Дипломна робота «Водні ресурси Дубенського району рівненської області», 2007 рік

З предмету Екологія · додано 04.03.2011 13:36 · від Марія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Природні умови Дубенського району 8 1.1. Рельєф 8 1.2. Клімат 10 1.3. Гідрографічна мережа 13 1.4. Ґрунти 16 1.5. Рослинний і тваринний світ 22 1.6. Негативні явища 23 1.7. Заповідні території 24 2. Характеристика виробничо-господарського комплексу 25 2.1. Характеристика промисловості 25 2.1.1. Дубенський м’ясокомбінат 26 2.1.2. Торфова промисловість 28 2.2. Сільське господарство району 29 2.2.1. Меліоративні системи 29 2.3. Населення 30 2.4. Використання водних ресурсів 33 3. Оцінка стану водних ресурсів 38 3.1. Характеристика стану басейну р.Іква 38 3.1.1. Загальні характеристики стану бассейну 38 3.1.2. Структура флористичної екосистеми басейну 44 3.1.3. Оцінка екологічної стійкості ландшафту(КЕСЛ) 48 3.2. Характеристика стану басейну р.Стубелка 50 3.3. Стан підземних вод району 52 4. Оцінка якості води 54 4.1. Оцінка якості води басейну р.Іква 55 4.2. Оцінка якості води басейну р.Стубелка 64 4.3. Оцінка якості питної води 65 5. Економічне обґрунтування використання водних ресурсів 69 6. Охорона праці 73 6.1. Розробка реалізаційних питань з охорони праці 73 6.2. Проектування заходів з виробничої санітарії 75 6.3. Проектування інженерних рішень і заходів безпеки при виконанні меліоративних робіт 81 6.4. Проектування пожежної профілактики 83 7. Природоохоронні заходи 86 Висновки 90 Список використаної літератури

Висновок

Водні ресурси є головним стримуючим фактором господарського розвитку. При вирішенні питань, пов’язаних з соціально-економічним розвитком, необхідно забезпечити раціональне й економне використання водних ресурсів, особливо у безводних і маловодних регіонах, де природні екосистеми найбільш чутливі до антропогенного навантаження. Водні ресурси розглядаються в комплексі з іншими природними ресурсами та у взаємозв’язку з природними умовами (гідрологічними, кліматичними, геологічними тощо). Насамперед перевагу необхідно надавати задоволенню потреб населення в питній воді і водозабезпечення населених пунктів.

Метою даного дипломного проекту була оцінка водних ресурсів Дубенського району в контексті стійкого розвитку.

Для проведення комплексної оцінки було зроблено детальну характеристику Дубенського району, його кліматичних умов, господарської діяльності, використання водних ресурсів, як поверхневих, так і підземних. Водні ресурси відносяться до басейнів двох річок - Іква та Стубелка.

На території району ведеться інтенсивна антропогенна діяльність, що призвело до значних змін ландшафтів та якості вод. Здійснюється забір великих об’ємів води споживачами, в основному промисловими об’єктами. Найбільшими водокористувачами є ВАТ "Дубноремтрансервіс", Мирогощанський аграрний коледж, ДКП "Комунальник", КВП ВКГ "Дубноводоканал" та Дубенський м’ясокомбінат. В результаті своєї діяльності вони у річки скидають великі об’єми стічних вод, переважно не доочищенні, так як очисне обладнання знаходиться в неналежному стані. Знезаражуючі установки в районі взагалі відсутні. Тут знаходяться також меліоративні осушувальні системи, дренажні води яких скидаються безпосередньо в річки, так як вони є річками-водоприймачами. В складі дренажних вод присутні такі речовини як магній, залізо загальне, азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний тощо.

Щодо господарської діяльності, то 50% земель в басейнах розорені, урбанізовані і тільки 25% площі району знаходяться під лісами.

При проведені оцінки екологічної стійкості ландшафтів(КЕСЛ) виявили, що майже вся територія басейнів нестабільна з яскраво вираженою нестабільністю, що пояснюється людським втручанням в екосистеми. Тільки в басейні притоки р.Іква Тартацька ландшафт – умовно стабільний.

Розглянули також стан підземних вод і виявили, що запаси води великі, але існує загроза забруднення підземних горизонтів нафтопродуктами, зокрема на пункті перекачки нафтопроводу "Дружба" в районі смт. Смига.

Щодо якості води в річках, то проведеною комплексною оцінкою в р.Іква та її притоці Людомирі ІУ клас якості води, стан перехідний, у інших притоках вода кращої якості ІІІ класу, стан – задовільний. Найкраща якість води в р.Стубелка – ІІ клас, стан - добрий. Це пов’язано з тим, що в басейні відсутні потенційні забруднювачі.

При економічних розрахунках встановили, що Дубенський м'ясомбінат завдає державі збитки за забруднення у розмірі майже 5000 грн. щорічно.

В цілому можна сказати, що в Дубенському районі ведеться інтенсивна антропогенна діяльність, яка призводить до корінних змін ландшафтів, поверхневих, підземних вод тощо.

Разом із тим природоохоронні заходи, що вживаються, за масштабами та ефективністю не забезпечують нейтралізації шкідливих впливів людини на навколишнє середовище. Обсяг коштів, що виділяються на зазначенні цілі, недостатній. Тому потрібно істотно збільшити затрати на природоохоронні заходи в масштабах підприємств, галузей та всього суспільного виробництва, причому ці заходи слід здійснювати комплексно відносно всіх джерел забруднення. Це потребує принципової зміни технологій ряду виробництв, удосконалення очисних споруд, переходу на нові види палива, переходу на біологічні заходи боротьби із шкідниками в сільському господарстві та інше. Приймаючи будь-які господарські рішення, потрібно виходити з пріоритетності підтримки необхідної якості навколишнього середовища як умови збереження життя та здоров’я людини. Необхідно розробити та прийняти державну екологічну програму.

Коментар модератора

Робота не містить посилань, проте має унікальні статистичні та дослідницькі дані по району

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?