Дипломна робота «Визначення морфометричних та гематологічних показників прісноводних молюсків для екологічної оцінки стану водойм з різними рівнями радіонуклідного забруднення», 2011 рік

З предмету Екологія · додано 10.03.2011 16:45 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 9 Розділ і. Огляд літератури 13 1.1. Аварія на ЧАЕС як джерело викиду радіонуклідів у довкілля 13 1.2. Поведінка радіонуклідів у прісноводних екосистемах 17 1.2.1. Роль гідробіонтів у процесах розподілу і міграції радіонуклідів у прісноводних екосистемах 19 1.2.2. Роль донних відкладів у процесах депонування радіонуклідів у прісноводних екосистемах 23 1.3. Дозові навантаження та ефекти радіаційного впливу у гідробіонтів 25 1.4. Радіоекологічні наслідки Чорнобильської аварії для водних екосистем зони відчуження 29 1.5. Заходи щодо мінімізації негативних наслідків радіонуклідного забруднення водойм 36 1.6. Висновки до розділу і 38 Розділ іі. Матеріали і методи досліджень 40 2.1. Загальна характеристика біологічного об'єкта досліджень40 2.2. Загальна характеристика водних об’єктів дослідження 45 2.3. Загальна характеристика методик дослідження 50 2.3.1. Методи відбору проб та підготовки їх для аналізу вмісту радіонуклідів 50 2.3.2. Визначення вмісту радіонуклідів у воді та гідробіонтах різної таксономії 51 2.3.3. Методи визначення видової приналежності 52 2.3.4. Методика акліматизації до лабораторних умов та акваріумне утримання молюсків 52 2.3.5. Аналіз складу формених елементів мантійної рідини ставковика звичайного 53 2.3.6. Методика визначення морфометричних параметрів черепашок 54 2.3.7. Методика оцінки аномалій будови синкапсул 55 2.4. Висновки до розділу іі 57 Розділ ііі. Результати досліджень 58 3.1. Визначення рівня забруднення ствковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.) радіонуклідами у водоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення 8 3.2. Вплив радіонуклідного забруднення водойм на морфометричні параметри мушель ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.)61 3.3. Вплив радіонуклідного забруднення водойм на склад гемолімфи ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.)72 3.4. Вплив радіонуклідного забруднення водойм на морфометричні характеристики синкапсул ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.)74 3.5. Висновки до розділу ііі 85 Розділ іv. Охорона праці 87 4.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в лабораторії 87 4.2. Технічні та організаційні заходи для зменшення рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів у лабораторії 89 4.3. Забезпечення пожежної і вибухової безпеки в лабораторії 94 Висновки та рекомендації 97 Список використаної літератури 100

Висновок

Узагальнивши отримані результати, можна зробити наступні висновки:

1. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС значні території зазнали інтенсивного радіонуклідного забруднення. За майже 25 років радіаційна ситуація у Чорнобильській зоні відчуження суттєво поліпшилась, проте і дотепер більшість екосистем непроточних озер, стариць і затонів характеризуються вкрай високим рівнем радіонуклідного забруднення всіх компонентів. У водних організмів зареєстровано численні ефекти (гематологічні, ембріологічні, морфометричні тощо), які свідчать про ураження біологічних систем на різних рівнях організації.

2. Аналіз вмісту радіонуклідів у прісноводному молюску ставковику звичайному свідчить, що найбільші значення питомої активності 90Sr і 137Cs серед досліджених водойм зареєстровані в замкнутих заплавних озерах Чорнобильської зони відчуження, а найменші – в р. Прип'ять та контрольній водоймі. У більшості досліджених водних об'єктів Чорнобильської зони відчуження Чорнобильльсьї АЕС відмічено триваюче зниження питомої активності 90Sr і 137Cs у молюсках. Виняток становлять водойми, розташовані на території одамбованої ділянки Красненської заплави р. Прип’яті.

3. У ставковиків з найбільш забруднених водойм Чорнобильської зони відчуження зареєстрований значний відсоток деформацій мушель (до 74 % у Янівському затоні), які, як правило, виникають на другому році життя молюсків, та ймовірно спричинені підвищеними дозовими навантаженнями при зимівлі у донних відкладах водойм.

4. Порівняння середніх величин морфометричних показників мушель ставковика звичайного з досліджуваних водойм виявило суттєві відмінності між молюсками з найбільш забруднених радіонуклідами водойм Чорнобильської зони відчуження та контрольної водойми, що пов’язано зі значним відсотком деформацій мушель молюсків у водоймах, які зазнали інтенсивного радіонуклідного забруднення.

5. Порівняльні гематологічні дослідження складу формених елементів мантійної рідини ставковика звичайного свідчать про значний відсоток мертвих (до 72 %) та фагоцитарних клітин (до 10,8 %), а також невелику кількість молодих амебоцитів (до 17,2 %) у молюсках з водойм Чорнобильської зони відчуження. Відповідні показники у молюсків контрольної водойми становили 26, 3 та 71 %.

6. Виконані ембріологічні дослідження основних характеристик синкапсул ставковика звичайного у водоймах Чорнобильської зони відчуження дозволили встановити істотне збільшення відсотка аномалій яйцевих кладок молюсків у водоймах з високим рівнем радіонуклідного забруднення – 80 % в оз. Далеке, 55,6 % в оз. Глибоке та 45,45 % в оз. Азбучин. У водоймі з фоновим рівнем вмісту радіонуклідів кількість аномалій синкапсул не перевищувала 11,11 %.

Пропонуються наступні рекомендації:

1. Подальше використання ставковика звичайного в якості об’єкта при виконанні ембріологічного та гематологічного моніторингу водних екосистем, що зазнають впливу підприємств ядерного паливного циклу.

2. Використання ставковика звичайного як одного із референтних видів гідробіонтів при розробці положень охорони навколишнього середовища від іонізуючого випромінювання з використанням заснованого на біоті стандарту.

3. Зважаючи на важливе значення дослідження віддалених гідроекологічних та радіобіологічних наслідків хронічного радіонуклідного забруднення прісноводних екосистем, зумовлених аварією на ЧАЕС, вважаємо за необхідне Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розглянути питання про виконання досліджень за темою «Дослідження процесів ураження та відновлення біосистем різних рівнів організації за умов хронічного радіонуклідного забруднення водних екосистем Чорнобильської зони відчуження». Одним із важливих біологічних об’єктів досліджень за вказаною тематикою може бути прісноводний молюск ставковик звичайний.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?