Курсова робота «Порядок нарахування та облік зносу (амортизації) необоротних активів підприємства (на матеріалах ВАТ «ОВРУЦЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»)», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 24.02.2011 15:33 · від Alex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку зносу (амортизації) необоротних активів підприємства 1.1. Економічний зміст необоротних активів та обліку їх зносу (амортизації) 1.2. Правове регулювання нарахування і обліку зносу (амортизації) необоротних активів 1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ват «овруцький молочно-консервний комбінат» 2.1. Виробничо-економічна характеристика підприємства 2.2. Організація обліку на підприємстві 2.3. Аналіз активів і пасивів підприємства Розділ 3. Сучасний стан нарахування та обліку зносу (амортизації) необоротних активів ват «овруцький молочноконсервний комбінат» 3.1. Документування операцій з нарахування та зносу (амортизації) необоротних активів на підприємстві 3.2. Нарахування та облік зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві 3.3. Нарахування та облік зносу (амортизації) нематеріальних активів на підприємстві 3.4. Податковий облік зносу (амортизації) основних засобів як найважливішої складової необоротних активів Розділ 4. Шляхи удосконалення організації нарахування та обліку зносу (амортизації) необоротних активів ват «овруцький молочноконсервний комбінат» Висновки Список використаної літератури

Висновок

За результатами проведеного дослідження порядку нарахування та обліку зносу (амортизації) необоротних активів підприємства можна зробити наступні висновки:
1. При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формі. За економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та оборотні активи.
2. Підприємство отримує необоротні активи шляхом їх придбання або виробництва, контролює та одержує майбутні вигоди, які очікується одержати від використання цих ресурсів. Кожен із активів сприяє надходженню економічних вигод на підприємство, тому важливою умовою є утримання їх на підприємстві в належному стані.
3. Необоротні активи під час їхнього перебування та експлуатації в установі зазнають зносу. Знос являє собою комплексний показник, що відбиває ступінь умовного оцінювання та фізичного спрацювання довгострокових активів суб’єкта господарювання. Облік зносу необоротних активів як одна з невід’ємних складових обліку неодмінно потребує організації.
4. В більшості випадків, в існуючій навчальній літературі відбувається копіювання нормативної бази з питань організації нарахування і обліку зносу (амортизації) необоротних активів суб’єктів господарювання з подальшим коментарем авторів, а питанням удосконалення обліку таких операцій приділяється недостатньо уваги.
5. Як показав аналіз, ВАТ “Овруцький молочноконсервний комбінат” веде свою виробничо-господарську діяльність ефективно та прибутково. В 2009 році дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства склав 26601,10тис. грн., що на 177,92% більше, ніж в базовому 2007 році. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції збільшився в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 14729,50 тис. грн., що становить 23540,80 тис. грн. Валовий прибуток в 2009 році склав 4900,80 тис. грн, або 90,03% від базового 2007 року. Чистий прибуток підприємства збільшився в 2009 році на 72,57%, що відображає прибутковість та перспективність діяльності фірми.
6. Основою удосконалення бухгалтерського обліку ВАТ «ОМК» є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва.
7. За результатами проведеного аналізу активів і пасивів визначено, що в структурі необоротних активів підприємства найбільшу питому вагу посідають саме основні засоби, а тому розглянуто питання документування операцій з нарахування та зносу (амортизації) саме основних засобів ВАТ «ОМК».
8. Основні засоби підприємства в процесі їх використання піддаються спрацюванню (зношенню). Тому одним з головних завдань обліку є створення економічних передумов для ефективного використання різних груп основних засобів та їх відтворення. Відтворення основних засобів відбувається шляхом періодичних амортизаційних відрахувань.
9. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
10. Особливістю нарахування амортизації на нематеріальні активи є те, що за чинним українським законодавством на нематеріальні активи, вартість яких не зменшується в процесі їх використання, амортизація не нараховується. До таких нематеріальних активів відносять: гудвіл, «ноу-хау», товарний знак тощо.
На досліджуваному підприємстві ВАТ «ОМК» облік амортизації основних засобів не автоматизовано. З економічної точки зору обгрунтованими були б витрати на придбання програми для автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів та їх амортизації.

Коментар модератора

66 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення