівень діяльності. Тобто, для покращення фінансового забезпечення діяльності підприємству необхідно забезпечити прибутковий рівень виробництва. Тому, на нашу думку, підприємству необхідно збільшувати ціни на продукцію для зменшення збитків та зменшити адміністративні витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?