Курсова робота «Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.02.2011 21:29 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 5 1.1. Поняття МШП, їх склад 5 1.2. Нормативне регулювання обліку МШП 10 1.3. Організація і методологія обліку МШП 15 Розділ 2. Облік мшп на пп «інфосервіс» 22 2.1. Коротка характеристика ПП «Інфосервіс» 22 2.2. Оприбуткування МШП на підприємстві 25 2.3. Складський облік МШП 29 2.4. Передача МШП в експлуатацію 31 Розділ 3. Інвентаризація мшп на підприємстві 33 3.1. Проведення інвентаризації МШП 33 3.2. Облік результатів інвентаризації 39 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додаток 45

Висновок

1. Положенням (стандартом) 9 передбачено, що МШП — це запаси, які використовують протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не більший за рік.

На такі МШП не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балансу у витрати), з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів у місцях експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.

Облік запасів проводиться на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

2. Курсова робота виконана на прикладі діяльності ПП «Інфосервіс». Підприємство містить на балансі МШП, до їх складу входять робоча техніка для господарських потреб.

Усі операції, пов'язані з надходженням, переміщенням та вибуттям матеріальних цінностей, підприємства оформляють відповідними первинними документами з обліку сировини й матеріалів — як типової форми, так і спеціалізованими.

Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про МШП і розкриття її у фінансовій звітності здійснюються на основі П(С)БО 9 «Запаси».

Одиницею обліку МШП, як i інших запасів, є їх найменування або однорідна група. Оприбуткування МШП здійснюється за первісною вартістю. Первісна вартість залежить від способу одержання МШП.

Запаси при вибутті (в т.ч. МШП), згідно Наказу про облікову політику, оцінюються за методом FIFO.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, виключається із складу активів (списується з балансу).

3. В курсовій роботі показано методику проведення інвентаризації МШП, та відображення коректувань в обліку, якщо на складі виявлено лишки, або недостачу запасів.

Таким чином, всі завдання, поставлені на початку роботи – виконані, а мети досягнуто.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення