Дипломна робота «Екологізація туристичної галузі Українського Полісся», 2010 рік

З предмету Екологія · додано 10.03.2011 16:22 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень 9 Вступ 10 1. Причини та передумови проведення екологізації туристичної галузі 15 1.2. Вплив туристичної галузі на навколишнє природне середовище середовище Українського Полісся 17 1.1.1. Вплив туристичної галузі на рослинний та тваринний світ 19 1.1.2. Вплив туристичної галузі на санітарний стан території 20 1.1.3. Вплив туристичної галузі на атмосферне повітря 20 1.1.4. Вплив туристичної галузі на водні об’єкти 22 1.1.5. Вплив туристичної галузі на ґрунт та рельєф 24 1.2. Екологічний туризм як важлива складова мінімізації негативних впливів туристичної галузі Українського Полісся 25 1.2.1. Основні підходи до визначення поняття «екологічний туризм» 25 1.2.2. Перспективи розвитку екологічного туризму на території Українського Полісся 30 1.3. Висновки 34 2. Шляхи та напрямки проведення екологізації туристичної галузі (на прикладі туристичних об’єктів м. Бердичева) 36 2.1. Поняття та роль екологізації в збереженні якості та екологічного стану навколишнього середовища Українського Полісся 36 2.1.1. Екологізація системи управління туристичною галуззю Українського Полісся 46 2.2. Розробка основних шляхів та способів екологізації туристичної галузі м. Бердичева 56 2.3. Розрахунок допустимої рекреаційної місткості туристичних територій м. Бердичева 65 2.4. Розрахунок максимально допустимої кількості щоденних відвідувачів історико-архітектурних об’єктів м. Бердичева 68 2.5. Екологічна паспортизація як важлива складова екологізації туристичної галузі м. Бердичева 72 2.5.1. Структура та зміст екологічного паспорту туристичних територій та об’єктів м. Бердичева 74 2.6. Висновки 78 3. Охорона праці 79 3.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливають на працівників музею 81 3.2. Технічні та організаційні заходи зменшення рівня впливів небезпечних та шкідливих виробничих факторів 79 3.3. Забезпечення пожежної та вибухової безпеки території музею 86 Висновки та рекомендації 88 Список використаної літератури 91 Термінологічний словник Додатки 97

Висновок

1. В роботі розглянуто та проаналізовано динаміку розвитку туризму на території Українського Полісся.

Визначено, що ріст туристичної активності негативно відбивається на екологічному стані довкілля, а відсутність нормативно закріплених механізмів чіткого регулювання туристопотоків призводить до виникнення різного роду тисків та забруднень НПС.

2. Встановлено, що туристична галузь на Поліссі найбільше впливає на: флору (внаслідок витоптування, вирубування та знищення рослинності при організації пішохідного та кінного туризму; будівництва нових закладів розміщення тощо) та фауну (полювання та риболовля без відповідних ліцензій та дозволів; шумове забруднення, що порушує нормальний ритм життєдіяльності тварин та зменшує чисельність їх популяцій).

Хімічне забруднення, спричинене автомобільним та водним туристичним транспортом, знижує якість атмосферного повітря, викликає забруднення грунтів та водних об’єктів. До зміни та деградації природних ландшафтів нерідко призводить надмірна забудова прибережних зон та лісових територій закладами туристичного розміщення (пансіонати, кемпінги, бази відпочинку тощо).

3. Визначено передумови та важливість проведення екологізації туристичної галузі Українського Полісся на прикладі м. Бердичева. Розроблено основні шляхи та напрямки її проведення, які полягають у:

- розвитку екологічно безпечних видів туризму (екологічний, пішохідний, велосипедний, науковий, водний, історико-архітектурний);

- екологічній паспортизації територій та об’єктів туристичної зацікавленості;

- підвищенні рівня екологічної освіти;

- введенні в практику статистичного обліку туристичних потоків та груп;

- проведенні моніторингових спостережень за якісним станом туристичних об’єктів;

- залученні еколого-орієнтованих інвестицій;

- використанні сучасних технічних засобів і новітніх технологій, що дозволяють мінімізувати забруднення навколишнього середовища.

Дані заходи дозволять регулювати туристичну активність з метою збереження існуючих природних комплексів та об’єктів, що мають особливу природну, історичну та естетичну цінність. Екологізація дасть змогу раціональним та природозберігаючим шляхом використовувати наявний потенціал туристичних територій міста з метою економічного та просвітницького розвитку.

4. Проведено розрахунки допустимої рекреаційної місткості природних туристичних територій міста (за методикою колективу авторів: Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П.) та максимально допустимої кількості щоденних відвідувачів історико-архітектурних об’єктів (за методикою, розробленою Смирновим І.Г.).

Виявлено, що фактичні кількості туристів, які одночасно перебувають в межах природних об’єктів (міський парк та пляж) значно перевищують значення допустимих рекреаційних місткостей.

5. Визначено перспективи та переваги екологічної паспортизації туристичних об’єктів, за допомогою якої можливо чітко, оперативно контролювати та спостерігати за змінами та екологічним станом туристичної території.

Розроблено загальний екологічний паспорт туристичних територій/об’єктів м. Бердичева.

Основні рекомендації:

1. Місцевим та обласним адміністраціям необхідно розробити комплексні програми щодо розвитку еколого-орієнтованого туризму як в місті, так і в області в цілому.

2. Для сприяння організації екологічного туризму слід створити екологічну стежку, яка простягнеться вздовж усієї берегової лінії річки Гнилоп’ять.

3. Провести реконструкцію та модернізацію очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій, що забезпечить очистку стічних вод, які потрапляють в річку та дозволить у повній мірі використовувати її як ресурс для водних видів туризму (особливо купання та спортивної риболовлі).

4. Розробити екотуристичні маршрути як в межах міста, так і в самому районі.

5. Створити екоосвітній центр, який буде займатися питаннями екологічної освіти місцевого населення та туристів; розробкою та впровадженням екоосвітніх програм (особливо для дітей та молоді міста).

6. Проводити розрахунки допустимої рекреаційної місткості туристичних територій міста та допустимих кількостей відвідувачів історико-архітектурних об’єктів.

7. Розробити екологічні паспорти для існуючих туристичних територій та об’єктів міста, за рахунок чого можливим стане проведення дієвих природоохоронних заходів, виявляти можливі та наявні джерела негативних впливів, а також приймати ефективні управлінські рішення стосовно їх усунення та мінімізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?