Дипломна робота «Дослідження та інформаційна підтримка бізнес-процесів підприємства з виробництва цегли (на прикладі ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів»)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.03.2011 17:48 · від KIRSTON · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік скорочень та умовних позначень 3 Вступ 4 1.системне дослідження галузі та підприємства 6 1.1. Стан та перспективи виробництва будівельних матеріалів 6 1.2. Характеристика підприємства 7 1.3. Стан та перспективи використання комп’ютерних технологій на підприємстві 12 2.фінансово-економічний аналіз діяльності ват “ззбм” 16 2.1. Фінансовий стан ВАТ “ЗЗБМ” 16 2.1.1. Аналіз балансу підприємства та звіту про фінансові результати 18 2.1.2. Аналіз ліквідності підприємства 24 2.1.3. Аналіз фінансової стабільності підприємства 27 2.2. Аналіз виробничого потенціалу 28 2.3. Аналіз оборотних коштів 30 2.4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 32 3.опис бізнес-процесів виробництва продукції ват “ззбм” 38 3.1. Загальна схема діяльності ВАТ «Здолбунівського заводу будівельних матеріалів» 38 3.2. Постановка завдання на розробку ІС 44 4.інформаційна система та її реалізація 48 4.1. Обґрунтування та опис БД 48 4.2. Структура, функціональні можливості та інтерфейс ІС 52 Висновки 62 Перелік використаних джерел 64 Додатки 66

Висновок

На сьогоднішній день будівельна галузь розвивається стрімкими темпами, на ринку з’являється все більша кількість нових видів будівельних матеріалів, з якими потрібно рахуватися та конкурувати.

Розвиток торгівлі, збільшення торговельних потоків сприяють відродженню різноманітних секторів українського виробництва, передусім тих, які виробляють більш якісні та конкурентоспроможні товари. Це надає підприємствам, які їх виробляють, прибутки і нові робочі місця, а також добробут людям, які бачать своє майбутнє у цій країні.

Об’єктом дослідження бакалаврської роботи було ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів», яке займається виробництвом будівельних матеріалів та їх реалізацією.

Підприємство добре забезпечене комп’ютерною технікою, має комп’ютерну мережу. На підприємстві використовують різне ліцензоване програмне забезпечення. На всіх комп’ютерах встановлена операційна система Windows XP Prоffessional і стандартний пакет офісних засобів Microsoft Office 2003 року, “1С:Підприємство 7.7”, "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС".

У бакалаврській роботі було проаналізовано фінансово-економічний стан підприємства. З цьго можна зробити наступні висновки:

- необоротні активи підприємства представлені незавершеним будівництвом, основними засобами, відстроченими податковими активами. Збільшення необоротних активів підприємства відбувалося у 2006 - 2008 рр.;

- підприємство є прибутковим, прибуток зростає;

- найбільшу частку серед витрат займають витрати на оплату праці й матеріальні затрати. З кожним роком спостерігається зменшення витрат;

- показники ліквідності є задовільними для підприємства;

- усі показники дають підприємству можливість виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів;

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості є більшим за коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості і він зростає у 2006 – 2008 роках. Період погашення дебіторської заборгованості є меншим за період погашення кредиторської заборгованості.

Основними бізнес - процесами на підприємстві є виготовлення продукції та продаж готової продукції замовнику.

В навчальних цілях була створена нова інформаційна система, яка дозволяє автоматизувати облік діяльності на підприємстві. Дані форм ІС є автоматизованими, тому немає необхідності одні і ті ж дані вводити декілька раз. Інформаційна система полегшує роботу користувачу додатковими функціями такими, як пошук, сортування та фільтрування. Розроблена програма не потребує високих вимог до апаратного та загальносистемного забезпечення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?