Курсова робота «Облік необоротних активів підприємства», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:39 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку необоротних активів 5 1.1. Суть необоротних активів, їх склад та оцінка 5 1.2. Нормативні джерела з обліку необоротних активів 14 1.3. Організація та методологія обліку необоротних активів 18 Розділ 2. Облік необоротних активів тов «фенікс» 27 2.1. Коротка характеристика ТОВ «Фенікс» 27 2.3. Документальне оформлення руху необоротних активів 30 2.3. Аналітичний та синтетичний облік необоротних активів 34 2.4. Відображення необоротних активів у фінансовій звітності 39 Розділ 3. Удосконалення облікового процесу необоротних активів шляхом автоматизації 42 3.1. Аналіз програмного забезпечення із автоматизації обліку необоротних активів 42 3.2. Облік необоротних активів в 1-С:Підприємство 8.0 45 Висновок 48 Список використаної літератури 50 Додатки 51

Висновок

Отже, досліджуючи методику ведення обліку на ТзОВ «Фенікс» необоротних активів, можна зробити висновок, що поточний бухгалтерський облік на підприємстві ведеться головним бухгалтером.

Аналізуючи організацію ведення обліку, можна зазначити, що організація обліку ведеться згідно з чинним законодавством, а саме Національних П(С)БО, Законів України і Наказу про облікову політику.

Форма обліку в ТзОВ «Фенікс» - журнальна з використанням часткової комп’ютеризації.

Бухгалтерський облік основних засобів регулюється положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 8 «Нематеріальні активи», 28 «Зменшення корисності активів», 30 «Біологічні активи, 32 «Інвестиційна нерухомість».

Для обліку необоротних активів використовується декілька видів вартості:

- первісна вартість;

- переоцінена вартість;

- залишкова вартість;

- справедлива вартість;

- вартість, яка амортизується;

- ліквідаційна вартість.

Первісна, залишкова, та вартість, що амортизується відображається в балансі підприємства. Переоцінена, справедлива та ліквідаційна вартість використовується для достовірного відображення в обліку руху та стану основних засобів.

Для обліку основних засобів на досліджуваному підприємстві передбачено рахунки: 10 "Основні засоби", 12 «Нематеріальні активи» 13 "Знос необоротних активів", 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», Виділений рахунок 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею "Основні засоби".

Для відображення стану та руху основних засобів використовуються такі первинні документи: ОЗ-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів", ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" та ін.

Для обліку проведення ремонтів використовується документація, що підтверджує витрати на матеріали чи послуги, затрачені на ремонт.

Для автоматизації облікового процесу необоротних активів ТзОВ «Фенікс» використовується програмне забезпечення 1-С:Підприємство 8.0.

Програма дозволяє вести облік основних засобів, необоротних активів, нараховувати амортизаційні витрати. Це значно полегшує облік на підприємстві.

Таким чином, в роботі показано методику обліку необоротних активів, поставленої мети в ході написання досягнуто, а завдання виконані.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення