Курсова робота «Напрями підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.02.2011 15:45 · від Alex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 1.1. Сутність та види ефективності діяльності підприємства 1.2. Фактори, що впливають на ефективність діяльності підприємства 1.3. Методика оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Висновки до розділу 1 Розділ 2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ват «спецагролісмаш» 2.1. PEST, SWOT-аналіз підприємства 2.2. Оцінка постачальників та покупців підприємства 2.3. Конкурентна оцінка підприємства Висновки до розділу 2 Розділ 3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства ват «спецагролісмаш» 3.1. Загальна характеристика підприємства 3.2. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства 3.3. Напрямки, форми та засоби підвищення ефективності діяльності підприємства Висновки до розділу 3 Розділ 4. Стратегія розвитку підприємства ват «спецагролісмаш» 4.1. Оптимізація напрямів розвитку підприємства 4.2. Бізнес-план реалізації проекту розвитку підприємства Висновки до розділу 4 Висновки Література

Висновок

Дослідження показали, що фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток.

Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, що характеризують проміжні й кінцеві результати виробництва напідприємстві. Формами прояву економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти: зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, що виготовляється, збільшення прибутку, зниження матеріаломісткості, фондомісткості, трудомісткості продукції тощо.

Класифікацію чинників зростання ефективності (продуктивності) виробничо-економічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за трьома ознаками: 1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 2) напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяльності); 3) місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю).

При аналізі ефективності господарської діяльності за показниками фінансової звітності ставлять такі основні завдання: вивчити обсяг і структуру абсолютної величини чистого прибутку підприємства; визначити показники відносної прибутковості або рентабельності, котрі можна поділити на дві групи: показники прибутковості вкладених коштів (ресурсів) у підприємницьку діяльність (активи підприємства) та прибутковості понесених підприємством витрат в процесі господарювання.

Зробивши аналіз основних показників рентабельності господарської діяльності можна дійти висновків, про загальні низькі рівні як рентабельності виробничої діяльності, так і рентабельності використання власних активів. Аналіз використання основних фондів показав, що ефективність використання основних засобів має тенденцію до зниження, особливо у 2007році.

Проект ВАТ «Спецагролісмаш» передбачає випуск наступних видів продукції: клеєних дерев’яних щитів, дерев’яного брусу різних параметрів, дошок різних параметрів, інших видів продукції (супутня продукція - дерев’яна тара різних розмірів, побутові вироби з деревини і т.п.). В процесі реалізації проекту з покращенням фінансового стану підприємства планується відпрацювати варіанти впровадження в деревообробне виробництво технологій виготовлення паркету.

Даний проект є дуже прибутковим, про що свідчать показники, розраховані у фінансовому аналізі.

Теперішня вартість проекту становить 7455369,4 грн., тобто на таку суму доходи від інвестиційного проекту, приведені на початок реалізації цього проекту перебільшують витрати на даний проект, приведені на той самий час. Вигоди за проектом в 9,51 раз перевищують витрати. Внутрішня норма доходності – 103% при ставці дисконтування у 10%. Дана ставка перевищує дисконтну, що свідчить про те, що проект є прибутковим. А різниця 103%-10%=93% показує запас міцності даного інвестиційного проекту. Даний проект розрахований на 8 років, а окупиться він вже через 1,02 роки, що гарантує значну прибутковість.

В цілому, вкладення коштів в даний інвестиційний проект є дуже ефективним, тому що в результаті його реалізації буде отримано прибуток досить великий порівняно з витратами, що дасть змогу підприємству покрити збитки та покращити свій фінансовий стан, а згодом вийти на запланований рівень рентабельності.

Коментар модератора

60 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?