Курсова робота «Економічний розвиток країн світу в умовах глобалізації, її проявів на різних рівнях МЕВ», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 01.03.2011 11:25 · від NoFace · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність та причини глобалізації 2. Прояв глобалізації на різних рівнях МЕВ 3. Наслідки глобалізації для України Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Під глобалізацією світового господарства розуміють процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через формування ТНК, впровадженні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей тощо.

У сучасному світі глобалізація справляє домінуючий вплив на розвиток будь-якої держави. З одного боку, через розповсюдження інновацій у сфері технологій і менеджменту, активний обмін товарами, послугами, інвестиціями вона сприяє підвищенню ефективності функціонування національних економік, а з іншого – посилює нерівномірність, асинхронність та диспропорційність розвитку.

Глобалізація – це об’єктивний процес планетарного масштабу, який має як прогресивні наслідки, так і негативні. До позитивних ми можемо віднести: поширення нових інформаційних технологій та пов’язаних з ними переваг (скорочення часу і витрат на трансакції, поліпшення умов праці та життя); перехід на ресурсозаощаджуючі технології; посилення уваги до важливих проблем людства та інші. Аналіз українського ринкового середовища показав, що вітчизняні економічні суб’єкти ще не готові до активної глобалізації ні за рівнем інтернаціональної підприємницької діяльності, ні за структурою товарної пропозиції, ні за якістю управлінських систем. Хоча в окремих галузях, досить глобалізованих сферах, наприклад сировинні галузі, Україна виступає хоча й нерівноправним але учасником світової глобалізації.

Вітчизняну економіку важко адаптувати до тенденцій та закономірностей світового господарства, через: по-перше, недосконалу структуру експортно-імпортних потоків, оскільки в експорті переважає сировинна група товарів, а в імпорті – кінцева продукція споживчого призначення, що не є економічно виправданим ; по-друге: невизначеність і непослідовність законодавства щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності; по-третє: високі податки на експортно-імпортну продукцію з огляду на кон’юнктуру світових ринків щодо окремих видів продукції. Як результат Україна має невисокі відносні обсяги зовнішньої торгівлі, навіть порівняно з постсоціалістичними країнами.

Говорячи про Україну як нову велику європейську державу, яка прагне відновити своє місце в Європі, історичним імперативом XXI століття для України є і залишається реінтеграція з Європою і глобальна інтеграція в світові структури, але не як «бідного родича» нового глобального світу, а рівноправного члена світового співтовариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення