Курсова робота «Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 16.02.2011 15:04 · від Алина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Методичні підходи до визначення сутності ефективності 5 2. Обґрунтування оцінювання економічної ефективності 8 3. Джерела забезпечення економічної ефективності 16 Висновки 23 Список використаних джерел 25

Висновок

В даній роботі було досліджено методичні підходи до визначення сутності ефективності. Взагалі, економічна ефективність – це показник, який співвідносить здобутий результат з поточними затратами, що зумовили цей ефект, чи використаними економічними ресурсами.

В економічній літературі виділяють три підходи до визначення сутності економічної ефективності: затратний, ресурсний та ресурсно-затратний.

В межах цих підходів виведено власні інтегральні узагальнюючі показники економічної ефективності. Єдиного методичного підходу до визначення узагальнюючого показника ефективності на даний час немає.

Оцінювання економічної ефективності провадиться через систему її показників. У роботі детально було розглянуто детальні та часткові показники економічної ефективності.

До загальних відносять: балансовий, чистий і операційний прибуток, і виходячи з цього – показники рентабельності.

Рентабельність - – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат. Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси використовують у розрахунках.

Найбільш аналітичне значення для оцінки рівня економічної ефективності мають такі групи показників рентабельності: рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції.

Показник рентабельності взаємозалежний з усіма показниками ефективності виробництва, зокрема, собівартістю продукції, її фондоємністю і швидкістю оборотності оборотних коштів

В даній роботі було методично опрацьовано теоретичні аспекти часткових показників ефективності, які об’єднують у 4 групи: показники абсолютної ефективності, відносні показники ефективності, показники ефективності використання спожитих виробничих ресурсів, показники ефективності додаткових вкладень у виробничі ресурси; було надано їм стислу характеристику та оцінку впливу на діяльність господарського суб’єкта.

Забезпечення рівня економічної ефективності є одним з найголовніших завдань та метою діяльності господарюючих суб’єктів. В ході дослідження було виявлено та вивчено основні принципи забезпечення належного рівня економічної ефективності: логічність, об’єктивізація цілей, своєчасність, пропорційність, доцільність, взаємопов’язаність, гуманістичність, визначеність.

Також у роботі представлено та досліджено основні чинники впливу на рівень економічної ефективності підприємства та її джерела забезпечення.

До основних та найважливіших чинників впливу на рівень економічної ефективності відносяться: технологія ; устаткування; матеріали та енергія; вироби; працівники; організація та системи; методи роботи; стиль управління.

Оцінка і забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства є дуже важливим аспектом діяльності суб’єктів господарювання, оскільки ефективність, і є кінцевою метою діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?