Курсова робота «Обгрунтування цін на окремі види товарів і послуг торговельного підприємства ( на матеріалах ТзОВ «Континіум-Трейд»)», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 10.03.2011 13:05 · від Катерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади обґрунтування цін на торговельному підприємстві. 1.1. Сутність ціни та її види 6 1.2. Фактори,що впливають на формування ціни 14 1.3. Методи ціноутворення на окремі види товарів торговельного підприємства 17 1.4. Цінова політика торговельного підприємства та методи оцінки її ефективності 21 РОЗДІЛ 2. Дослідження цінової політики підприємства торгівлі ( на матеріалах ТзОВ «Континіум-Трейд») 2.1. Дослідження стану формування ціни на товари ТзОВ «Континіум-Трейд» 27 2.2. Кількісна оцінка факторів, що впливають на формування цін на товари торговельного підприємства 36 2.3. Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі 41 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення методів обгрунтування цінової політики ТзОВ «Континіум-Трейд» 46 Висновки 52 Список використаних джерел 56 Додатки 59

Висновок

У курсовій роботі висвітлено теоретичні аспекти цінової політики та ціноутворення вітчизняних підприємств, проведено аналіз діяльності та фінансового стану досліджуваного підприємства та запропоновано шляхи покращення ефективності цінової політики. Здійснивши деяке узагальнення вищесказаного, можна зробити такі висновки:

1. Загальною потребою для успішної підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки стає використання добре проробленої і науково обґрунтованої цінової політики.

Цінова політика підприємства — поняття багатопланове. Фірма не просто встановлює ту чи іншу ціну, вона створює свою систему ціноутворення, що охоплює весь асортимент продукції, яка випускається, або послуг, що надаються, враховує розходження у витратах виробництва і збуту для окремих категорій споживачів, для різних географічних регіонів, специфіку в рівнях попиту, сезонність споживання товару і багато інших факторів.

2. Залежно від форм реалізації розрізняють пряму і опосередковану маркетингову цінову політику. Пряма маркетингова цінова політика має на увазі безпосередній розрахунок цін і їх регулювання залежно від змін ринкової кон'юнктури. Опосередкована – це політика щодо знижок на ціни, умов оплат, поставок, торговельного кредитування.

3. Цінова політика підприємства є відображенням правильної фінансової стратегії. Внаслідок аналізу фінансового стану підприємства та його господарського стану можна зробити такі висновки:

Коефіцієнт вибуття за 2 квартал 2009 року складає 313/6590=0,047, за 3 квартал 2009 рік складає 212/6277=0,033. Відхилення є незначним і сам коефіцієнт знаходиться в межах норми.

Коефіцієнт приросту за 2 квартал 2009 року складає (655,5-482,1)/ 482,1=0,36, а за 3 квартал складає (7268,7-655,5)/ 655,5=10,1. Це свідчить скорочення основних фондів і як наслідок збиткову діяльність організації.

Коефіцієнт зносу за 2 квартал складає 1136/6590=0,17, за 3 квартал – 1438/6277=0,22. В порівнянні з минулим роком відбувся значний знос основних виробничих засобів.

Коефіцієнт придатності за 2 квартал складає 6277/6590=0,95, а за 3 квартал – 6065/6277=0,96. Коефіцієнт придатності за останній рік несуттєво зріс, що свідчить про не високий рівень технічного стану основних засобів.

Показники фінансової стійкості, зокрема фінансової стабільності, є не високими, що свідчить про не стабільний фінансовий стан підприємства.

Щодо показників ділової активності: скоротилась тривалість обігу фінансових ресурсів (днів); коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, коефіцієнт забезпечення власними коштами зросли; також зросли коефіцієнт ділової активності, коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів, тривалість одного обороту оборотного капіталу, доля оборотного капіталу, доля власного оборотного капіталу.

6. Загалом по ціновій політиці ТзОВ “Континіум-Трейд” можна зробити такі висновки.

На підприємстві немає відповідної функціональної одиниці, яка реально займалася б розробкою цінової політики. Фактично на підприємстві ціни на продукцію визначає власник. Базуючись на власному розумінні ринкової ситуації.

Функцію обгрунтованого визначення цін могла б перебрати на себе бухгалтерія. Проте, виходячи з невеликих розмірів підприємства та значного обсягу робіт, що виконується цим підрозділом а також через економію на персоналі, займатися ціновим управлінням тут практично не можливо.

Тому, формування цінової політики на підприємстві є централізованим, сконцентрованим в руках однієї керівної особи, а тому може вважатися неефективним.

7. Для підвищення ефективності цінової політики керівництву ТзОВ “Континіум-Трейд” слід впровадити стратегію концентрації (“стратегічного фокусування”), що на одному напрямку діяльності тісно пов’язана з реалізацією загальної конкурентної стратегії – лідирування на основі зниження витрат.

Основні конкурентні переваги підприємств, які обрали зазначену стратегію концентрації, зумовлюються:

– високим ступенем спеціалізації та професіоналізації діяльності;

– можливістю налагодити використання виробничого потенціалу підприємства в найбільш ефективному режимі;

– використанням нагромадженого підприємством досвіду щодо визначення та опанування найперспективніших підходів до вдосконалення технологій виробництва та/чи задоволення потреб споживачів, впровадження інновацій у сам продукт (послугу) та/чи будь-яку іншу підсистему підприємства (частину “ланцюга цінностей”);

– перетворенням конкурентних переваг, зумовлених обраною стратегією та можливостями швидкого впровадження інновацій у стабільний імідж фірми-лідера, формування підприємства “кращого з найкращих” за продукцією “стратегічного фокусу”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?