Курсова робота «Вплив нерівномірності розвитку світової економіки на діяльність ТНК «Microsoft Corporation»», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 03.03.2011 10:14 · від NoFace · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Нерівномірність розвитку світової економіки 5 Розділ 2. Виробничо-економічна характеристика корпорації «Microsoft Corporation» 16 Розділ 3. Вплив нерівномірності еконономічного розвитку на діяльність корпорації «Microsoft Corporation» 29 Висновки та пропозиції 35 Додатки 38 Список використаних джерел 45

Висновок

Нерівномірність економічного розвитку є однією з основних тенденцій розвитку світової економічної системи. Нерівномірність економічного розвитку проявляється на всіх рівнях міжнародних економічних відносин: мікрорівень (рівень підприємства), мезорівень (рівень окремих галузей), макрорівень (на рівні національної економіки) та мегарівень (рівень світової економіки). Основними рушійними силами виникнення нерівномірності економічного розвитку є диформаційний характер прогресу окремих елементів систем у межах підприємств, галузей, сфер національної економіки, а також у масштабах світового господарства та його окремих регіонів.

Нерівномірність розвитку світової економічної системи являється закономірним результатом поглиблення міжнародного поділу праці, асиметричного процесу галузевого і територіального нагромадження капіталу та впливу економічних, технологічних, демографічних, природних та інших факторів. Відкритий в ХІХ ст. К. Марксом закон нерівномірності розвитку країн світу, наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. знайшов своє подальше втілення у вигляді закону нерівномірності соціально-економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації світогосподарських процесів.

Найпростішою формою дії закону є нерівномірність і стрибкоподібність розвитку окремих підприємств та галузей економіки. У свою чергу, асиметричність виражається у формі стрибкоподібного утворення монополістичних об'єднань усередині галузей, країн та транснаціональних компаній – у межах світового господарства і його регіонів.

Транснаціональні корпорації, які є монополістами в своїй галузі, отримають вигоди від нерівномірного розвитку економік різних країн світу та являються основними його рушійними силами, спричиняючи подальший розрив між країнами з високим рівнем розвитку (США, Японія, країни ЄС), країнами з перехідною економікою(наприклад, пострадянських країн, країни БРІКС) та країнами, що розвиваються (країни Африки та інші). Корпорації-монополісти характеризуються високим рівнем доходів, які зростають навіть в умовах економічної кризи, збільшенням обсягів активів корпорації, зростанням частки оборотних активів, які перевищують частку необоротних активів, що свідчить про зростаючий виробничий потенціал фірм, високими показниками ліквідності та платоспроможності, а також стійким фінансовим станом.

Яскравим прикладом ТНК є корпорація «Microsoft», дохід якої отримується за рахунок розробки, виробництва, ліцензування та підтримки широкого спектру програмних продуктів і послуг для різних типів обчислювальних пристроїв. Компанія «Microsoft» являється монополістом в даній галузі використовує стратегію диверсифікації, місією фірми є охоплення всіх продуктових рядів у сфері комп’ютерної техніки (виробництво та продаж комп’ютерів, ноутбуків, деталей та складових до всіх видів комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, антивірусні програми, ігри всіх видів складності), широко застосовує стратегію адаптації (тобто продукція адаптується до соціальних, економічних та інших особливостей певного регіону), що забезпечує корпорації «Microsoft» стабільне становище на ринку.

Як лідер на ринку програмного забезпечення, корпорація «Microsoft» отримує переваги та піддається негативному впливу нерівномірності економічного розвитку, як сталої тенденції існування світового господарства.

Для корпорації «Microsoft» нерівномірність економічного розвитку країн світу, в яких працює фірма дає можливість отримати максимальні переваги у виробничому процесі, зміцнити позиції на світовому ринку комп’ютерних технологій та розширити свої виробничі потужності. Корпорація «Microsoft» використовує країни, що розвиваються, як доступ до дешевої і якісної сировини та трудових ресурсів.

Країни з перехідною економікою, розглядаються корпорацією як малорозвинутий, але перспективний ринок збуту продукції, ринок дешевої сировини та робочої сили.

Нерівномірність економічного розвитку світової економіки вцілому та окремих підсистем, спричиняють дію ризиків на корпорацію, серед яких найнебезпечнішою є проблема розповсюдження неліцензійної продукції, що обумовлено низьким рівнем доходів населення.

Вирішення проблеми поширення неліцензійної продукції та збереження репутації корпорації «Microsoft» вимагає додаткових капіталовкладень. Автором пропонується створення спеціальнх програм, які б при виході в Інтернет з комп’ютера, на якому встановлено неліцензійне програмне забезпечення, блокували б роботу ПК. Дієвим може бути розроблення системи мотивації для продавців ноутбуків та комп’ютерів, які б контролювали програмне забезпечення ПК при їх придбанні.

Для мінімізації ризиків, які спричинені нестабільністю політичного та економічного середовища, слід застосувати стратегію товарної та географічної диверсифікації для задоволення потреб споживачів та метод фінансового важеля як засіб мінінізації дії фінансових ризиків на транснаціональну корпорацію.

Автор вважає доцільним поступову зміну моделі менеджменту, яку використовує корпорація «Microsoft» з американської на японську (довічного найму та жорсткого стимулювання/мотивації персоналу). Перехід від одної моделі до іншої повинен бути поступовий, але з урахуванням специфіки сфери діяльності корпорації, в якій трудові ресурси є найбільшою конкурентною перевагою, японська система менеджменту стане стійкою конкурентною перевагою на світовому ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали