Курсова робота «Розвиток маркетингу послуг в Україні: проблеми, перспективи», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 09.03.2011 19:18 · від Екатерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні засади маркетингу послуг 1.1. Сутність та класифікаційні характеристики маркетингу послуг 6 1.2. Організація маркетингу послуг та управління ним 14 1.3. Методики аналізу та оцінки послуг 20 Розділ 2 Стан теоретичних напрацювань з проблеми розвитку маркетингу послуг 28 Розділ 3 Перспективи розвитку маркетингу послуг в україні 3.1. Проблеми та напрямки розвитку маркетингу послуг в Україні 42 3.2. Прогресивні підходи щодо розвитку маркетингу в галузі страхових послуг 50 Висновки 57 Список використаних джерел

Висновок

В даній курсовій роботі було розглянуто сутність маркетингу послуг, характеристики послуг та особливі технології щодо організації та управління маркетингом послуг.

В розвиток маркетингу послуг вклад внесли вчені та бізнесмени багатьох країн. Вони представляють різні наукові школи, є прихильниками різних концепцій маркетингу послуг, але завдяки міжнародному співробітництву сьогодні можна розглядати маркетинг послуг як явище.

Особливо значні вклади були зроблені Ф. Котлером, Е. Гуммесоном, К Гренроосом, Е. Голубковим, Дж. Бейтсоном, М. Кляйнальтенкамп, М. Бітнером та іншими.

Серед сучасних дослідників цієї проблеми Х. Ворачек, І. Кірєєв, Н. Міронова, Х. Мефферт, А. Чєлєнков та інші.

Проаналізувавши та узагальнивши науково-економічну літературу з даного питання, можна зазначити, що у зв’язку з багатогранністю і широким спектром застосування загальноприйнятне визначення «послуга» остаточно так і сформовано. Визначення послуг, які використовуються в окремих галузях сфери обслуговування, несуть на собі відбиток специфіки того чи іншого виду професійної діяльності і не завжди відбивають особливості і характерні риси послуги як товару.

Не дивлячись на вже існуючу розробку фундаменту класифікації послуг в маркетингу, цей процес не можна вважати повністю завершеним. Хоча позитивним моментом є вступ України до СОТ, згідно з яким в Україні почав використовуватися єдиний Класифікатор послуг.

Маркетинг послуг все більше використовує нові підходи та концепції. Такі поняття як інтерактивне виробництво, інтерактивний маркетинг, маркетинг партнерських взаємовідносин мають на увазі участь споживача безпосередньо в процесі надання послуги.

Внутрішній, зовнішній та двосторонній маркетинг стають основою маркетингу, частиною стратегії фірми.

З точки зору маркетингу відносин стає очевидним, що маркетинг послуг не може бути відділений від процесу управління послугами.

Пристосування існуючих послуг до переваг споживачів, до активної конкуренції, до нових сегментів або до нового стилю життя є частиною стратегії під назвою кайзер, що означає постійне вдосконалення послуг, в якому приймає участь весь персонал.

Отримала власний розвиток в маркетингу концепція якості послуг, в той час як поняття ефективності послуг ще потребує доопрацювання.

Серед двох напрямків розвитку маркетингу послуг поширення набув напрям, за якого маркетинг послуг розглядається як самостійна дослідницька галузь, що привела до появи більшої спеціалізації, зокрема появи маркетингу різних видів послуг: маркетингу туристичних послуг, маркетингу фінансових послуг, маркетингу страхових послуг тощо.

Розвиток маркетингу послуг в Україні – самостійний перспективний напрям розвитку. Збільшення ролі сектору послуг стало можливим завдяки серйозним структурним зрушенням, які відбулися в українській економіці з 1990 року.

Сьогодні сфера послуг – найперспективніший напрям розвитку, який забезпечує більше половини темпів зростання ВВП.

Але наявним є існування ряду проблем, не досліджених напрямків та сфер. Дані проблеми необхідно вирішувати частково на державному рівні, частково на рівні підприємств окремих видів послуг, частково за допомогою УАМ.

Використання маркетингового інструментарію фірмою-виробником послуг – основа успішного розвитку, забезпечення конкурентних переваг та довготривала перспектива лояльності споживачів.

В роботі було розглянуто використання основного маркетингового інструментарію в таких перспективних сферах послуг, як електронна комерція, сфера освіти, платні медичні та фармацевтичні послуги, гральний бізнес.

Сфера страхування останнім часом розглядається як динамічна та перспективна сфера послуг.

Ринок страхових послуг України представлений великою кількість страхових компаній, кількість яких наближається до 300. Найвпливовішими серед них є НАСК «Оранта», «Страхові традиції», «Альфа Страхування», «QВЕ Україна», «Універсальна», «Еталон», ТАС, «Страхові традиції», «Провідна», «АХА Україна» та інші, які разом пропонують увесь перелік існуючих страхових послуг.

Комплекс страхового маркетингу включає позиціонування фірми, проведення комплексних маркетингових досліджень кон’юнктури ринку, сегментацію, розробку, покращення та надання різних видів послуг, формування цін на страхові послуги, стимулювання збуту тощо.

Маркетингові заходи фірм-страховиків ще не є ідеальними, але поступово вибудовуються в однин логічний ланцюжок.

Страхові компанії України найбільш використовують такі маркетингові заходи, як сегментування ринку, покращення сервісу, вдосконалення системи виплат, використання direct – продажів, активна реклама, яка останнім часом переключається з іміджевої на рекламу певного виду продукту, впровадження системи знижок та бонусів, як засіб стимулювання попиту.

Перспективними напрямками розвитку для українських страхових компаній є непрямі продажі, комбінація полісів, продаж страховки при наданні основної послуги, інтеграційні процеси страхових компаній та банків. Наведені напрямки вже реалізуються в таких СК як «ТАС», «Кий Авіа Гарант», «Оранта» за підтримки банку «НАДРА» та інших.

Маркетинг послуг – перспективна сфера для інвестування та розвитку.

Коментар модератора

теоретична робота

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?