Курсова робота «Оцінка використання основних виробничих фондів.»

З предмету Статистика · додано 22.02.2011 19:54 · від Маргарита Реброва · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Збір статистичної інформації 1.1. План статистичного спостереження 6 1.2. Результати статистичного спостереження 8 Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних 2.1. Статистичне зведення 9 2.2. Статистичне групування 11 Розділ 3. Обробка зібраних статистичних даних 3.1. Визначення відносних величин 19 3.2. Середні величини та показники варіації 26 3.3. Структурні середні (мода, медіана) 32 3.4. Показники, що характеризують ряди розподілу 34 3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 38 3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 39 3.7. Визначення Трендових рівнянь 46 3.8. Виявлення взаємозв’язку між факторною та результативною ознаками 47 3.9. Аналіз отриманих результатів, висновки 55 Список використаної літератури

Висновок

Під час виконання курсової роботи було виконано оцінку використання основних виробничих фондів. З 169 наявних автомобілів було проведено безповторну вибірку в 26 автомобілів.

Було виконано 2 зведення, в яких відображено впорядкування статистичних даних. Це зведення по терміну експлуатації, денному пробігу та кількості їздок за 6 днів; зведення по денному пробігу та кількості їздок за кожен день з 01.10.2010. по 06.10.2010.

В процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – терміну експлуатації, денному пробігу та кількості їздок, побудовані гістограми та графіки по результатах групування.

Було визначено відносні величини динаміки, структури та координації за даними таблиць зведення.

При визначенні середніх показників та показників варіації було розраховано для:

1) терміну експлуатації:

• середня арифметична = 7 років

• модальне значення Мо = 0 років

• медіанне значення Ме = 6,5 років

• розмах варіації R = 12 років

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього  = 3 роки

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення =3,32 роки

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті

2= 11 років

2) денний пробіг:

• середня арифметична = 472,25 км

• модальне значення Мо = 0 км

• медіанне значення Ме = 478,05 км

• розмах варіації R = 182 км

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього  = 48,7 км

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення

 = 279,14 км

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті 2= 77917,29 км

3) кількість їздок:

• середня арифметична = 31

• модальне значення Мо = 32 їздки

• медіанне значення Ме = 28 їздок

• розмах варіації R = 34 їздки

• середнє відхилення індивідуальних значень від середнього  = 10 їздок

• квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення =10,9 їздок

• відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті

2= 118 їздок

За результатами дослідження рядів розподілу було встановлено, що крива розподілу для:

1. термін експлуатації має правосторонню асиметрію і туповершинна.

2. терміну експлуатації має лівосторонню асиметрію і туповершинна.

3. доходу має правосторонню асиметрію і туповершинна.

Розповсюджуючи методом прямого переносу отримані дані вибіркового спостереження на вибіркову сукупність, обчислили, що загальний денний пробіг за звітний період для даного АТП становить 12314км та кількість їздок 818.

За результатами обробки рядів динаміки (денного пробігу та кількості їздок) розраховано, що:

• середній денний пробіг та кількість їздок автомобілів в період 15 – 22 лютого 2010 року становила 2052,3 км та 136,3 їздки;

• середній приріст – 10,2 км та 2,6 їздки;

• середній темп росту - 1,022 та 1,13;

• середній темп приросту склав 2,2% та 13%.

Взаємозв’язок між факторною ознакою – терміном експлуатації та результативною ознакою – денний пробіг носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт r=111,9, то зв’язок між ознаками сильний, і напрямок зв’язку прямий.

Взаємозв’язок між факторною ознакою – терміном експлуатації та результативною ознакою – кількістю їздок носить лінійний характер. Оскільки коефіцієнт r=145,37, то зв’язок між ознаками сильний, і напрямок зв’язку прямий.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?