Курсова робота «Оцінка використання рухомого складу підприємства.»

З предмету Статистика · додано 22.02.2011 19:57 · від Маргарита Реброва · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1.Збір статистичної інформації 6 3.1. План статистичного спостереження 6 3.1.1. Програмна частина 6 3.1.2. Організаційна частина 6 3.2. Результати статистичного спостереження 7 2. Зведення та групування статистичних даних 8 3.1. Статистичні зведення 8 3.2. Статистичні групування 9 3.2.1. Типологічне групування 9 3.2.2. Структурне групування 10 3.2.3. Аналітичне групування 11 3. Обробка зібраних статистичних даних 12 3.1. Визначення відносних величин 12 3.1.1. Відносна величина динаміки 12 3.1.2. Відносна величина структури 14 3.1.3. Відносна величина координації 15 3.2. Середні величини та показники варіацій 16 3.2.1. Середня арифметична зважена 16 3.2.2. Показники варіації 17 3.3. Структурні середні 19 3.3.1. Мода 19 3.3.2. Медіана 20 3.4. Показники, що характеризують ряди розподілу 21 3.4.1. Коефіцієнт асиметрії 21 3.4.2. Коефіцієнт ексцесу 22 3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 23 3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 24 3.6.1. Показники ряду динаміки 24 3.6.2. Середні показники ряду динаміки 28 3.7. Визначення трендових рівнянь 29 3.8. Виявлення взаємозв’язку між результативною та факторною ознаками 31 3.8.1. Метод аналітичних групувань 31 3.8.2. Метод регресії та кореляції 34 Аналіз отриманих результатів та висновки 37 Список літератури 38

Висновок

3.9Аналіз отриманих результатів та висновки

Було проведено одноразове вибіркове статистичне спостереження на основі тижневого звіту ВАТ “АТАСС-БОРИСПІЛЬ»

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку використання рухомого складу підприємства. З 149 наявних автомобілів було проведено безповторну вибірку в 22 автомобілів.

Було виконано зведення, в яких відображено впорядкування статистичних даних. Це зведення по потужності, марці автомобіля та часу роботи за 8 днів; зведення по часу роботи за кожен день з 01.09.2010. по 08.09.2010.

В процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – потужності та часу роботи,та по атрибутивній ознаці-марка автомобіля, побудовані гістограми,полігон та графіки по результатах групування.

Було визначено відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиць зведення.

При визначенні середніх показників та показників варіації було розраховано для:

1) потужності:

• середня арифметична = 1,85 літрів

• модальне значення Мо = 2,35 літри

• медіанне значення Ме = 1,72 літри

• розмах варіації R = 1,3 літри

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього  = 0,424літри

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення =0,4148164 літри

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті (дисперсія)

2= 0,1721 літри

2) час роботи:

• середня арифметична = 94,78 годин

• модальне значення Мо = 92,04 годин

• медіанне значення Ме = 94,64 годин

• розмах варіації R = 26 годин

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього  = 4,8564 годин

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення =26,699621 годин

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті

2= 712,86976 годин

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено, що крива розподілу для:

1. потужність має лівосторонню асиметрію і туповершинна.

2. час роботи має правосторонню асиметрію і туповершинна.

За результатами обробки рядів динаміки (денного пробігу та кількості їздок) розраховано, що:

• середній час роботи автомобілів в період 01 – 08 вересня 2010 року становила 260,25 годин;

• середній приріст – 20 годин;

• середній темп росту - 100,3%;

• середній темп приросту склав 0,3%.

Взаємозв’язок між факторною ознакою – потужністю та результативною ознакою – час роботи носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт r=0,13 то вказує на те, що зв’язок пропорційний, тобто із збільшенням потужності час роботи автомобілів збільшується.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?