Курсова робота «JK-тригер за структурою MS з різнополярним керуванням на елементах КМОН логіки», 2006 рік

З предмету Комп'ютери · додано 20.02.2011 21:17 · від КОСТЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Розрахунок параметрів цифрового ключа 5 1.1. Теоретичні відомості 5 1.2. Вибір транзистора 6 1.3. Визначення розміру колекторного струму насичення 7 1.4. Розрахунок опору колекторного резистора 7 1.5. Розрахунок опору резистора в ланцюзі бази 9 1.6. Розрахунок часу вмикання і вимикання цифрового ключа 10 1.7. Висновки 14 2. Реалізація логічної функції 15 2.1. Теоретичні відомості 15 2.2. Логічний елемент КМОН 17 2.3. Синтез базового логічного елемента КМОН 19 2.4. Реалізація логічної функції 22 2.5. Висновки 24 3. Синтез тригерної комірки 25 3.1. Теоретичні відомості 25 3.2. Синхронний JK–тригер M-S структури з різнополярним керуванням 26 3.3. Синтез тригерної комірки на базі даного JK-тригера 28 3.4. Синтез стандартного D-тригера на основі нестандартної тригерної комірки 30 3.5. Висновки 31 Висновки 32 Список використаних джерел 33 Додатки 35 Додаток А 36 Додаток Б 37 Додаток В 38 Додаток Г 39 Додаток Д 40 Додаток Ж 41 Додаток З 42 Додаток К 43 Додаток Л 44 Додаток М 45

Висновок

Було закріплено теоретичний матеріал з дисципліни та набуто практичних навичок з розробки електричного та розрахунку транзисторного ключа, схемного проектування типового найпростішого вузла цифрового пристрою, опанування сучасними програмними засобами для моделювання аналогових і цифрових схем, а також набуто навички аналізу і синтезу відносно нескладних аналогових і цифрових схем.

У першій частині даного курсового проекту розраховано найпростіший транзисторний ключ з напругою живлення 4В, споживаною потужністю 38мВт, технологічним допуском 10%, коефіцієнтом розгалуження по виходу 4, ємністю навантаження 7 пФ. Даний транзисторний ключ промодельовано в програмі MicroCap 8. Для розрахунку було обрано транзистор 2Т3115А2, параметри якого повністю відповідають заданим.

У другій частині курсового проекту здійснено вибір відповідної серії мікросхеми заданого логічного елементу, який реалізує функцію І-НІ, та має коефіцієнт об’єднання по входу – 4, коефіцієнт розгалуження – 20, час затримки – 3 нс для синтезу тригерної схеми. Були приведені основні характеристики логічного елементу КМОН-типу, згідно із завданням. Було мінімізовано і приведено до базису І-НІ логічну функцію задану таблицею. На основі мінімізації побудовано принципову схему на вибраних ЛЕ для реалізації логічної функції.

У третій частині курсового проекту було синтезовано тригерну схему згідно з таблицею переходів, заданою в індивідуальному завданні. Для синтезу обрано синхронний JK-тригер MS-структури з різнополярним керуванням. Проведено синтез стандартного D тригера на основі нестандартної тригерної комірки. Після побудови схем було проведено їх моделювання в програмному пакеті MicroCap 8. В результаті отримано часові діаграми перемикань схем, які повністю відтворюють роботу обох схем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?