Дипломна робота «Програмно-апаратна реалізація нечітких автоматів», 2010 рік

З предмету Комп'ютери · додано 21.02.2011 12:29 · від КОСТЯ · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 9 1. Техніко-економічне обгрунтування 10 1.1. Суть проблеми, що виникла в даний час 10 1.2. Напрямки подальшого удосконалення технологій 13 1.3. Вибір та обґрунтування аналога 14 1.4. Розробка технічних вимог до розробки 16 1.5. Прогнозування попиту на розробку 16 1.6. Прогноз цінової політики на новий програмний продукт та аналіз ринку 17 1.7. Розрахунок капітальних вкладень та експлуатаційних витрат 19 1.7.1. Прогнозування собівартості нової розробки 19 1.7.2. Прогнозування величини капітальних вкладень при розробці продукту 19 1.7.3. Розрахунок величини експлуатаційних витрат 20 1.8. Техніко-економічне обґрунтування вибору оптимального варіанту вирішення поставленої задачі 21 2. Спеціальна частина 25 2.1. Синтез систем керування на основі нечіткої логіки 25 2.1.1. Математичний апарат нечіткої логіки 26 2.1.2. Формалізація поняття нечіткого алгоритму 32 2.1.3. Синтез нечіткого контролера з можливістю навчання 33 2.1.4. Представлення нечіткого алгоритму у вигляді графа 37 2.2. Програмно-апаратна реалізація нечіткої логіки в Microsoft Robotics Studio 38 2.2.1. Опис поведінки системи 40 2.2.2. Програмна реалізація поставленого завдання 41 2.2.2. 1 Технологія Concurrency & Coordination Runtime 41 2.2.2. 2 Мова візуального програмування – Visual Programming Language 45 2.2.3. Моделювання роботи 51 3. Економічна частина 54 3.1. Кошторис витрат на розробку продукту 54 3.1.1. Витрати на основну заробітну плату 55 3.1.2. Додаткова заробітна плата 56 3.1.3. Нарахування на заробітну плату 56 3.1.4. Амортизація персонального комп’ютера 56 3.1.5. Витрати на матеріали 57 3.1.6. Витрати на силову електроенергію 57 3.1.7. Інші витрати 58 3.1.8. Загальні витрати на розробку продукту 58 3.2. Розрахунок виробничої собівартості матеріального носія з програмним продуктом 58 3.2.1. Витрати на силову електроенергію 58 3.2.2. Витрати на основну заробітну плату оператора 59 3.2.3. Витрати на додаткову заробітну плату оператора 60 3.2.4. Нарахування на заробітну плату оператора 60 3.2.5. Витрати на інтелектуальну власність 60 3.2.6. Розрахунок виробничої собівартості матеріального носія з програмним продуктом 61 3.3. Розрахунок ціни реалізації матеріального носія з записаним програмним продуктом 61 3.4. Розрахунок чистого прибутку 62 3.5. Розрахунок терміну окупності витрат 62 3.6. Розрахунок експлуатаційних витрат споживача при використанні нового програмного продукту 63 3.6.1. Розрахунок заробітної плати обслуговуючого персоналу користувача 63 3.6.2. Додаткова заробітна плата обслуговуючого персоналу 63 3.6.3. Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу 63 3.6.4. Амортизаційні відрахування 64 3.6.5. Інші витрати 64 3.6.6. Експлуатаційні витрати для нової продукції 64 3.7. Розрахунок обсягу роботи, який може бути виконаний з застосуванням нового програмного продукту 65 3.8. Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження нової розробки 66 3.9. Розрахунок для споживача економічного ефекту на ціні від придбання нового програмного продукту 66 4. Безпека життєдіяльності 68 4.1. Розвиток професійно зумовлених захворювань користувачів ЕОМ 68 4.1.1. Несприятливі фактори, що впливають на користувача ЕОМ 68 4.1.2. Причини виникнення професійних захворювань користувачів 70 4.1.2. 1 Короткозорість 71 4.1.2. 2 Синдром сухого ока 73 4.1.2. 3 Остеохондроз 74 4.1.2. 4 Тунельний синдром 75 4.2. Методи вивчення захворюваності, пов’язаної з професією 78 4.3. Розрахунок природного освітлення 80 Висновки 87 Література 89 Додатки

Висновок

В результаті виконання магістерської дипломної роботи було розроблено нечітку систему на прикладі мобільного робота для виконання поставленого завдання. Для розробки програмного забезпечення було використано такі мови програмування як Visual Programming Language та C#. Здійснено моделювання роботи робототехнічного пристрою в середовищі візуального моделювання Visual Simulation Environment.

Було встановлено, що нечіткі системи мають ряд переваг порівнянно з іншими:

• можливість оперувати вхідними даними, заданими нечітко: наприклад, що безупинно змінюються в часі значення (динамічні задачі), значення, що неможливо задати однозначно (результати статистичних опитувань, рекламні компанії і т.д.);

• можливість нечіткої формалізації критеріїв оцінки і порівняння: оперування критеріями «більшість», «можливе», «переважно» і т.д.;

• можливість проведення якісних оцінок як вхідних даних, так і виведених результатів: ви оперуєте не тільки власне значеннями даних, але їхнім ступенем вірогідності (не плутати з імовірністю!) і її розподілом;

• можливість проведення швидкого моделювання складних динамічних систем і їхній порівняльний аналіз із заданим ступенем точності: оперуючи принципами поведінки системи, описаними fuzzy-методами, ви по-перше, не витрачаєте багато часу на з'ясування точних значень змінних і складання рівнянь, що їх описують, по-друге, можете оцінити різні варіанти вихідних значень.

Техніко-економічне обгрунтування підтвердило технічну, організаційну, соціальну та економічну доцільність і актуальність нової розробки. В економічній частині розраховано: кошторис витрат на розробку нової продукції – 11261,29 грн.; вартість розробленої продукції, що складає 561,41 грн.; чистий прибуток, що отримуватиме розробник – 8500,79 грн./рік; експлуатаційні витрати становитимуть 5763,7 грн./рік; економічний ефект від впровадження цієї розробки на виробництві дорівнює 924,3 грн./рік;

У розділі безпики життєдіяльності описано розвиток професійно зумовлених захворювань користувачів ЕОМ та методи їх дослудження. Проведено розрахунок природнодного освітлення в приміщенні з ЕОМ площею 288. Розраховано коефіцієнт природного освітлення та встановлено, що він відпвідає нормованому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?