Курсова робота «Облік матеріалів, переданих в переробку ( на прикладі ВАТ «Крок»)», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 24.02.2011 15:38 · від Alex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку матеріалів, переданих в переробку 1.1. Економічний зміст матеріалів, переданих в переробку 1.2. Правове регулювання організації та обліку операцій з перероблення матеріалів 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ват “крок” 2.1. Виробничо-економічна характеристика ВАТ “Крок” 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Аналіз активів і пасивів підприємства Розділ 3. Сучасний стан обліку матеріалів, переданих в переробку (давальницької сировини) на ват “крок” 3.1. Документування господарських операцій з обліку матеріалів, переданих в переробку 3.2. Фінансовий облік операцій з матеріалами, переданими в переробку 3.3. Податковий облік операцій з матеріалами, переданими в переробку 3.4. Управлінський облік операцій з матеріалами, переданими в переробку Розділ 4. Шляхи удосконалення організації, обліку і контролю операцій з матеріалами, переданими в переробку у ват «крок» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Результати проведеного дослідження свідчать, що з ринковою трансформацією України все більшою популярністю користується схема переробки матеріалів іншими юридичними особами на давальницьких умовах. Це пов’язано з тим, що підприємства, що не мають відповідних технологічних потужностей для виробництва необхідної їм продукції, нерідко використовують схему переробки сировини на давальницьких умовах.

В таких умовах важливим є удосконалення обліку та контролю операцій з матеріалами, переданими в переробку на вітчизняних підприємствах. В результаті вивчення актуальних питань організації і методики обліку операцій з матеріалами, переданими в переробку можна зробити наступні висновки:

1. Відповідно до п. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV переробкою є використання однієї речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова річ. Одна з таких послуг - переробка матеріалів, які передані одним підприємством (замовником) іншому (виконавцю). При цьому, такі операції в практиці вітчизняних підприємств прийнято називати операціями з давальницькою сировиною.

2. До операцій переробки давальницької сировини відносяться операції з постачання для наступної переробки (обробки, збагачення або використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також кількості операцій з переробки цієї сировини) для одержання готової продукції за відповідну плату.

3. Практична реалізація операцій з матеріалами, переданими в переробку здійснюється на підставі застосування певних правових норм, закріплених в міжнародних та національних нормативних документах.

4. В процесі дослідження були поставлені дискусійні питання, пов’язані з веденням операцій з матеріалами, переданими в переробку, серед яких слід виділити проблему обліку в замовника отриманої в результаті переробки готової продукції. Зокрема, дотепер залишається актуальним питання про те, чим все-таки займається замовник, що виготовляє й реалізує продукцію з давальницької сировини: торгівлею чи виробництвом.

5. Дослідження показали, що об’єкт дослідження питань обліку і аудиту операцій з давальницькою сировиною є взуттєве підприємство – ВАТ “Крок”, є прибутковим та рентабельним. При чому в 2009 році чистий прибуток підприємства збільшився на 77,9% порівняно з 2007роком. ВАТ”Крок” постійно нарощує обсяги виробництва, про що свідчить збільшення показника валової продукції, особливо в 2009році. Із зростанням обсягів виробництва збільшилась середньооблікова чисельність працівників підприємства і в 2009 році становила 547 чол, що на 90 чол. більше рівня 2007року. Негативною тенденцією є загальне зниження рентабельності господарської діяльності (в першу чергу за рахунок збільшення собівартості продукції). В 2009році цей показник зменшився на 35,6% порівняно з базовим 2007роком.

6. Оприбуткування, зберігання та витрачання матеріалів, переданих в переробку здійснюється на підставі супровідних документів, до яких належать транспортні, сертифікат якості, специфікація, страховий поліс, техдокументація на продукцію технічного призначення, інші документи, передбачені контрактом.

7. Аналітичний облік матеріалів, переданих в переробку (давальницької сировини й матеріалів) ведеться по замовниках, видах сировини й матеріалів і по місцях їхнього зберігання або переробки. Облік витрат по переробці або доробці давальницької сировини ведеться на рахунку 23 «Виробництво» (за винятком вартості давальницької сировини замовників). У замовника вартість давальницької сировини, переданої в переробку на сторону, відображається по дебету субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку» із кредиту субрахунку 201 «Сировина й матеріали».

8. Визначено, що відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною має свої особливості в залежності від умов оплати виробничих послуг. Зокрема, в роботі досліджено такі умови давальницьких контрактів, як оплата: грошовими коштами; частиною сировини; частиною виготовленої продукції.

9. Дослідження ведення операцій з давальницькою сировиною вітчизняними підприємствами, зокрема ВАТ “Крок” переконливо свідчать, що існують значні проблеми та ускладнення у оформленні та обліку даних операцій як на території України, так і у зовнішньоекономічних відносинах. В роботі розроблено ряд заходів по спрощенню оформлення давальницьких операцій в сучасних умовах.

11. В комплексі заходів по вирішенню складної проблеми щодо оптимізації ведення та бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною одним з головних на ВАТ “Крок” є комплексна автоматизація обліку з використанням комп’ютерної програми 1С:Бухгалтерія. В роботі здійснено відображення деяких операцій в програмі 1С:Бухгалтерія, та визначено позитивні сторони автоматизованого обліку матеріалів, переданих в переробку.

Коментар модератора

73 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?