Курсова робота «Особливості діяльності підприємств з іноземними інвестиціями (на прикладі приватного орендного сільськогосподарського підприємства ім. «Щорса»)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.02.2011 21:22 · від TOROS · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Основи іноземних інвестицій та їх ефективність залучення у вітчизняні підприємства 1.1. Поняття, зміст іноземних інвестицій та інвестиційної діяльності 1.2. Інвестиційний клімат в Україні для залучення іноземних інвестицій 1.3. Ефективність іноземних інвестицій для зарубіжного інвестора і вітчизняних підприємств Розділ іі. Фінансово-економічний аналіз діяльності посп ім. «щорса» з іноземними інвестиціями 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПОСП ім. «Щорса» 2.2. Інвестиційна привабливість ПОСП ім. «Щорса» 2.3. Аналіз ефективності використання іноземних інвестицій на ПОСП ім. «Щорса» Розділ ііі. Шляхи підвищення ефективності використання іноземних інвестицій на посп ім. «щорса» 3.1. Підвищення інвестиційної привабливості ПОСП ім. «Щорса» 3.2. Ефективність вирощування ярого ріпака на ПОСП ім. «Щорса» Висновки Список літератури

Висновок

Зацікавленість України у збільшенні надходжень іноземних інвестицій втілюється у цілеспрямованих заходах щодо поліпшення інвестиційного клімату. Моделювання інвестиційного клімату країною, що приймає інвестиції, має виняткове значення для створення ефективного механізму залучення та використання іноземного капіталу.

По-перше, це поглиблює оцінку загальної економічної ситуації в країні. По-друге, дає системне уявлення про мотивацію поведінки іноземного партнера. По-третє, віддзеркалює напрямки впливу на іноземного партнера.

Отже, у ході написання даної роботи були розглянуті теоретичні основи іноземних інвестицій та їх ефективність залучення у вітчизняні підприємства, проведений фінансово-економічний аналіз діяльності ПОСП ім. «Щорса» та запропоновані шляхи підвищення ефективності використання іноземних інвестицій на підприємстві, які може вжити господарюючий суб’єкт для покращання своєї фінансово-господарської діяльності.

У теоретичній частині роботи ми розглянули основні поняття іноземних інвестицій та інвестиційної діяльності, також проаналізували інвестиційний клімат в Україні для залучення іноземних інвестицій. Необхідно зазначити, що політика держави по відношенню до інвесторів повинна орієнтуватися в стратегічному плані на створення загальноекономічних умов їхньої діяльності, а в тактичному – на використання прямих інструментів державної підтримки.

У практичній частині роботи було безпосередньо розглянуто організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства, також встановлено інвестиційну привабливість підприємства та аналіз ефективності використання іноземних інвестицій на підприємстві. Об’єктом аналізу ми обрали ПОСП ім. «Щорса».

Під час дослідження інвестиційної привабливості ПОСП ім. «Щорса», було показано, що матеріальна привабливість підприємства є його інфраструктура та основні фонди, великий комплекс ангарів для зберігання техніки, зернових культур, фуражного зерна, насіння та іншого, що так і манять іноземних інвесторів. Також ПОСП ім. «Щорса» має в своєму розпорядженні 620 га та 2500 га орендованої землі.

В сході детальнішого аналізу ПОСП ім. «Щорса» ми отримали не дуже втішні результати. Як видно з таблиці 2.1.1. обсяг основних виробничих засобів на підприємстві за період з 2005 року по 2006 рік зменшується на 181337 грн. (53,3%). Також спостерігається зменшення обсягу оборотних коштів на 98488 грн. (72,5%).

Зменшується обсяг реалізованої продукції на 822500 грн. (68,4%), що прямо пропорційно впливає на продуктивність праці, яка зростає на 5 тис. грн.\чол. (54,9%) за рахунок зменшення кількості працюючих.

Слід зазначити, що в період з 2005 року по 2006 рік зростає собівартість реалізованої продукції на 79262,25 грн. (41,8%), що засвідчує негативну тенденцію діяльності підприємства.

З 2005 по 2006 роки прибуток зменшився на 605337,07 грн.. Але так як темп росту собівартості продукції більше ніж темп росту прибутку, рентабельність продукції зменшується на 45,92%.

Як бачимо, зменшення основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства свідчить про зменшення його прибутковості на фоні загального погіршення стану діяльності.

У зв’язку з тим, що падає рівень виробництва у 2007 році у підприємство були залучені іноземні інвестиції через посередницьку фірму «Біолент-Україна», яку інвестує італійська компанія.

Щоб підвищити ефективність використання іноземних інвестицій на ПОСП ім. «Щорса» слід вжити заходи, які запропоновані в третьому розділі даної роботи, а саме підвищення інвестиційної привабливості ПОСП «ім. Щорса» та ввести у виробництво нову сільськогосподарську культуру.

З приводу цього було запропоновано провести оцінку інвестиційної привабливості ПОСП ім. «Щорса» за «Методом інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства». Цей метод сприяє збільшенню кількості потенційних інвесторів і, відповідно, швидшій відбудові виробничої сфери ПОСП ім. «Щорса» та найголовніше запобігання банкрутства. Та виробництво ярого ріпаку – це дало б змогу швидше розраховуватися з іноземним інвестором за вкладені іноземні інвестиції.

Отже, на сьогоднішній день ключовим питанням здійснення ефективної інвестиційної діяльності ПОСП ім. «Щорса» є визначення ефективності захисних заходів. У зв’язку з цим визначення критеріїв інвестиційної привабливості та їх аналіз має особливе значення для забезпечення розробки та реалізації ефективної економічної політики в Україні.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?