Курсова робота «Оцінка міжнародної конкурентоспроможності корпорації «Avon Products Inc»», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 03.03.2011 10:17 · від NoFace · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Аналіз міжнародного конкурентного середовища підприємства «Avon Products Inc».6 Розділ 2. Визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства «Avon Products Inc» 13 Розділ 3. Основні напрями вдосконалення стратегії підприємства «Avon Products Inc.» в умовах конкурентної боротьби 22 Висновки та пропозиції 28 Додатки 31 Список використаних джерел

Висновок

Проведений аналіз ринку виявив потенційний попит на продукцію фірми «Avon Products Іnc.» і підтвердив необхідність розширення і збільшення обсягів випуску продукції в середньостроковій перспективі.
Позиція корпорації «Avon Products Іnc.» на світовому ринку косметики та парфумерії є стійкою. При аналізі ринку косметичних виробів автором було визначено основні конкурентні переваги корпорації «Avon Products Іnc.»: висока якість продукції, адаптація товару до соціалльно-економічнних особливостей національних ринкків, широка асортиментна лінія та ефективне стратегічне планування.
Найбільшими ризиками для фірми «Avon Products Іnc.» на світовому ринку є існуючі конкуренти та залежність індустрії від мінливих потреб споживачів. Ринок характеризується динамічним зростанням, що дає для корпорації можливість розширення ринку збуту.
«Avon Products Іnc.» використовує стратегією розширення ринку, яка направлена на збільшення попиту на продукцію підприємства за допомогою позиціонування переваг асортименту фірми (а не переваг марки), цінового лідерства, залучення нових покупців, збільшення інтенсивності споживання і т. д.
При розрахунку інтегрованого показника конкурентоспроможності було виявлено відхилення від базового показника, що свідчить про потребу удосконалення стратегічного розвитку компанії.
Коефіцієнт ефективності реклами в фірми «Avon Products Іnc.» вище встановленої норми (57,2%), що свідчить про економічну ефективність реклами і засобів стимулювання збуту. Проаналізувавши цей показник, можна зробити висновок, що продажі компанії «Avon Products Іnc.» залежать від реклами, як одного з головних джерел інформування потенційних споживачів.
В даній роботі автором було виконано комплексне порівняння фінансових результатів косметичних компаній «Avon Products Іnc.» та «Oriflame», з якого однозначно можна зробити висновок про конкурентну перевагу «Avon Products Іnc.» на світовому ринку косметики та парфумерії. Корпорація має стійке фінансове положення, ефективну комунікаційну політику, та гарний імідж. Доказом лідерства корпорації «Avon Products Іnc.» є також зростання прибутків та обсягів продаж продукції в умовах економічної кризи.
Для утримання стійкого положення та грунтуючись на поточних ринкових умовах корпорація «Avon Products Іnc.» повинна притримуватися стратегії широкої диференціації. Ця стратегія є доцільною для досягнення повноцінного задоволення потреб споживачів, оскільки потреби покупця дуже різноманітні. Для забезпечення ефективного охоплення ринку корпорація повинна виділяти не тільки загальні категорії, а й підкатегорії за різними характеристиками споживачів.
Оскільки головною характеристикою світового ринку косметики та парфумерії є високий рівень лояльності споживача та мінливість їх потреб, використання стратегії широкої диференціації мінімалізує вплив на корпорацію ризиків, що існують на світовому ринку косметики та парфумерії
До 2009 року корпорація уникала прямої конкурентної боротьби, використовуючи стратегію захоплення ринку. Однак уникнення прямого суперництва є неефективним в сучасних ринкових умовах. Для забезпечення лідерства на ринку потрібно поступово впроваджувати стратегію «переваги в витратах». Оскільки головним фактором, що вливає на споживача є співвідношення «ціна-якість». При умові збереження високої якості продукції перевага в ціні дасть корпорації абсолютне лідерство на ринку.
Головним завданням фірми є збереження іміджу корпорації, що використовує метод прямих продаж. Серед основних недоліків, що негативно впливають на імідж компанії є продаж продукції на вулицях міст, позитивно вплинуло б на конкурентоспроможність корпорації використання нішової стратегії, тобто розширення асортименту абсолютно унікальними товарами.
Автором пропонується корпорації «Avon Products Іnc.» одержати цінові переваги над конкурентами, шляхом виходу в короткостроковій перспективі на ринки дешевої робочої сили, та переваги за рахунок входу на нові ринки збуту. Актуальним є вихід на китайський ринок косметики та парфумерії. Цей потенціальний ринок збуту характеризується постійно зростаючими потребами споживачів та відсутністю сильних конкурентів (на ринку Китаю присутні тільки невеликі національні товаровиробники).
Корпорація повинна розробити програму, основним завданням якої є розрахунок оптимальних обсягів поставок продукції в регіони продаж. Це забезпечить для корпорації економію коштів на транспортування та зберігання товарів на складах.
Автор може запропонувати впровадження керівництвом корпорації «Avon Products Іnc.» програму систематизації продукції. Тобто на офіційних сайтах повинен зявитися спеціальний систематизований каталог, в якому продукція буде розбита по товарам з додатковою характеристикою. Наприклад, категорія «Помади» з повним переліком всієї продукції цієї категорії та особливими якісними характеристиками.
Оскільки корпорація є залежною від зовнішніх джерел фінансування, то актуальним для підвищення рентабельності діяльності «Avon Products Іnc.», є оптимізація структури капіталу шляхом управління величиною ефекту фінансового левериджу, яка являє собою таке співвідношення у використанні власного і позикового капіталу, при якому забезпечується найбільш ефективне співвідношення між коефіцієнтом рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали